Hoppa till huvudinnehåll

Boendekostnaderna fortsätter att stiga under de kommande åren – tillväxtcentrum drabbas sannolikt hårdast

Närbild av höghusbygge.
Närbild av höghusbygge. Bild: Yle/ Nora Engström kuppis i åbo

Regeringen minskar på stöd för energiproduktion som orsakar koldioxidutsläpp och höjer skatten på fossila bränslen. Det kan höja boendekostnaderna speciellt i Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo.

Boendekostnaderna har stigit under de senaste åren. Pellervo ekonomisk forskning PTT förutspår att kostnaderna kommer att fortsätta öka under de kommande åren.

I en utredning för Finlands fastighetsförbund utgår PTT ändå från att kostnaderna under 2019-2021 ökar långsammare än under de senaste åren.

Enligt PTT påverkas kostnaderna av att räntenivån kommer att hållas låg på grund av sämre ekonomisk tillväxt och större osäkerhet på världsmarknaden.

Beroende på vilken sorts hushåll det är fråga om, hemort och bostadstyp beräknas kostnaderna stiga med 1,5- 2,5 procent.

Pensionerade kvinnor drabbas hårdast av boendekostnaderna

PTT har granskat hur mycket pengar finländarna använder på sitt boende i 21 städer och jämfört med de förväntade nettoinkomsterna under de kommande åren.

I medeltal kommer kostnadsnivån jämfört med inkomsterna att hållas någorlunda oförändrad, den varierar en del beroende på typen av hushåll och bostad.

En typisk barnfamilj som bor på hyra i höghus använder en dryg femtedel av sina inkomster på sitt boende. För en ensam kvinnlig pensionär som bor i egnahemshus är andelen av inkomsterna typiskt dubbelt större.

Regeringen planerar både åtgärder som höjer boendekostnaderna och åtgärder som ökar inkomsterna.

Huvudstadsregionen står inför dyrare boende

Samtidigt som energiskatter gör uppvärmningen dyrare planerar regeringen höjningar av inkomster och pensioner som till stora delar kompenserar för höjningen.

Men inte överallt. I Helsingfors som producerar över hälften av sin fjärrvärme med stenkol har priset på fjärrvärme under tre år stigit med 30 procent.

Nu planerar regeringen åtgärder som höjer priserna ytterligare.

Övriga städer där det här i värsta fall kan höja de årliga värmekostnaderna med över en euro per kvadratmeter är Esbo, Åbo och Vanda.

Christel Pynnönen
Kristel Pynnönen Christel Pynnönen Bild: yle/ Patrik Schauman Domän,Fastigehtsförbundet

Där höjer också inflyttningen boendekostnaderna. Det syns överraskande tydligt på priserna också i Borgå, där speciellt boendekostnaderna i större ägobostäder väntas öka i nästan samma takt som i Helsingfors.

- I huvudstadsregionen väntas boendekostnaderna stiga med två procent medan de på övriga orter kanske stiger med bara en procent eller ännu mindre. Trenden är den att priserna stiger på de orter dit många flyttar, säger Kristel Pynnönen som är biträdande chefsjurist på fastighetsförbundet.

Hur hög höjningen slutligen blir beror på hur regeringen genomför sina skattereformer.

Fortsatt stigande bostadspriser i tillväxtcentra

I tillväxtcentra kan den stora efterfrågan på bostäder pressa upp priserna ytterligare. Speciellt om ekonomin fortsätter att växa.

Redan nu har de höga priserna lett till att boendekostnaderna där är betydligt högre än i resten av landet.

De stora banklånen som invånare i tillväxtcentra ofta har tagit för sina bostäder leder till stora amorteringar per månad.

Övriga boendekostnader är ungefär lika stora överallt i landet, men i tillväxtcentra med huvudstadsregionen i spetsen gör banklånen boendet mycket dyrare.

Rätten att dra av amorteringarna i beskattningen har minskat under flera år, och kommer att upphöra helt under den här regeringsperioden.

Eventuella höjningar av fastighetsskatten kommer också att höja boendekostnaderna extra mycket i huvudstadsregionen.

Både elvärme och oljevärme kommer också att bli dyrare under den kommande regeringsperioden .

Artikeln är kompletterad med Christel Pynnönens kommentar och informationen om Borgå 13:15