Hoppa till huvudinnehåll

Fler båtar ska kunna förtöjas i Barösund - företag vill bygga nya bryggor i hamnen

Helikopterbild av Barösund hamn
I Barösunds hamn finns redan bryggor som ägs dels av kommunen och dels av företaget. Helikopterbild av Barösund hamn Bild: YLE / Linus Westerlund Ingå,Barösund,barösund butik

Ett företag i Barösund vill utvidga verksamheten i hamnen genom att investera i nya bryggor. Bryggorna ska placeras på ett vattenområde som ägs av Ingå kommun.

Företaget Villa Barö har skickat in en ansökan till kommunen om att få rätt att utnyttja vattenområdet.

Kommunstyrelsen beslutade på måndagen att företaget får utnyttja vattenområdet utifrån de krav som ärendets beredare förhandlat fram med företaget.

Enhetlig småbåtshamn

Företaget får utnyttja vattenområdet förutsatt att det upprätthåller bryggorna i Barösunds hamn på egen bekostnad. Företaget ska också sköta tömningen av septiktanken, även om kommunen står för kostnaderna.

Kommunen vill också att företagaren ska upprätthålla gratis korttidsparkering för båtar som förtöjer sig vid den Stora betongbryggan då de besöker hamnen för att till exempel handla eller hälsa på bekanta.

Den så kallade Stora betongbryggan gick nyligen över i kommunens ägo - tidigare ägdes den av Trafikledsverket. Bryggan får inte användas för kommersiell verksamhet.

Bokstäver på en träfasad.
Företaget Villa Barö driver restaurangen Scola i Barösunds hamn. Bokstäver på en träfasad. Bild: Nicole Hjelt / Yle skylt,Ingå,Barösund,Skärgården,renovering,byggande,Västnyland,barösundsboden

Avtalet med kommunen gör att servicen i hamnen nu kommer att skötas av en aktör eftersom företaget också sköter om kommunens bryggor. I Barösunds hamn finns i dag bryggor som ägs dels av kommunen och dels av företaget.

Behöver tillstånd och bygglov

Avtalet med kommunen gäller från och med den 20.9.2019 till den 28.2.2024.

Nu när företaget har beviljats lov att utnyttja vattenområdet ska de ansöka om tillstånd av Regionförvaltningsverket.

Myndigheten ska ta ställning till om bryggor kan placeras ut som planerat med tanke på till exempel farleder. Företaget ska också ansöka om bygglov av kommunen.

Bygget har fått extern finansiering för att kunna genomföra hamnplanen.