Hoppa till huvudinnehåll

Planen för en datacentral i Koverhar i Hangö klar för godkännande

Vägskylt med texten Koverhar
Nu hänger det på stadsfullmäktige ifall får bygga en datacentral eller inte. Vägskylt med texten Koverhar Bild: YLE / Linus Westerlund Hangö,Koverhar,trafikmärken,vägskylt

Hangö stad har reserverat ett drygt 50 hektar stort område i Koverhar för en eventuell datacentral. Planen som ska göra bygget möjligt ska nu godkännas i stadsfullmäktige.

Området ligger norr om Koverhar hamn i närheten av järnvägen, fabriken Visko Teepak, som tillverkar konstgjorda tarmar samt Försvarsmaktens övningsområde i Syndalen.

Området är i dag täckt av skog och har skötts som ekonomiskog.

En visualisering av byggnader uppifrån.
Så här kunde en datacentral se ut på Koverharområdet i Hangö, tänker man inom Hanko Data Parks. En visualisering av byggnader uppifrån. Bild: Hanko Data Parks datacentraler,Visualisering,Hangö,Koverhar,koverhar datacentral

Centralen ska inte hota grundvattnet

Det är ett viktigt område för grundvatten och ett bygge påverkar mängden grundvatten som bildas eftersom markområden täcks in av byggnader.

Grundvattnet ligger på mellan tre och sex meters djup i området.

Då man bygger på området bör man överväga möjligheten att till exempel infiltrera takvatten, heter det i planen.

En skog med tallar och en sten med en målad röd triangel och texten KP1.
Området är täckt av skog. En skog med tallar och en sten med en målad röd triangel och texten KP1. Bild: Petra Thilman \ Yle datacentraler,Koverhar,Hangö

En datacentrals verksamhet i sig utgör ändå inget hot mot grundvattnet. Det handlar i så fall om störningar och olycksfall. Men de här sakerna har beaktats under planläggningen.

Ingen bosättning tillräckligt nära för att störas

Kring området skapas också skyddsgrönområden som ska bevaras i naturtillstånd.

Ett skogsområde bildar tillsammans med högspänningsleden i området en ekologisk korridor som är cirka 300 meter bred.

Riktigt nära området finns inte bosättning som kan störas av datacentralen.

Ny övergång planeras

I Koverhar finns i dag en järnvägsövergång med bommar som leder ut till riksväg 25.

Den här korsningen och övergången anses ändå inte vara särskilt bra så det planeras att byggas en annan övergång i området.

Nuvarande övergången kan stängas och trafiken kan i väntan på en ny övergång styras via Lappvik, heter det i planen.

Stadsfullmäktige har sista ordet

Stadsstyrelsen har nu för sin del godkänt planen och den går vidare till stadsfullmäktige för slutligt godkännande.

Olika myndigheter och andra parter har gett utlåtanden om planen. Det har handlat om bland annat oro för grundvattnet och trafiken.

Till en viss del har staden ändrat på planen så att man har beaktat de synpunkter som har lyfts fram.

Bland annat kommer det bli aktuellt att dra ett staket runt området så att ett så brett område som möjligt kvarstår som en ekologisk förbindelse.