Hoppa till huvudinnehåll

Beväringsförbundet vill bjuda in kvinnor till uppbåden - Försvarsmakten sätter sig emot och anser att dagens upplägg är hållbart

Militärparad.
Kvinnornas deltagande i uppbåden kräver mer pengar från kommunerna. Militärparad. Bild: Juha Metso / All Over Press försvarsmakten,Beväring,Finlands försvarsmakt,militär

Höstens uppbåd har kört igång och i år rör det sig om cirka 35 000 unga män som fått kallelsebrev. Kvinnor kan anmäla sig till frivillig militärtjänstgöring och deras uppbåd ordnas alltid på våren.

Men ifall Beväringsförbundet skulle få som de vill, skulle alla kallas till samma uppbåd - både män och kvinnor.

I juli föreslog Beväringsförbundet en modell av värnplikt där alla, oberoende kön, skulle rycka in ifall det inte finns tillräckligt många frivilliga.

Förbundet stöder alltså inte en modell där värnplikten är helt och hållet frivillig. Hela årskullen skulle rycka in om behovet inte kunde tryggas med frivilliga beväringar.

Beväringsförbundet vill alltså med förslaget skapa en mer jämställd värnplikt, men modellen får inget stöd av Försvarsmakten.

En mer jämlik värnplikt

Försvarsmakten har inget behov av att öka antalet trupper, så att utbilda hela åldersgrupper skulle inte vara ändamålsenligt.

- Ifall värnplikten skulle vara obligatorisk för kvinnor, skulle vi ha en en selektiv värnplikt. Då måste vi överväga på vilka grunder vi väljer dem som utför värnplikt och vem som inte gör det, säger sektorchefen, kommendör Sami Iso-Lauri från Försvarsmaktens Huvudstab.

Selektiv värnplikt går ut på att vissa personer väljs ut för att göra värnplikt - till exempel de mest motiverade.

Försvarminister Antti Kaikkonen ( C) tycker att tanken om gemensamma uppbåd för kvinnor och män är intressant.

- Det är definitivt värt att tänka på, säger Kaikkonen.

Kaikkonen framförde i juni en önskan om att låta utreda kvinnlig medborgartjänst.

Tanken med Beväringsförbundets förslag är att också kvinnor skulle få information om värnplikt och Försvarsmakten. Samtidigt skulle Försvarsmakten få information om hela åldersgruppens välmående - precis så som de får information om de som rycker in i dag.

Förbundet önskar att man skulle fatta ett beslut om att utvidga uppbåden under pågående regeringsperiod. En jämlik värnplikt skulle träda i kraft mycket senare.

Försvarsmakten: Dagens upplägg är hållbart

Försvarsmakten anser inte att det finns ett behov av att ändra strukturen på uppbådet.

Den nuvarande strukturen är kostnadseffektiv och utbildar tillräckliga styrkor.

Ifall man skulle utvidga uppbåden till hela den kvinnliga åldersgruppen kräver det bland annat att man gör ändringar i lagstiftningen, fördubblar resurserna för uppbåd och granskningen av innehållet i kallelsebreven.

Försvarsmakten anser ändå att det är viktigt att berätta om landets försvar och de olika alternativen för traditionell värnplikt.

Enligt dem skulle åldersgrupperna kunna nås tidigare än vad de gör i dag, till exempel ren i början av andra stadiets utbildning. För tillfället skickar Försvarsmakten kallelsebrevet i januari året man fyller 18.

Ifall kvinnor skulle delta i samma uppbåd som männen skulle Försvarsmakten behöva anställa fler till sina kontor runt i regionerna. Därmed skulle också kommunernas utgifter öka, eftersom de betalar för hälften av hälsogranskningen som görs innan man rycker in.

- Att nå ut till den kvinnliga åldersgruppen för att kontrollera deras hälsa, kartlägga deras sociala status och förhindra marginalisering är verkligen bra, men det är inte försvarsmaktens uppgift, säger kommendör Sami Iso-Lauri.

Artikeln är en översättning av "Varusmiesliitto haluaa naiset kutsuntoihin, Puolustusvoimat vastustaa – puolustusministeri Kaikkonen: "Asiaa kannattaa selvittää"" skriven av Marianne Mattila.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes