Hoppa till huvudinnehåll

Amerikanerna har gigantiska studieskulder - New York-frilansare: "Jag kände ångest från första dagen"

Washington Square Park i New York. Parken fungerar också som campusområden för studenter vid New York University (NYU).
Campusområdet vid prestigefyllda New York University ligger i centrala Manhattan, vid Washington Square Park. Ett läsår på universitet kostar tiotusentals dollar. Washington Square Park i New York. Parken fungerar också som campusområden för studenter vid New York University (NYU). Bild: All rights reserved New York,New York-universitet,Washington Square Park

Yuka Taga fick en studieplats på filmskaparlinjen vid prestigefyllda New York University. Men studielånet och rädslan för att inte kunna betala tillbaka skapade stress: "Jag kände ångesten från första dagen."

För många i USA är den amerikanska drömmen denna: en högskoleexamen, allra helst från ett fint universitet.

Allt fler uppnår drömmen. En av tre vuxna amerikaner har i dag minst en lägre högskoleexamen. Det är fler än någonsin.

Men de betalar också ett högre pris för sin examen än någonsin tidigare.

För högskolestudier i USA kostar. Vissa får stipendier för sina studier, andra kommer från välbärgade hem och kan betala själva, men de allra flesta måste lyfta studielån.

Efterfrågan på studielån har exploderat det senaste årtiondet. I dag har nästan 45 miljoner vuxna amerikaner studieskulder att betala tillbaka. Det är dubbelt fler än för tio år sedan. Och allt fler, omkring en miljon amerikaner årligen, får betalningsproblem på grund av obetalda studielån.

Det leder ofta till kreditanmärkningar, försämrade arbetsmöjligheter, hinder för att köpa bostad och inte minst: hälsoproblem och ökad stress.

Därför talar idag många om en nationell studentskuldkris..

New York-frilansare: "Jag kände ångest från första dagen"

Yuka Taga visste att hon var tvungen att ta lån för att kunna uppnå sin dröm: att studera filmproduktion vid prestigefyllda New York University. Taga kommer från ett lägre medelklasshem. Föräldrarna flyttade från Japan till USA på 80-talet. De sparade pengar för att ge dottern chansen till högskolestudier.

- Men jag visste att mina föräldrar inte skulle kunna betala allt, så det var självklart att lyfta lån.

New York-frilansaren Yuka Taga. Vill inte ställa upp på bild med eget ansikte.
Ångest och osäkerhet. Yuka Taga (som inte vill synas på bild) är en av 44 miljoner amerikaner med obetalda studielån idag. New York-frilansaren Yuka Taga. Vill inte ställa upp på bild med eget ansikte. Bild: Yle/Ville Hupa New York,Studielån i USA,Yuka Taga

Hon lyfte 12 000 dollar i studielån. Det är en anspråkslös summa i jämförelse med medeltalet. Den genomsnittliga amerikanen som lånat för att studera sitter med över 30 000 dollar i obetalda studieskulder.

Men för Taga var summan stor.

- Stressen finns där från den första dagen. Vetskapen om att man måste prestera, bli färdig, få ett jobb och sedan snabbt börja betala av lånet. Det kändes obehagligt.

Det finns också studier som pekar på ett tydligt samband mellan studieskulder och ökad stress.

Taga fick sin examen i filmproduktion i fjol och jobbar nu som frilans. Hon har börjat betala av lånet, delvis med hjälp av föräldrarna.

- Jag är nu en annan person, jag behöver inte känna samma ångest varje dag. Men jag har haft tur som har föräldrar som kan betala en del. Alla har inte en lika gynnsam situation.

Kvinnor, svarta och avhoppare i riskzonen att hamna i betalningsproblem.

De som får betalningsproblem är sällan personer som sitter fast med fem- eller sexsiffriga lån att betala av. Höga studieskulder går ofta hand i hand med höga inkomster.
Vi talar till exempel om jurister, läkare eller MBA-utbildade ekonomer.

I stället pekar en närmare granskning på åtminstone tre utsatta grupper: kvinnor, svarta och de som avbryter sina studier och aldrig får en examen.

Fler kvinnor studerar vid universitet än män, och de lyfter också större lån än män. Samtidigt släpar kvinnornas löner efter på arbetsmarknaden. Det leder till längre avbetalningstider, medan räntan fortsätter att löpa.

Svarta studenter kommer oftare från mindre bemedlade hem än vita, och lyfter således högre lån. På arbetsmarknaden halkar lönerna för svarta fortfarande efter jämfört med vita.

Men avhopparna är i den största riskzonen.
De som av en eller anna orsak inte blir färdiga med sina studier löper en tre gånger större risk att få betalningsproblem jämfört med dem som avslutar studierna.

De berövas det lönelyft på arbetsmarknaden som en avlagd examen brukar medföra, men sitter kvar med skulder och ränta.

Obamaekonom: Problem finns men ingen nationell kris

Den totala lånebördan på studielån närmar sig 1 600 miljarder - eller 1,6 biljoner - dollar i USA.

Därför talar vissa om en nationell studieskuldkris. Stämmer det?

Problemet är verkligt, men att tala om kris är en överdrift, menar Jordan Matsudaira. Han är biträdande professor på utbildningsenheten Teachers College vid Columbia universitetet i New York.

Jordan Matsudaira är forskare i utbildningsekonomi och biträdande professor vid Teachers College i Columbia University i New York.
Ett problem, men ingen nationell kris. Biträdande professor Jordan Matsudaira utanför Teachers College vid Columbia-universitetet i New York. Jordan Matsudaira är forskare i utbildningsekonomi och biträdande professor vid Teachers College i Columbia University i New York. Bild: YLE/Ville Hupa New York,Teachers College,Columbia University,Jordan Matsudaira

- Lånesystemet erbjuder många studenter från låginkomsthushåll möjligheter att studera. Det är positivt och i den meningen uppfyller systemet sitt syfte.

Matsudaira ser inte heller skenande terminsavgifter på många universitet som det största problemet.

Problemet är istället vinstdrivna, så kallade for-profit - högskolor. De är lätta att få studieplats vid men erbjuder dyra utbildningar som sällan håller särskilt hög kvalitet. Man utexamineras med en examen som kostat massor men som saknar konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

- Den vinstdrivande sektorn borde regleras kraftigare.

Matsudaira jobbade i två år som en av president Barack Obamas ekonomiska rådgivare. Han menar att det fortfarande lönar sig att studera vid universitet i USA. Det banar i regel väg för fler möjligheter och högre inkomster på arbetsmarknaden.

Den amerikanska drömmen förverkligas alltså, åtminstone för vissa.

Men till vilket pris?

För riskerna har också ökat. Ibland går allt inte vägen.

- Studielån är en riskfylld investering. Ibland har människor otur med att hitta jobb, de går långa perioder arbetslösa eller får jobb som betalar alldeles för lite jämfört med kostnaderna för att betala av studielånet.

- Vi borde göra något för att minska på riskerna. En möjlighet är att satsa mer på inkomstrelaterade studielån.

Det är lån där avbetalningarna anpassas till inkomstnivån. Ju mindre man förtjänar, desto lägre är summan man betalar av varje månad.

Warren och Sanders: Skriv av alla skulder och låt de rika betala

De eskalerande studieskulderna har skapat debatt också bland politiker, särskilt på vänsterkanten. Studentlånen har blivit en presidentvalsfråga, åtminstone bland demokraterna.

Elisabeth Warren valtalar på en liten flaggprydd terrass i New Hampshire.
Elizabeth Warren till avskriva nästan alla studieskulder, förutom för dem som förtjänar mest. Elisabeth Warren valtalar på en liten flaggprydd terrass i New Hampshire. Bild: EPA-EFE Elizabeth Warren,Presidentval i USA

Längst går de mest progressiva kandidaterna som tävlar om nomineringen, Elizabeth Warren och Bernie Sanders.
Warren föreslår en avskrivning av alla lån, förutom för den rikaste fem procenten av låntagarna.

Sanders går ett steg längre, och talar för att avskriva lånen för var och en av de nästan 45 miljoner berörda amerikanerna.

Demokraten Bernie Sanders presenterar sina planer för att eliminera alla studieskulder, vid ett valmöte i Washington.
Skriv av alla amerikaners studieskulder och låt Wall Street betala. Bernie Sanders presenterade sin plan för att ta itu med studieskulderna i slutet av juni i Washington. Demokraten Bernie Sanders presenterar sina planer för att eliminera alla studieskulder, vid ett valmöte i Washington. Bernie Sanders,Studielån i USA

Warren vill finansiera sin plan genom en miljonärsskatt under flera år framåt.
Sanders talar om att "beskatta Wall street", genom att införa en liten skatt på alla börstransaktioner.

Både Sanders och Warren har också talat om en kostnadsfri - det vill säga helt skattefinansierad - utbildning på offentliga universitet. Lite som i Finland och Norden.

Det handlar om förslag som lätt uppfattas som radikala i ett individcentrerat samhälle som USA.

Forskaren och nationalekonomen Matsudaira har också sina reservationer.

- Jag förstår att förslaget inspirerar många demokrater, men jag har sett få detaljerade förslag på hur det ska göras i praktiken.

- Om alla som har studielån skulle befrias från att betala dem tillbaka över en natt, vad händer efter det? Ska kommande generationer också befrias från att betala sina eventuella lån tillbaka? Det finns flera obesvarade frågor.

Läs också