Hoppa till huvudinnehåll

Vinterförvaringen av båtar i Ingå måste flytta - fortfarande oklart var ekopunkten ska få plats

Hamnen i Ingå en solig vårdag.
Ingåstrand ska se mycket annorlunda ut i framtiden. Hamnen i Ingå en solig vårdag. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,båtar,hamn,hav,ingåstrand

Detaljplanen för det nya bostadsområdet Ingåstrand har vunnit laga kraft. Det innebär att båtar, sopkärl och hobbyverksamhet på området måste flytta undan för att ge plats för nya gator och vattenledningar.

Arbetet med de nya gatorna ska inledas genast på våren 2020.

Båtarna

Ingå kommun har sedan tidigare ett reservområde för vinterförvaring av båtar. Det ligger i de västra delarna av båthamnen i kyrkbyn.

Problemet är bara att området är uthyrt och området blir helt fritt först vid årsskiftet 2020.

Det betyder att det för den här vintern behövs en annan plats för förvaring av båtarna.

Det planeras nya hus intill småbåtshamnen i Ingå där det blir en bostadsmässa 2022.
Slut på båtförvaringen på vintrarna i Ingå småbåtshamn. Det planeras nya hus intill småbåtshamnen i Ingå där det blir en bostadsmässa 2022. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,ingå småbåtshamn

Kommunen utreder nu fem olika placeringsalternativ:

  • En del av sandplanen vid museiplanen
  • Parkeringen vid Björkudden
  • En del av ett gräsområde vid Björkudden
  • Ett åkerområde som ägs av kommunen och som inte odlas
  • Att kommunen hyr ett område av en privat markägare

Ekopunkten

Ibland kan de frågor som på ytan verkar rätt små och enkla visa sig vara de allra knepigaste att lösa.

I Ingå har man redan länge diskuterat vad man ska göra med den så kallade ekopunkten.

Ekopunkten, alltså insamlingskärlen för sopor som kan återvinnas, finns nu bakom köpcentret Strand i småbåtshamnen.

Det planeras bostadsmässa i Ingå och insamlingskärlen får flytta på sig då.
Ekopunkten i Ingå småbåtshamn. Det planeras bostadsmässa i Ingå och insamlingskärlen får flytta på sig då. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,ingå småbåtshamn

Från kommunens sida har man tyckt att kärlen inte ska finnas på paradplats i den idylliska småbåtshamnen. Dessutom måste de flytta undan för bostäderna vid Ingåstrand.

Men trots flera försök har man i kommunen inte lyckas hitta en plats som skulle vara lämplig.

Nu utreder man en placering norr om Tallvägen.

I och för sig behövs inte en planändring för att flytta ekopunkten till platsen. Men för att göra området till en lämplig helhet behövs det planändring eller undantag för placeringen.

För att komma till beslut i ärendet planerar kommunen nu att genom ett så kallat undantagsförfarande reda ut om det överhuvudtaget skulle vara möjligt att bygga en ekopunkt på området.

Invånarna i grannfastigheterna på Tallvägen och Betesvägen ska höras under undantagsprocessen.

Ishockeyrinken och tennisplanen

Också idrottsanläggningarna på området påverkas av bygget och den nya planen.

Isbanor i Ingå kyrkby på ett ormåde som kallas Ingåstrand där det planeras bostadsmässa.
Ingårinken finns på området. Isbanor i Ingå kyrkby på ett ormåde som kallas Ingåstrand där det planeras bostadsmässa. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,ingå rinken

Kommunen reder ut vart de här planerna ska flytta.

En lösning som kunde vara billig och praktisk är att flytta de två anläggningarna till den gamla planen i närheten av den finska skolan Merituulen koulu.

Det förutsätter att Kyrkfjärdens skola skulle få en egen isbana.

Ärendet utreds vidare.

Läs också