Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksminister Jari Leppä: "Finland ska bli sojafritt år 2025"

en traktor som tröskar en sojaodling
Sojabaserat foder importeras mest från USA och Brasilien. Bilden visar en sojaodling i Wisconsin, USA en traktor som tröskar en sojaodling Bild: Tannen Maury soja,sojaodling

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kunde man göra sig av med importen av sojabaserat foder genom att odla bondbönor på 80 000 hektar.

Centern vill att Finland ska bli ett sojafritt land år 2025, uppgav minister Leppä (C) i ett ställningstagande på tisdag.

Minister Leppäs specialmedarbetare Satu Haapaniemi uppgav för Yle att tanken är att Finland ska bli helt sojafritt vilket betyder att soja inte ska användas som foder men inte heller som näring för människor.

Enligt Leppä uppfylls inte Finlands klimatmål i och med importen av soja till Finland från USA och Brasilien.

Han sade i ett pressmeddelande att importen av sojabaserat foder ökat markant i Finland under det senaste årtiondet.

Under tisdag kväll valde Leppä att förtydliga sitt uttalande för Yle genom att uppge att hans förslag inte gäller användningen av soja som näring för människor. Enligt Leppä handlade hans uttalande enbart om sojabaserat foder.

 Jari Leppä Maa- ja metsätalousministeri
Minister Jari Leppä (C). Jari Leppä Maa- ja metsätalousministeri Bild: Jyrki Ojala Jari Leppä

Soja är en viktig proteinkälla, men enligt ministern har foderindustrin gjort stora framsteg för att ersätta importerat foder med sådant foder som kan produceras av råvaror från Finland.

Finländskt kött och mjölk produceras redan egentligen utan soja, och inhemskt spannmål är en bra proteinkälla, säger Leppä.

– Vi är på väg åt rätt håll med tanke på klimatförändringen och mattrender. Vi har en stor potential vad gäller proteinrika odlingsväxter. Om vi skulle bli mer självförsörjande med proteiner skulle det också stöda lönsamheten i jordbruket, säger Leppä.

Enligt honom kunde man öka odlingen av proteinrika spannmål ännu mer. Leppä anser att man realistiskt kan göra sig av med sojaimporten genom att odla bondbönor på 80 000 hektar.

– Det är under 4 procent av Finlands åkerareal.

Veganförbundet: Ministerns uttalande är verkligen underligt

Veganförbundets ordförande Karla Loppi tycker att uttalandet är konstigt.

– Det låter helt underligt. Det är visserligen en bra sak att vi ökar odlingen av proteingrödor i Finland men varför skulle soja vara den enda mat för människor som inte kan importeras till Finland? Soja är god mat, det har en utmärkt aminosyrasammansättning och många produkter har bearbetats från soja, man börjar fundera om det nu bara är meningen att reta vegetarianer.

Enligt Loppi är det ändå positivt att Finland skulle öka odlingen av bondbönor.

– Bondbönan är en underbar växt och jag hoppas verkligen att odlingen av bondbönor ökar i Finland, men realistiskt sätt så är inte människans konsumtion av soja ett problem för Finlands klimat. Om vi är på väg mot en framtid där människor inte äter kött så behöver vi så klart importera mer soja till Finland men jag tror inte att det kommer att ske i en nära framtid.

Snabbfakta: Soja - en viktig proteinkälla med problem

  En viktig gröda som går främst till djurfoder
 • Soja är en av världens största och viktigaste grödor, och odlas främst i Brasilien, USA, Argentina, Kina, Indien och Paraguay
 • Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk. Bara en liten del av sojan används som mat för människor, främst i Asien
 • Produktionen av soja har globalt tiofaldigats under de senaste 50 åren och produktionstakten tilltar.
  Köttätandet den främsta orsaken till ökad odling
 • Den ökande konsumtionen av kött är den enskilt viktigaste orsaken till ökad sojaodling
 • Den snabbt ökande globala efterfrågan på billiga kött- och mjölkprodukter har lett till att efterfrågan på soja exploderat.
  Miljön påverkas negativt
 • Extremt storskalig odling av soja förstör unika naturområden. Miljoner hektar skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark, till exempel i Brasilien där regnskogen i Amazonas påverkas.
 • Markägandet har koncentrerats till ett mindre antal aktörer, och lokalbefolkningen berövas rättigheterna till sin mark.
 • När den värdefulla biologiska mångfalden försvinner, påverkas viktiga ekosystem och vattenförsörjning. Samtidigt ökar också utsläppen av växthusgaser.
 • Vid sojaodling används stora mängder jordbrukskemikalier med negativa effekter på både miljön och människors hälsa.
  Världsnaturfonden (WWF)
 • förväntar sig att sojaproducerande länder inför bättre odlingsmetoder och att värdefulla naturområden skyddas.
 • vill ha skärpt lagstiftning gällande markanvändning med hänsyn till lokal- och ursprungsbefolkningens rättigheter.
 • kräver certifieringar.

(Källa: WWF)

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Ministeri Leppä: Suomesta soijaton vuoteen 2025 mennessä av Hanna Hanhinen.
Artikeln uppdaterad klockan 14:26 med Satu Haapaniemis kommentar.
Artikeln uppdaterad klockan 15:10 med kommentarer från Veganförbundets ordförande Karla Loppi.
Artikeln uppdaterad klockan 18:47 med Leppäs förtydligande om att han enbart menade sojabaserat foder.