Hoppa till huvudinnehåll

Köttet i skottgluggen då Amazonas brinner - men mest importerar vi pappersmassa från Brasilien

Avverkade träd i en skog i Brasilien.
Totalt importerar vi pappersmassa för 322 miljoner euro och Brasilien står för 236 miljoner eller 74 procent av importen. Det här framgår av tullens importstatistik. Avverkade träd i en skog i Brasilien. Stora Enso,Avverkning,Brasilien

De stora skogsbränderna i Amazonas upprör i dag en hel värld. Internet har exploderat och finansminister Mika Lintilä vill utreda ett importförbud för brasilianskt nötkött.

Det är det brasilianska köttet som är i skottgluggen trots att det som vi importerar allra mest från Brasilien är pappersmassa. Köttimporten från Brasilien är de facto ganska obetydlig.

Pappersmassa etta, stål tvåa och kaffe trea

Totalt importerar vi pappersmassa för 322 miljoner euro och Brasilien står för 236 miljoner eller 74 procent av importen. Det här framgår av tullens importstatistik.

- Största varugruppen är helt klart pappersmassa, konstaterar överinspektören Johanna Riikonen på Tullen. Och mest importerar vi från Brasilien.

På andra plats i importstatistiken kommer järn och stål för 73,5 miljoner - och på tredje plats kaffe för knappa 70 miljoner. Kött importerar vi från Brasilien för blygsamma 10,6 miljoner.

Stora-Enso följer situationen noggrant

Den svensk-finländska skogsindustrikoncernen Stora Enso äger 50 procent av en fabrik i Brasilien. Fabriken tillverkar pappersmassa av eukalyptus.

På Stora-Enso följer man noggrant med situationen i Amazonas, men skogsbränderna är tillsvidare på betryggande avstånd från skogsjättens fabrik.

- Just nu är bränderna på 2000 kilometers avstånd från vår fabrik, så vi är inte fruktansvärt oroad, säger kommunikationschefen Satu Härkönen. Men vi följer med situationen noggrant.

Statsministern: Läget är extremt allvarligt

Världsnaturfonden WWF har i dag gått ut med en vädjan till Finlands regering om att Finland i egenskap av EU:s ordförandeland ska få den europeiska unionen att agera snabbt i frågan. Naturskyddschefen Jari Luukkonen på WWF påpekar att EU ingick ett frihandelsavtal med Latinamerika i juni och att det borde användas för att sätta tryck på Brasilien.

- Bland annat förutsätter frihandelsavtalet att avtalsparterna följer Parisavtalet, konstaterar Luukkonen.

Statsminister Antti Rinne har i dag kommenterat läget i Amazonas och sagt att det ur en klimatsynvinkel är extremt allvarligt och kräver omedelbara åtgärder. Rinne uppger att han talat med den Europeiska kommissionen och han förväntar sig åtgärder från EU redan i dag.

Snabbfakta: Varför är regnskogen i Amazonas unik?

I Amazonas - området kring Amazonfloden - finns planetens största tropiska regnskog.

  Brasilien är världens största exportör av nötkött

 • Brasilien är världens största exportör av nötkött. Det stora behovet av betesmark och odlingsmark (soja) innebär att regnskogen kontinuerligt huggs ner.
 • Både legal och illegal avverkning samt bränder leder till att regnskogen i Amazonas håller på att omvandlas till en savann ("cerrado")
 • Boskap i Brasilien
  Kor som betar, Brasilien Boskap i Brasilien Bild: All Over Press / MatthiasxGraben Amazonas,Brasilien,kor,Boskap,nötkreatur

  Planetens lungor håller på att förstöras

 • De viktigaste kolsänkorna och det största syreproducerande skogsområdet i världen ("planetens lungor") finns i Amazonas. Regnskogen har stor betydelse för minskade utsläpp av växthusgaser.
 • Då ett område förlorar sin regnskog försvinner områdets förmåga att absorbera koldioxid betydligt vilket påverkar resten av planeten.
 • Amazonas nära kritisk punkt: Röjd skog har ytterst små eller inga möjligheter att återväxa

 • Experter befarar att Amazonas är nära den punkt där skogen inte längre klarar av att förnya sig även om all avverkning skulle upphöra.
 • Den unika regnskogen i Amazonas producerar en stor del av sitt eget regn via ett eget kretslopp. Också hela jordklotets kretslopp av vatten påverkas av det som sker i Amazonas.
 • Röjd skog har ytterst små eller inga möjligheter att återväxa. Med förlorad skog försvinner den vattenavdunstning som förut skett främst genom trädens blad. Luften tillförs mindre fukt och nederbörden minskar vilket anses vara ett allvarligt hot.
 • Regnskog i Amazonas. Pará, Brasilien
  Regnskog i Amazonas. Pará, Brasilien Regnskog i Amazonas. Pará, Brasilien Regnskog,Amazonas,Brasilien

  Kunnig urbefolkning pressas undan och den ekologiska balansen rubbas

 • Den ursprungliga indianbefolkningen har utvecklat ekologiskt uthålliga försörjningsformer, har haft ingående kunskap om markbeskaffenhet och växtlighet och har idkat småskaligt svedjebruk. Växtföljen har gett kontinuerlig avkastning, marken har skyddats mot erosion och skogen har haft en återväxt.
 • Småningom har stora delar av Amazonas röjts och öppnats för omvärlden. Stora vägar har dragits genom Amazonas och skogen minskar oavbrutet i omfattning.
 • Under de senaste decennierna har Brasilien arbetat med stora utvecklings- och kolonisationsprojekt - med bristande hänsyn till både ekologiska sammanhang och existenshotade amazonindianer. Det här har stött på mycket stark internationell kritik.

Läs också