Hoppa till huvudinnehåll

Mikael Grannas: "Befolkningstillväxten är på många sätt positiv för Sibboborna" - Sibbo bland de 50 största kommunerna i landet

Hus i Nickby centrum.
Sibbo fortsätter att utveckla sina tätområden. Hus i Nickby centrum. Bild: Yle/Hedvig Sandell Nickby,bostadshus,flervåningshus,nickby centurm

Sibbo hör till de 50 största kommunerna i landet. Kommunen planerar nya bostadsområden och folkmängden närmar sig i rask takt 21 000 personer.

Antalet Sibbobor uppgick till 20 897 personer i slutet av juli. Det här framgår av Statistikcentralens färskaste förhandsuppgifter.

Sibbo som växer snabbt har nu också klivit upp bland de femtio största kommunerna i Finland och passerat Kemi på plats 51.

Under 2019 hade folkmängden ökat med 231 personer fram till slutet av juli. Tillväxten förväntas att fortsätta under följande år.

Mikael Grannas
Mikael Grannas. Mikael Grannas Bild: Sibbo kommun/ Paula Ropponen Mikael Grannas,Sibbo,kommundirektörer

Kommundirektör Mikael Grannas konstaterar att befolkningstillväxten på många sätt är positiv för Sibboborna.

– Sibbo eftersträvar en ökad folkmängd. Tillväxten gör Sibbo mer attraktiv för olika slag av kommersiella tjänster. Den gör det också ekonomiskt möjligt för kommunen att förbättra sin service och bygga mer, till exempel idrottsplatser, säger Grannas.

Enligt Grannas är befolkningstillväxten i Nickby också en förutsättning för att få i gång passagerartrafik på järnvägsspåret mellan Kervo och Nickby.

Vy från Söderkulla där manser en stor lyftkran och ett halvfärdigt höghus på en kulle.
Bostäder byggs i Söderkulla. Vy från Söderkulla där manser en stor lyftkran och ett halvfärdigt höghus på en kulle. Bild: Yle/Mira Bäck Söderkulla,Sibbo,byggande,flervåningshus,byggarbetsplatser

Under kommande år blir det aktuellt med nya bostäder främst i Nickby, Söderkulla och Tallmo.

Sibbo är en grön oas

Vid planeringen av nya bostadsområden siktar kommunen alltid till att skapa en högklassig och trivsam närmiljö.

Till exempel i bostadsområdet Sibbo Ådal utlovas invid Sibbo å ett vidsträckt park- och grönområde med bland annat en lekplats och ett odlingsområde i parkmiljö.

I Hassellunden i Söderkulla börjar Tasträskområdets naturstigar nästan vid bakdörren till invånarnas egnahemshus.

Grannas vill att Sibbo förblir en grön oas invid huvudstadsregionen också under framtida år.

– Utöver Sibbos läge är närheten till naturen en ytterst viktig attraktionsfaktor. Här ska också i fortsättningen finnas skog, hav, betesmarker och frisk luft. Naturen ska vara så nära att invånarna, om de vill, kan börja sin morgon på skogsstigen, säger Grannas.