Hoppa till huvudinnehåll

Runt en procent av pengarna ska gå till konst då Raseborg bygger nytt

Abstrakt akvarellmålning med blått och rött.
Runt en procent viks till konsten. Abstrakt akvarellmålning med blått och rött. teckningskonst,bildkonst,akvarellmålning,målningar,konst,målfärger,blå,röd,pyssel

Raseborgs stad tar den så kallade procentprincipen i bruk och beaktar den när staden sanerar och bygger nytt. Procentprincipen är en finansieringsmodell där runt en procent av kostnaderna för ett offentligt byggprojekt viks till konst.

Tanken är bland annat att föra konsten närmare folket, att sysselsätta kulturarbetare, att stärka stadsbilden och att öka attraktionen hos enkilda objekt.

Vad är procentprincipen?

- Procentprincipen betyder att runt en procent av byggnadskostnaderna i offentliga byggen satsas på konst.

- Riksdagen beslutade redan 1939 att procentprincipen ska användas i statliga byggprojekt i Finland.

- Idén spreds ytterligare då Finlands stadsförbund 1981 uppmanade sina medlemmar att ta procentprincipen i bruk.

- År 2011 skrevs procentprincipen in i regeringsprogrammet.

- En utvidgning av procentprincipen hör numera till regeringens spetsprojekt.

Källa: Finlands kommunförbund


Raseborg har gjort upp en modell för hur procentprincipen ska förverkligas i Raseborg.

Den så kallade Raseborgsmodellen innefattar principer för hur upphandlingen av konsverken ska gå till, hur staden ska sköta kontakten till konstnärerna och hur samarbetet mellan utrymmesförvaltningen och kulturtjänsterna ska fungera.

Det här är Raseborgsmodellen

Raseborgsmodellen – Fem bra principer

1. Upphandlaren av konstverket får information om konstverket som ska upphandlas till byggnaden redan i projektplaneringsfasen. Också budgeten fastställs i tid.

2. Den valda konstnären får genast tillräcklig information om objektet och tidtabellen och konstnären rekommenderas att vara i kontakt med arkitekten och byggherren genast från början.

3. Kulturtjänsterna och det kommande konstmuseet hjälper och stöder konstnären.

4. Det årliga projektuppföljningsmötet med kulturtjänsterna, det kommande konstmuseet och utrymmesförvaltningen håller kulturtjänsterna och det kommande konstmuseet uppdaterade om kommande projekt.

5. Stadens sektorsövergripande bildkonstarbetsgrupp tillsätts att övervaka underhåll av offentlig konst, utomhusskulpturer och minnestavlor.

Stadsutvecklingssektionen tog i måndags (26.8) ett principbeslut att Raseborgs stad tar procentprincipen i bruk.