Hoppa till huvudinnehåll

Ingå satsar på nya skolor, mera invånare och äldreomsorgen - många viktiga frågor på agendan i höst

En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand.
Grönt ljus för Ingåstrand. Det kom inte in några besvär under sommaren, vilket betyder att detaljplanen för bostadsområdet vunnit laga kraft. Bilden är en visualisering. En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand. Bild: Ingå kommun Ingå Kommun,view

När den politiska hösten kör i gång i Ingå står flera planläggningsprojekt på agendan - Ingåstrand, Ingåport och Fortums planer i Joddböle.

Detaljplanen för bostadsområdet Ingåstrand har under sommaren vunnit laga kraft. Härnäst kommer kommunstyrelsen att göra ett avtal om markförsäljning för området.

- Tanken är att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige redan i september, säger kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

Ingåstrand invigs år 2022 i samarbete med Andelslaget Finlands Bostadsmässa.

En sandväg och buskar,
Ingåstrand kommer om ett par år att se helt annorlunda ut. En sandväg och buskar, Bild: Yle/Christoffer Westerlund Ingå,ingåstrand

Andra aktuella planläggningsprojekt är området Ingåport mellan Täktervägen och Bollstavägen längs stamväg 51. Området är vikt för företagande.

- Efter förhandlingar med myndigheterna har vi lyckats hitta en lösning. Förhoppningsvis kan det vara på fullmäktiges agenda under septembermötet, säger Wickström.

En karta.
Ingåport. En karta. Bild: Google karta över var i ingå ingåport finns,Västnyland,Ingå,kartor

Kommunen utvecklar för närvarande också Joddböleområdet där energibolaget Fortum har framtidsplaner.

- Planläggningsprocesserna i gång och kommer att bearbetas under hösten.

Fortum meddelade i fjol strax innan jul att bolaget vill använda Joddböle som lagringsområde för biomassa och eventuellt bygga en servercentral.

Kommunen vill visa sin bästa sida

Den enskilt största utmaningen för kommunen är det sjunkande invånarantalet. Därför satsar kommunen på ett nytt evenemang vid namn Ingå Open i mitten av september.

Genom att öppna dörrarna till sina skolor och daghem hoppas Ingå locka människor från olika orter att komma och bekanta sig med kommunen och dess service.

- Alla har sagt att de trivs här väldigt väl. Därför vill vi öppna upp kommunen och visa hur trevligt det är att bo här och vilka möjligheter som finns, säger Wickström.

Henrik Wickström vid Ingå hamn.
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström ser många viktiga frågor på den kommunalpolitiska agendan i höst. Henrik Wickström vid Ingå hamn. Bild: Sofia Kajander / Yle Ingå,Ingå Kommun,Västnyland,småbåtshamnar,ingå småbåtshamn

För några månader sedan frågade kommunen sina invånare varför de valt att flytta till Ingå.

I enkäten stod kollektivtrafiken ut som en av de största utmaningarna.

- Vi har satsat på kollektivtrafiken genom att skaffa en matartrafikbuss mellan Ingå och Kyrkslätt för att göra det lättare att pendla.

Nya skolor och flera platser inom äldreomsorgen

Strax innan sommarlovet fattade kommunfullmäktige beslut om framtiden för Kyrkfjärdens skola.

Det ska byggas en helt ny byggnad. Dessutom ska vissa befintliga delar av skolan användas för annan kommunal verksamhet.

- Vi hoppas ha en ny skola vid 2022 samtidigt som vi ordnar en ny typ av bostadsmässa i Ingå.

Nybygge blir det även i fråga om finskspråkiga Järnefeltin koulu i Lojo, som har haft omfattande utmaningarna med inomhusluften.

- Under hösten får vi veta mera om hurdan investering det handlar om.

En ritning över ett hus i trä med stora fönster.
Kyrkfjärdens skolas nya skolbyggnad ska rymma 180-200 elever. Den miljövänliga konstruktionen väntas kosta kring 8,3 miljoner euro. En ritning över ett hus i trä med stora fönster. Bild: Ingå kommun Ingå,skolbyggnader,kyrkfjärdens skola i ingå

I juni beslöt grundtrygghetsnämnden i Ingå att försöka skapa nya anstaltsplatser för äldre eftersom behovet har ökat.

- Det finns ett tryck på att hitta en lösning redan under hösten så att vi kan beakta det i budgetprocessen, säger Wickström.

Den olösta vårdreformen drabbar den långsiktiga planeringen

Gemensamt för alla kommuner under hösten är förstås den pågående social- och hälsovårdsreformen.

I fredags kallade Social- och hälsovårdsministeriet till en träff för städerna och kommunerna i Nyland för att diskutera en särlösning i regionen, sedan det blivit klart att reformen ska utgå från 18 landskap.

- Konstruktivt av statsrådet att påbörja processen genom en gemensam diskussion, men jag är lite orolig över hur man kommer att beakta de mindre kommunernas intressen i beredningsarbetet, säger Wickström som deltog i mötet.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Under mötet blev det klart att området från Hangö till Esbo kommer att representeras av Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Vågar du hoppas på att den kommunbaserade modellen med fem områden blir verklighet?

- Jag tror att man kommer att försöka hitta en sådan lösningsmodell, men såpass mycket vågar jag tänka på ett rationellt sätt: hur ska man hitta en modell som går igenom grundlagsutskottet och inte strider mot grundlagen?

Wickström ser många frågetecken med att försöka skapa en modell som är specifik för Nyland, men som samtidigt kommer att påverka alla andra landskap.

- Jag kan inte låta bli att tänka på andra nordiska länder där man har gått i motsatt riktning, det vill säga man har byggt ner landskapsförvaltningen. Det har man redan fattat beslut om i Danmark och i Norge för man diskussioner som bäst.

Wickström påtalar det demokratiska underskott som en ytterligare förvaltningsnivå kan leda till.

- Social- och hälsovården är en så väsentlig serviceform att jag upplever att där ska människan på ett reellt sätt också få påverka hur servicen utvecklas och vem som beslutar om den.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland