Hoppa till huvudinnehåll

Joel Rappe har snart ett år som bonde på heltid bakom sig: "En stor omställning från lönearbete"

Joel Rappe är jordbrukare på Olsböle gård.
Nyblivna Tenalabonden Joel Rappe är en aktiv intressebevakare som vill föryngra jordbrukspolitiken både i Nyland och i Europa. Joel Rappe är jordbrukare på Olsböle gård. Bild: Sofia Kajander / Yle Raseborg,Tenala,jordbrukare,lantbruksföretagare,joel rappe

30-åriga Joel Rappe är bonde på heltid efter att han vid årsskiftet tog över sina föräldrars gård i Olsböle i Tenala. Politiken har alltid intresserat och nu reser han runt i Europa för att göra jordbruket mera attraktivt för unga.

Han har både skog och åkrar. Den odlade jorden består främst av spannmål, sockerbetor och lite oljeväxter. Dessutom äger han cirka 460 hektar skog.

Rappe använder sin tid till jordbruket, medan han sköter skogsbruket via entreprenörer.

Hur bestämde du dig för att ta över gården?

- Självklart var det inte. Om jag tänker på när jag gick ut grundskolan i 15-års åldern, så var det absolut inte det. Jag har nog haft sikten inne på andra saker också. Det har kommit fram över tid.

Rappe höll på att studera till datanom men märkte efter en tid att det inte var något för honom. Istället bytte han studieinriktning till naturbrukslinjen på Novia i Ekenäs och tog agrologexamen.

Joel Rappe på Olsböle gård.
Efter generationsväxlingen är Joel Rappe nu bonde på heltid. Han är överraskad över hur stor omställningen blev. Joel Rappe på Olsböle gård. Bild: Sofia Kajander / Yle Raseborg,Tenala,jordbrukare,lantbruksföretagare,joel rappe

Det första halvåret som jordbrukare på heltid har varit både roligt och utmanande.

- Det är nog en omställning jämfört med när jag jobbade som lönearbetare, att ha ett halvår med främst utgifter och väldigt lite inkomster. De kommer först ett halvår senare. Jag hade inte förstått hur stor skillnaden skulle vara.

Även om hans pappa ännu hjälper till på åkern, vill Rappe själv ha full koll på ekonomin och siffrorna.

- Man måste tänka på ett helt annat sätt. Man kan inte använda sina pengar lika fritt. Man har stora summor på kontot men man kan inte precis åka på semester för dem.

Han ser många risker inom branschen. Skörden påverkas både av väder och klimat och priset på produkterna fluktuerar enligt världsmarknadens villkor.

Olsböle gård.
Jordbrukaren är beroende av väder och vind - inget år är det andra likt. Olsböle gård. Bild: Sofia Kajander / Yle Raseborg,Tenala,jordbrukare,lantbruksföretagare,åkrar,Olsböle gård

- Om det blir torka i en stor del av Europa så trycker det upp priserna på spannmål, samtidigt som vi får en mindre skörd.

Vi får betala ganska direkt när det blir förändringar i klimatet

Redan under studietiden blev Rappe tillfrågad om han vill gå med i Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).

- Politik har alltid intresserat mig.

Han är ordförande för SLC Nylands ungdomsutskott och sitter därmed också i centralorganisationens ungdomsutskott. Dessutom är han aktiv i CEJA, takorganisationen för unga producenter inom EU.

Föryngrar jordbruket på EU-nivå

Rappe har rest omkring i Europa med missionen att föryngra jordbrukspolitiken.

- Medelåldern bland jordbrukare är ganska hög, över 60 år på vissa ställen. Men i Finland är vi på en någorlunda bra nivå.

Initiativen måste ges i tid med tanke på den pågående reformen av EU:s jordbrukspolitik och nästa sjuårsbudget som börjar från och med 2021.

Joel Rappe är jordbrukare på Olsböle gård.
Som ung lantbruksföretagare krävs det både självdisciplin och ekonomisk sinne, säger Joel Rappe. Joel Rappe är jordbrukare på Olsböle gård. Bild: Sofia Kajander / Yle Raseborg,Tenala,jordbrukare,lantbruksföretagare,åkrar,joel rappe

Föryngringen inom jordbrukssektorn, som han aktivt jobbar för, betyder att skapa lika möjligheter för dem som vill satsa på jordbruk. I praktiken att erbjuda finansiering till nya projekt.

- Det kan kännas som ett stort steg att stiga in i den här branschen, speciellt för någon som inte har en bakgrund inom den. Det är frågan om stora investeringar och det kan vara svårt att få fram pengarna.

Självdisciplin och ekonomiskt sinne

Rappe betonar att det krävs en stark personlig motivation för att hålla på med lantbruk.

- Det är nog en utmaning. Om man inte känner att det är ens grej så hoppas jag att såna som skulle ha möjlighet att ta över en gård inte gör det.

Olsböle gård.
Som ung jordbrukare krävs det investeringar och nytänk, säger Joel Rappe. Olsböle gård. Bild: Sofia Kajander / Yle Raseborg,Tenala,jordbrukare,lantbruksföretagare,lantbruk,Olsböle gård

Hurdana egenskaper krävs det?

- Man måste ha en viss sorts självdisciplin. Det är lätt att skjuta fram saker eftersom det inte finns en exakt deadline. Men plötsligt kommer den emot väldigt snabbt.

- Sedan måste man ha lite sinne för den ekonomiska sidan.

Måste våga tänka nytt och ta risker

Lönsamheten är någonting han funderar på en hel del, speciellt under vinterhalvåret då han gör sin odlingsplanering inför nästa år.

- Det behövs investeringar i nya grödor. Man måste vara redo att prova på nya saker.

Quinoa odlas på Olsböle gård.
Quinoan kan användas som ett substitut för ris. Quinoa odlas på Olsböle gård. Bild: Sofia Kajander / Yle Raseborg,Tenala,jordbrukare,lantbruksföretagare,åkrar,quinoa,gröda,Olsböle gård

Under sitt första år har redan provat nytt - han har fyllt en knapp hektar med quinoa.

- Jag ska kolla om det lönar sig eller om det är helt bortkastade pengar. Om skörden lyckas ska jag försöka sälja den direkt till konsumenten.

Bilden av bonden som boven

Rappe tycker att bilden av jordbrukaren har blivit bättre såtillvida att man har börjat inse hur mycket bra jordbruket kan tillföra med tanke på klimatet och den biologiska mångfalden.

- Klimatförändringen slår främst mot producenter inom jord- och skogsbruket. Vi får betala ganska direkt när det blir förändringar i klimatet.

Skog på Olsböle gård.
Som ung skogsägare tycker Joel Rappe att det bör finnas en balans mellan hur mycket skog man kan avverka och hur mycket skogen används som kolsänka Skog på Olsböle gård. Bild: Sofia Kajander / Yle Raseborg,Tenala,lantbruksföretagare,skogsbruk,Skog,Olsböle gård

Han efterlyser mera diskussion om vad vi använder skogen till.

- Det är stor skillnad mellan att göra förpackningspapper av den eller om den används för att bygga hus.

I det senare fallet fungerar träet som kolsänka för en lång tid framöver, säger han.

- Det måste finnas en balans mellan hur mycket man kan hugga och hur mycket skogen används som kolsänka.

Han tycker en viss del av debatten har låtit som man helt och hållet borde låta skogen vara och att den ska kompensera för alla utsläpp.

- Det stora problemet är de fossila bränslena. Det är där skon först och främst klämmer.

Läs också