Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdsbor protesterar enhälligt – ett rungande ”nej” till att införa tidtabeller på vajerfärjorna

Tre cyklister på en gul landsvägsfärja.
Mossalafärjan i Houtskär. Tre cyklister på en gul landsvägsfärja. Bild: Jaagup Jalakas cykling,färja,Åbo skärgård,Mossala,färjor,fritidsmotion,Houtskär,vajerfärja

Förslaget att införa tidtabeller på vajerfärjorna i Houtskär och Nagu i Åbolands skärgård stöter på kraftigt motstånd.

Fram till mitten av augusti var det möjligt att ge sin åsikt om förslaget via nättjänsten Utlåtande.fi. Tjänsten registrerade drygt 120 utlåtanden av cirka 50 olika personer. Varenda en som kommenterade frågan ställer sig negativt till tidtabeller.

För tillfället kör färjorna vid Kivimo, Mossala, Saverkeit och Högsar enligt behov, utan tidtabell. Men Närings-, trafik- och miljöcentralen utreder om schemalagda turer skulle gynna miljön, effektivera trafiken och spara pengar.

Högsarfärjan kör med bilar ombord.
Högsarfärjan i Nagu. Högsarfärjan kör med bilar ombord. Bild: Peter Karlberg / Yle färja,Högsar,vajerfärja

Många argument talar emot tidtabeller

Både privatpersoner och företagare, fast bosatta och deltidsboende, tar i sina utlåtanden starkt ställning emot ett införande av tidtabeller.

Argumenten tangerar i huvudsak tre områden: invånarnas livskvalitet, ekonomin och trafiken.

Många betonar att ett liv där man regelbundet åker flera färjor redan i nuläget har många utmaningar. Tidtabeller anses göra livspusslet ännu svårare.

1. "Livskvaliteten försämras"

 • Livet försvåras - svårare att ta sig till hobbyer och träffa vänner
 • Tidtabeller inskränker på individens frihet
 • Det upplevs otryggt med en "avskuren väg"
 • Tidtabeller är en stressfaktor, mer tid måste reserveras för arbetsresor
 • Att uträtta små ärenden tar längre
 • Risk att folk flyttar bort

Om tidtabeller införs uppskattar många också att väntetiderna ökar och att osäkerheten gällande transporter tilltar. För företagare upplevs det närmast som ett skräckscenario.

2. "Påverkar ekonomin"

 • Längre väntetider höjer priset på tjänster och varor
 • Varutransporter riskerar att fastna i köer
 • Servicenivån försämras på öarna
 • Turismen påverkas negativt, utvecklingen gynnar inte skärgården

Tidtabeller antas också ge upphov till köbildning och större osäkerhet överlag i trafiken. Vissa frågar sig om de olika färjfästena då måste byggas om.

3. "Trafiken påverkas"

 • Långa restider skulle bli ännu längre och oskäligt långa
 • Svårt eller omöjligt att passa tider (skolskjutsar och läkartider)
 • Köbildning; färjstränderna är inte är dimensionerade för färjköer
 • Risken för trafikolyckor ökar
 • Ojämlikhet; på annat håll i landet stängs inte heller vägar av

Trafikingenjör Tapani Jaakkola vid Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) har tagit del av alla åsikter som kommit in via nättjänsten samt via e-post till honom personligen. För honom bjöd kommentarerna inte på några överraskningar.

- Men många argument var både välformulerade och välgrundade, säger Jaakkola.

Vägingenjör Tapani Jaakkola står ute vid statens ämbetshus i Åbo.
Trafikingenjör Tapani Jaakkola vid NTM-centralen. Vägingenjör Tapani Jaakkola står ute vid statens ämbetshus i Åbo. Bild: Dani Branthin/Yle Finlands Färjetrafik,finferries

Mängden kommentarer överraskade inte heller.

- Vi vet att det här är frågor som engagerar.

Beslut inom oktober månad

Just nu pågår pågår konkurrensutsättning av statens färjetrafik och senast den sista september ska operatörer som är intresserade av att sköta verksamheten lämna in offert.

Intressenter ombeds räkna ut två prisalternativ för vajerfärjorna; ett där färjan kör med tidtabell och ett där färjan trafikerar enligt behov.

- Om alternativet där färjan kör enligt tidtabell är märkbart billigare måste vi överväga det. Men användarnas åsikter tas också i beaktande, konstaterar Jaakkola kort, utan att gå in på frågan något mer.

Beslut i frågan fattas i oktober.