Hoppa till huvudinnehåll

Färre parkeringsplatser i städerna i framtiden? Stadsplaneringschef Dan Mollgren: "Vi måste förstå samhället för att utveckla det i rätt riktning"

man på gata i Borgå
Dan Mollgren. man på gata i Borgå Bild: Yle/Helena von Alfthan planläggning,Borgå,dan mollgren

Världstrenden med att minska antalet parkeringsplatser i städerna syns även i Finland. Enligt stadsplaneringschef Dan Mollgren måste stadsplaneringen i Finland reagera på vad som händer i samhället.

I världen pågår som bäst en trend där stora städer minskar på antalet parkeringsplatser. Det här är något som Borgås stadsplaneringschef Dan Mollgren också har märkt av i Finland.

- Det är ett stort pussel det här. Vi ska i Finland bli kolneutrala om två årtionden så det gäller att fundera hur vi löser det här med trafik och att röra sig. Bilarna är en viktig del i det här pusslet. Vi i städerna kan vara med i det här talkoarbetet och fundera på saker och ting.

Mollgren berättar att stadsplaneringen ska, och ofta är tvungen, att leva i sin tid. Enligt Mollgren syns just nu ett tydligt mönster i samhället.

- Det finns allt fler och fler människor som hellre åker kollektivtrafik och mycket gärna använder cykel. De syns i många städer att man planerar mera cykelplaster och cykelleder.

"Staden ska vara till för alla"

Att våra städer i Finland skulle vara planerade för bilar håller Mollgren bara med om till en viss del. Han berättar att hur städerna ser ut mycket beror på när det är planerade.

- Om vi tittar på de sex medeltida städerna så ser vi ju att de inte är planerade för bilar utan då hade fotgängaren en stor roll. Till exempel i Borgå där jag jobbar just nu.

Mollgren berättar att bilarna kom in i stadsplaneringen först på 60- 70-talet.

Parkeringsruta
Parkeringsruta Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,parkeringsplatser,parkeringsruta

- Vi ser en design för bilar först vi den senare modernismen på 60-70-talet, då Finland växte som mest och städerna växte ut.

I dag har bilisterna en dominerande ställning i många städer. Enligt Mollgren är det inte ett alternativ att lämna bort bilisterna ur gatubilden.

- När det gäller trafik tycker jag inte att man kan lämna bort någon. Staden ska vara till för alla och bilarna är en del av det hela.

Färre bilplatser i framtiden

Enligt Mollgren måste stadsplaneringen reagera på vad som händer i samhället just nu för att i tid få igång förändringar.

- Vi måste förstå samhället för att utveckla det i rätt riktning och vi behöver normer som styr den utvecklingen, till exempel parkeringsnormen.

Mollgren berättar att antalet bilplatser per kvadratmeter bostadsyta ändå har minskat sedan 60-70- talet.

- I de projekt jag har följt med så är trenden den och där marknaden tydligt också vill ha det, att man har färre bilplatser per kvadratmeter bostadsyta.

Så länge det finns bilar i trafiken så kommer de att parkera någonstans.― Dan Mollgren

Mollgren menar ändå att det finns ett dilemma om man frigör parkeringsnormen och inte alls behövde bygga bilplatser.

- Det kan lätt leda till en anarki, en slags djungel, där man inte längre har regler, där det sist och slutligen blir väldigt jobbigt i samhället, till exempel för fotgängare och cyklister.

- Så länge det finns bilar i trafiken så kommer de att parkera någonstans. Om det inte finns planerade parkeringsplatser så parkerar de längs gator, på trottoarer och i parker.

Mollgren berättar att stadsplaneringen har ett ansvar och är med i arbetet att försöka bidra i arbetet att förbättra klimatet.

- När städernas roll ökar, då allt fler och fler bor i städer, så har staden och hur den ser ut och hur den är planerad en väldigt stor betydelse för hurdant ditt fotavtryck och koldioxidutsläpp ser ut.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland