Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdsstiftelse vill att Justitieombudsmannen granskar Skatteförvaltningens chockhöjningar i skärgården

Ett svart och vitt sjömärke i Skärgårdshavet.
Ett svart och vitt sjömärke i Skärgårdshavet. Bild: Yle/Nora Engström Skärgårdshavet,skärgårdar,Åboland,Kimitoön,sjömärken,sjöfart,sommar,hav,åbolands skärgård

Chockhöjningen av fastighetsskatterna tidigare i år fortsätter uppröra i Åbolands skärgård.

Åbolands Skärgårdsstiftelse har kontaktat riksdagens justitieombudsman (JO) för att utreda lagligheten i Skatteförvaltningens förfarande.

Skärgårdsstiftelsen meddelar att man i en klagan till riksdagens justitieombudsman och bett JO utreda om Skatteförvaltningen har handlat lagstridigt då Skatteförvaltningen höjde fastighetsskatten för många fastigheter i skärgården.

Stiftelsen har som ändamål att verka för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende och inflyttning till skärgården.

Skärgårdsstiftelsen agerar i enlighet med sitt ändamål i det här ärendet för de fast bosatta skärgårdsborna i syfte att underlätta deras boende och verkande i skärgården, meddelar stiftelsen.

Stiftelsens klagan gäller i huvudsak om Skatteförvaltningen har brutit mot lagen genom att ha värderat alla fastigheter enligt samma kvadratmeterpris utan att utreda fastigheternas karaktär och verkliga värde.

Stiftelsen ifrågasätter ifall markägarnas kraftigt förhöjda fastighetsskatt är baserad på fastighetsvärden som varit felaktiga, vilket Skatteförvaltningen enligt stiftelsen uppenbarligen känt till.

I sin klagan till JO vill Skärgårdsstiftelsen veta ifall Skatteförvaltningen har brutit mot lagen genom att fastställa fastighetsskatten på ett sätt som är oförutsebart för markägarna och avviker från tidigare praxis.

Det här i sin tur strider med det så kallade förtroendeskyddet inom skatterätten, anser stiftelsen.

Enligt Skärgårdsstiftelsen tillämpar Skatteförvaltningen inte heller en paragraf i lagen som ger Skatteförvaltningen en möjlighet att begränsa skattehöjningen.

Lyssna på Slaget efter tolv här: