Hoppa till huvudinnehåll

Nu klarnar det vem som ska vara med och utforma Raseborgs sjukhus framtidsförslag

Ambulansingången vid Raseborgs sjukhus
Det är oklart hur framtiden för Rasebogrs sjukhus ser ut. Ambulansingången vid Raseborgs sjukhus Bild: YLE / Linus Westerlund sjukhus,Ekenäs,Raseborg,jourverksamhet,raseborgs sjukhus

Nu ska de politiker utses som ska hjälpa tjänstemännen att förbereda en ny verksamhetsmodell för Raseborgs sjukhus.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS beslöt i juni att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta ställning till hur sjukhusets framtid ska se ut. Arbetsgruppen består av tjänstemän.

Arbetsgruppen som jobbar med en ny verksamhetsmodell för sjukhuset

 • Ledande överläkare Jukka Louhija, HUS (ordförande)
 • Förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä, HUS (vice ordförande)
 • Sjukhusdirektör Gabriela Erroll, Raseborgs sjukhus
 • Ledande läkare Peter Braskén, Raseborgs sjukhus
 • Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, Hangö
 • Grundtrygghetsdirektör Anne Öhman, Ingå
 • Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öhberg, Raseborg
 • Tjänsteläkare Stina Kvarnström, Hangö
 • Ledande läkare, Helge Heinonen, Ingå
 • Ledande läkare Tove Wide, Raseborg
 • Sjukvårdsområdets chef Ville Pursiainen, Lojo sjukvårdsområde

Styrelsen beslöt också att det behövs en politisk styrgrupp som handleder tjänstemännen och styr beredningen. Alla de västnyländska kommunerna ska därför utse en representant och en suppleant till styrgruppen.

Ingå kommunstyrelse har valt Marie Bergman-Auvinen (SFP) till sin representant i styrgrupp. Hennes suppleant är Henrik Wickström (SFP).

Stadsstyrelsen i Hangö har utsett Sture Söderholm (SFP) till sin representant med Katrin Järvinen (SDP) som suppleant.

I Raseborg valde politikerna i styrelsen Linnéa Henriksson (SFP) till representant med Anders Walls (SFP) som suppleant.

HUS styrelse ska utse styrgruppen på sitt möte 28.8.

För få invånare och läkare

Överläkaren Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har under våren utrett Raseborgs sjukhus framtid.

Enligt honom tampas sjukhuset dels med svårigheter att rekrytera läkare, dels med att invånarunderlaget är för litet för att verksamheten ska vara lönsam.

Bland annat därför måste verksamheten omorganiseras, menar Mäkijärvi.

Faktarutan i artikeln korrigerades 21.8 klockan 16.13. Det stod felaktigt att Hangö stads ledande läkare Jukka Kemppi skulle vara representant i arbetsgruppen, men det är i stället tjänsteläkare Stina Kvarnström som är Hangö stads läkarrepresentant i arbetsgruppen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland