Hoppa till huvudinnehåll

Tomas Häyry om Vasas uppsägningar: Exceptionella åtgärder i exceptionellt läge

Tomas Häyry
Tomas Häyry hoppas att man inom statsmakten börjar få upp ögonen för att kommunerna sparat mer än nog. Tomas Häyry Bild: Yle/Anna Ruda Tomas Häyry

Eftersom situationen är allvarlig så har också samarbetsförhandlingarna varit det. Så sammanfattar stadsdirektör Tomas Häyry dagens besked om att 25 av stadens anställda kan förlora jobbet.

Under onsdagen avslutades samarbetsförhandlingarna inom staden.

Resultatet av förhandlingarna är att personalen, genom administrativa åtgärder, pensioneringar samt omorganiseringar av arbetet och inom stadens servicenät, minskar med 145 årsverken fram till år 2021. Samtidigt kan 25 personer komma att sägas upp.

- Det här slutresultatet är ganska exceptionellt. Vi har inte i modern tid, vad man kommer ihåg inom organisationen, behövt ta till sådana här åtgärder, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Kraftig signal till statsmakten

Tomas Häyry hoppas att kommunernas situation ska noteras på statligt håll.

- Det här är samtidigt en mycket kraftig signal till statsmakten om att nu har man pressat och klämt ut allt ur kommunalekonomin. Och nu börjar vi vara vid den punkten då det faktiskt inte bara känns utan också på riktigt börjar påverka den service och det jobb som görs ute i kommunerna, säger Häyry.

Några konkreta exempel på vilken service Vasaborna kommer att känna av nedskärningar inom kan stadsdirektören ännu inte ge.

Före man närmare går in på hur sparåtgärderna ska förverkligas i praktiken ska resultatet av samarbetsförhandlingarna diskuteras i stadsstyrelsen.

Men klart är att 3,5 miljoner av sparmålet ska tas från den kommunala servicen.

- Sådan extra service som inte är stadgad i lag kommer att synas noga. Men vi tittar också på hur vi anordnar den lagstadgade servicen och på vilka ställen. Det betyder att vi går igenom servicenätverket och tittar på om det finns möjligheter att rationalisera där.

Tung höst för personalen

Hur uppsägningarna förverkligas är än så länge oklart, berättar Häyry. Men sannolikt blir det fråga om att ta det hela i omgångar, eller vågor.

- Den första vågen kommer nog redan i höst och verkställs antagligen kring årsskiftet. Besked till dem som berörs kommer under de kommande veckorna och månaderna.

Tomas Häyry hoppas fortfarande att man inte ska behöva säga upp så många som 25.

- Vi behöver inte ta till hela batteriet om vi får de övriga sparåtgärderna förverkligade, men det vet vi först senare.

Det här innebär ändå att oron bland personalen inte minskar under den närmaste tiden?

- Det är helt klart att det här tär på personalen. Därför kommer vi också att titta noga på hur vi kan stöda personalen och få alla att orka genom den här hösten. För det kommer att bli en tung höst i Vasa.

Häyry noterar också att det på onsdagens möte rådde en väldigt allvarlig stämning bland personalrepresentanterna.

- Vi konstaterade ändå att det ekonomiska läget är vad det är och kräver ganska hårda åtgärder.

Vilka ytterligare åtgärder kommer man att behöva ta till i Vasa under hösten?

- Bra fråga. Nu hade vi ju nyligen nyheten om skatteprognosen som ser ut att vara ännu sämre. Vi får återkomma då vi får mer exakta prognoser kring hur året kommer att utfalla och framför allt hur det ser ut med statsandelarna för nästa år.

Det står klart att de tekniska bristerna i det nya Inkomstregistret, som gjort att skatteprognosen för kommunernas del fallerar med hela 400 miljoner euro, inte får godkänt av Vasas stadsdirektör.

- Såhär får det inte gå till. Om en liknande tabbe skulle ha gjorts inom det kommunala så är jag helt säker på att de ansvariga skulle ha fått gå och även blivit ställda till svars för det.