Hoppa till huvudinnehåll

Lena Sommer fick verktyg att tackla sonens treårstrots - ABC-träffar hjälper föräldrar göra vardagen mindre konfliktfylld

Lena Sommer sitter i en röd soffa och har en barnleksak i handen.
Lena Sommer rekommenderar andra föräldrar att delta i ABC-träffar. Lena Sommer sitter i en röd soffa och har en barnleksak i handen. Bild: Malin Valtonen / Yle Hangö,föräldrar,lena sommer

Dagliga bråk med tioåringen, evigt tjat av sjuåringen och en trotsig treåring på det. I en barnfamilj är det omöjligt att helt undvika konflikter och bråk. Men det finns hjälp att få gällande hur man tacklar dylika situationer.

Mannerheims barnskyddsförbund (MLL) ordnar i höst så kallade ABC-träffar för föräldrar med barn i 3-12 års åldern.

Tanken med de fyra träffarna är att ge föräldrar redskap att tackla utmaningar som kan förekomma i vardagen så att relationerna mellan barnen och föräldrarna blir mer positiva.

Vad är ABC-träffar för något?

ABC är en förkortning på Alla barn i centrum och idén är tagen från Sverige.

Konceptet baserar sig på forskning och det är utvecklat av Stockholms stad och Karolinska institutet i samarbete med föräldrar.

Utgångspunkten för ABC-träffarna hittas i FN:s barnkonvention som beskriver barnens rätt till liv och utveckling, att få säga sin åsikt och få den respekterad.

ABC-träffarna är fyra till antalet och 2,5 timmar långa. Under träffarna får man tips och rå på hur man ska få en lugnare vardag där hemma med barnen. Man får också diskutera tillsammans med de andra föräldrarna som deltar.

Fyra träffar - fyra olika teman

Den första träffen som är grunden till allt har rubriken ”Visa kärlek”.

Då funderar man på hur man som förälder kan visa värme och kärlek gentemot sitt barn och hur barnet vill att föräldern visar att mamma eller pappa älskar hen.

Den andra träffen handlar om det dagliga samspelet i familjen. Hur påverkar familjemedlemmarna varandra och hur kan man förebygga konflikter med sina barn är två frågor som diskuteras.

Den tredje träffen går ut på att fundera på hurdana förebilder föräldrarna är för sina barn. Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan man hantera ilska och stress i vardagen?

Den fjärde träffen fokuserar på att välja sina strider. Då behandlas frågor som hur kan man minska på konflikter, bråk och tjat i familjen.

Det är också möjligt att det ordnas en femte, återkopplande träff.

- Målet med kursen är att barnen ska må bättre och att föräldrarna upplever sig stärkta i sitt föräldraskap. Att de vågar tro på sitt eget sätt att vara, berättar Mia Montonen som är organisationschef för MLL:s distrikt i Nyland.

Lena och Florian ville ha praktiska tips

De första ABC-träffarna på svenska ordnades i Hangö förra hösten. Lena Sommer deltog i kursen tillsammans med sin man Florian.

De lockades till kursen eftersom en av träffarnas tema var ”välj dina strider”. Förhoppningen var att få verktyg att handskas med deras son Stellan, då 2,5 år, som var på väg in i trotsåldern.

- Vi önskade få praktiska tips på hur man ska göra i olika situationer, berättar hon.

Ett stort plus var att det var många pappor som berättade hur de uppfattar saker och ting― Lena Sommer om ABC-träffarna i Hangö

Gruppen i Hangö bestod av 5-6 par. Sommer upplevde gruppen som en trygg plats där man vågade att prata om föräldraskapet med varandra.

- Det var en grupp där man definitivt kunde öppna sig. Och ett stort plus var att det var många pappor som berättade hur de uppfattar saker och ting.

Sommer berättar att det för hennes man var speciellt viktigt att det fanns flera andra pappor på plats och att de stödde varandra under träffarna.

Viktigt att ge beröm

Under träffarna fick föräldrarna Sommer redskap att hantera sonens trots men det blev slutligen bara en liten del av allt som de tog med sig från kursen.

Det viktigaste Lena Sommer lärde sig var att ge beröm.

- Att komma ihåg att berömma barnen och sin partner när något går bra eller någon gör något bra och inte bara fokusera på det negativa.

Pappa med barn
Under kursens gång lär sig föräldrarna knep gällande hur man gör vardagen mera positiv och minskar på konflikter och gräl. Pappa med barn Bild: Rhone/Unsplash familj

En annan sak som Lena Sommer tog till sig var vikten av att inte göra så mycket annat samtidigt som man umgås med sina barn.

- Det har vi fokuserat på i vår familj. När vi är hemma så försöker en av oss göra något med barnen medan den andra kanske städar eller lagar mat.

Föräldrarna vet bäst

Lena Sommer rekommenderar ABC-träffarna varmt för andra föräldrar.

Hon tyckte den var givande och att det fanns något att hämta för alla.

En kvinna och en pojke vid ett bord. Kvinnan har fingret i luften och pojken lyssnar på henne.
Lyft inte bara fram negativa saker som barnet gjort. Kom ihåg att ge beröm, var en sak som Lena Sommer lärde sig på ABC-träffarna. En kvinna och en pojke vid ett bord. Kvinnan har fingret i luften och pojken lyssnar på henne. Bild: Mostphotos moderskap,mänskliga relationer,child (Jung),föräldrar,straff,mödrar,finger,föräldraskap,goat meat,familj

Allting som diskuteras på kursen behöver man ändå inte omsätta i praktiken utan man kan plocka ut russinen ur kakan och ta hem det som fungerar för en själv, konstaterar Sommer.

Det är just så föräldrarna ska göra, konstaterar Mia Montonen vid Mannerheims barnskyddsförbund.

Hon betonar att föräldrarna vet bäst vad som passar deras familj.

- Vi erbjuder på sätt och vis ett smörgåsbord och så tar föräldrarna med det som känns betydelsefullt.

Nya kurser i höst

I höst startar en kurs i Helsingfors den 10 september och en annan i Ekenäs den 8 oktober.

Det enda kravet som finns är att man förbinder sig till de fyra träffarna. Missar man en eller två träffar så är det ingen vits att vara med, konstaterar Mia Montonen.

Under kursens gång jobbar föräldern med sin egen relation till barnet så det spelar ingen roll om bara ena eller båda föräldrarna i en familj deltar.

Det finns heller inget tvång på att deltagarna måste öppna upp hur vardagen fungerar i sina familjer.

- Man berättar det som man vill, man väljer själv, säger Montonen.

Det finns platser kvar till båda kurserna. Vill man vara med ska man kontakta Minna Lindström, e-post minna.lindstrom(a)mll.fi.

Läs också