Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå satsar all energi på nytt skolcentrum - nu behövs det flera barnfamiljer

Merja Laaksonen som står på Aleksis Kiven koulus bakgård i Sjundeå.
Sjundeås nya skol- och välfärdscampus som ska rymma både svensk- och finskspråkiga elever ska stå färdigt 2022. Den nyare delen av Aleksis Kiven koulu byggdes 2004. Merja Laaksonen som står på Aleksis Kiven koulus bakgård i Sjundeå. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Sjundeå,kommunstyrelser,skolor,aleksis kiven koulu i sjundeå

Det nya skol- och välfärdscentret är Sjundeås största satsning under de kommande åren. Samtidigt som ekonomin går sämre än beräknat kämpar kommunen med att stärka dragningskraften och locka till sig nya barnfamiljer.

- Den här höstens viktigaste fråga är definitivt skol- och välfärdscampuset där vi 2022 kommer att ha fina nya lokaler för elever och fritidsverksamhet, café och verkstäder, säger kommunstyrelseordförande Merja Laaksonen (SFP).

En av orsakerna till nybygget är problemen med inomhusluften i de befintliga skolbyggnaderna.

Skolcentret ska placeras på ett område som ligger på Aleksis Kiven koulus fastighet och på fastigheten Lillbruses.

Det är frågan om en enorm investering på kring 20 miljoner euro och i juni blev det klart att finansieringen ska ske genom fastighetsleasing, istället för lån.

Valet föll på leasingmodellen trots att den är lite dyrare än att ta ett lån. Orsaken är att den inte belastar kommunens balans och kommunen kan på så sätt undvika skattehöjningar.

Merja Laaksonen vid de tillfälliga skolbarackerna i Sjundeå, näst intill Aleksis Kiven koulu och bakom kommunhuset.
För tillfället går de finskspråkiga eleverna i skola i baracker precis intill Aleksis Kiven koulu. Merja Laaksonen vid de tillfälliga skolbarackerna i Sjundeå, näst intill Aleksis Kiven koulu och bakom kommunhuset. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Sjundeå,kommunstyrelser,sjundeå kommunstyrelseordförande

- Men fram till dess måste vi fatta beslut som vi också klarar av ekonomiskt, utan att ta risker, säger Laaskonen.

Den kommunala skattesatsen för i år är 21,5 procent, det vill säga på samma nivå som året innan.

- Vi har ett mer eller mindre bindande beslut att inte ändra på skatteprocenten.

Artikeln fortsätter efter faktarutan.

Sjundeås ekonomi sämre än beräknat

Sjundeås ekonomi har gått sämre än beräknat. Kommunen har nu börjat göra en omfattande kartläggning för att balansera ekonomin.

De utgifter som hör till grundtryggheten beräknas bland annat överskrida budgeten. Det är speciellt socialservicens köptjänster som verkar bli 500 000 euro dyrare än beräknat.

Hälsoservicens utgifter beräknas för sin del blir 120 000 euro dyrare än budgeterat. Däremot beräknas äldreservicen hålla sig inom de givna budgetramarna.

Inkomsterna för försäljning av Virkkulankylätomten beräknar bli 250 000 lägre än budgeterat. Beslutsfattarna i Sjundeå beslutade i våras att kommunen inte deltar inte i Virkkulankyläs äldreboende.

Sjundeå kommun är fortfarande villig att sälja tomten i Brännmalmen till Virkkulankylä för drygt 180 000 euro.

Sjundeå har också räknat med att få intäkter genom att sälja tomter i Marsudden. Men eftersom det är oklart när planeringen blir färdig är det osäkret om kommunen kan få in några pengar.

Laaksonen försäkrar att kommunekonomin för tillfället mår relativt bra.

- Vi har inte haft några större bakslag. Vi har fått ihop ett kumulativt överskott under de senaste åren.

- För att det kanske blir sämre resultat det här året, så har vi jobbat för att eventuellt spara där vi kan under höstens lopp.

Utrymmesbrist inom vården

Bristen på vårdlokaler, från hälsocentraler till äldrevård, är ett ständigt problem för kommunen.

- Vi måste besluta hur vi går vidare och få planläggningen klar.

Kommunen vill gardera sig för social- och hälsovårdsreformen genom att bygga fungerande lokaler på orten och på så sätt inte behöva köpa in tjänster längre ifrån.

En byggnad i Sjundeå där bäddavdelningen och hälsocentralen finns.
Sjundeå hälsovårdscentral. En byggnad i Sjundeå där bäddavdelningen och hälsocentralen finns. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,sjundeå azalea

- Våra stora frågor som vi jobbar med kontinuerligt är att marknadsföra Sjundeå kommun och att jobba för kommunikationerna.

Laaksonen nämner speciellt kustbanan och stamväg 51.

- Korsningen i Sunnanvik är ett problemområde som vi vill tackla så snabbt som möjligt. Men det är ju inte frågan om våra pengar utan statliga medel.

Tomtrea ska locka barnfamiljer

- På tekniska sektorn har vi utmaningar med att få planläggningen vidare så att vi kan få nya attraktiva områden till försäljning och dessutom få sålt det vi har.

Planläggningen är på gångs på Marsudden. Det finns tomter till försäljning både i centrum och vid havet vid det så kallade Slussenområdet i Störsvik.

En karta.
Sjundeå gör ett nytt försök att starta planläggningen av Pickala-Marsudden. En karta. Bild: Google kartor,Sjundeå,planläggning,Generalplan,Marsudden

- Det har funnits ett visst intresse och efterfrågan men återstår att se om vi kommer till skott med förhandlingarna.

Flyttströmmen till huvudstadsregionen är enligt Laaksonen orsaken till att tomtförsäljningen har stått still i hela västra Nyland.

- Det är en utmaning att barnfamiljer flyttar in i storstäder istället för att vilja bo ute på landsbygden.

Vi är så nära Helsingfors, det är lite annat än till exempel i Hangö― Kommunstyrelseordförande i Sjundeå

Därför försöker kommunen få fart på försäljningen med hjälp av marknadsföring och genom att bygga upp en tilltalande image.

På sin hemsida marknadsför sig kommunen med sloganen "nyckeln till lyckan" och skyltar med det korta pendlingsavståndet till Helsingfors.

Dessutom har kommunen en rabattkampanj på tomter i Karlsåker, som gäller till slutet av året.

Svårt att rekrytera personal

Den svaga inflyttningen märks även i svårigheterna att rekrytera personal inom grundtryggheten och bildningen.

- Det är svårt att rekrytera personal, eftersom vi konkurrerar med Helsingforsområdet. Vi är så nära Helsingfors, det är lite annat än till exempel i Hangö.

Läs också