Hoppa till huvudinnehåll

Beslutet står fast: Jakobstad tar över seniorboendet Hedbo

Hedbo i Pedersöre
Hedbo i Pedersöre Hedbo i Pedersöre ålderdomshem,Pedersöre,landskapsreform,social- och hälsovårdsreformen (sote)

Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad tar över seniorboendet Hedbo som planerat. Anhöriga till de boende i Hedbo ville att beslutet skulle omprövas, men nämnden förkastade begäran.

De anhöriga ville att bland annat att man skulle undersöka möjligheten att göra om Hedbo till ett effektiverat serviceboende. De krävde också att den nuvarande servicen bibehålls under en övergångstid på fem år.

Oklar information

De anhöriga säger också att de inte har fått tillräcklig information om förändringarna under processens gång.

Enligt social och hälsovårdsdirektören Pia-Maria Sjöström ligger ansvaret för att informera boende och anhöriga främst på Hedbos styrelse tills social- och hälsovårdsverket tar över verksamheten den 1 september.

Efter att det blev klart tidigare i sommar att verket tar över verksamheten har man samarbetat kring informationen.

- Vi kommer från verkets sida att diskutera med de anhöriga och klienterna och de skall få information om vad som nu skall ske i enskilda fall, säger social-och hälsovårdsnämndens ordförande Marcus Suojoki (SFP).

Oroliga anhöriga

Victoria Nylund har sin mor på Hedbo och hon är fortfarande bekymrad över läget.

- Jag vill ha klara och konkreta besked om vad som skall med min mor den 1.9, säger Victoria Nylund.