Hoppa till huvudinnehåll

Fyra alternativ för ny skola i Houtskär - kyrkan och skolan kan landa under samma tak

Träsk skola i Houtskär.
Träsk skola i Houtskär. Bild: Yle/Linus Hoffman träsk skola,Houtskär

Träsk skola i Houtskär har utrymts inför läsåret. Frågan är om skolhuset alls ska renoveras. Det finns nämligen flera andra förslag, till exempel att bygga en skola som är församlingshem på kvällar och veckoslut.

Listan på skolbyggnadens brister är lång. Luftläckage, mikrob- och fuktskador, brister i isolering, väggar som behöver rivas och ett tak som delvis behöver byggas om. Att renovera hela Träsk skola skulle vara ett stort projekt.

Byggnaden omfattar 859 kvadratmeter, inklusive en bostad. Skolans yta är 750 kvadratmeter. En renovering av skoldelen beräknas kosta 700 000 euro.

Träsk skola med sina 21 elever är för tillfället inhyst i församlingshemmet i Näsby. Då Pargas stad nu funderar på var Houtskärsbarnen ska gå i skola i framtiden har man tagit fram tre alternativ till renovering av Träsk skola. Alternativen är en tillbyggnad vid daghemmet, ett renoverat församlingshem, eller en ny byggnad som ska tjäna både skolans och församlingens behov.

Träsk skola.
Träsk skola är byggd 1958 och tillbyggd i två repriser. En del av byggnaden renoverades grundligt 2010, nu behöver också resten av huset åtgärdas. Träsk skola. Bild: Yle/ Nora Engström grundskolan,träsk skola

Daghemmet kommer att renoveras, och i samband med det tänker sig staden att det kunde planeras en tillbyggnad på 200 kvadratmeter för skolan. Reparationerna i daghemmet beräknas kosta 150 000 euro, nybygget 700 000 euro.

Församlingshemmet, där skolan nu tillfälligt finns, är i behov av en grundlig renovering. Bland annat måste väggar renoveras och tilläggsisoleras och fönster förnyas. Ett av förslagen går ut på att församlingen renoverar och hyr lokalerna till staden med ett hyresavtal på 30 år. Renoveringen tros kosta omkring 680 000. Hyresavtalet skulle omfatta fem dagar i veckan under läsåret.

Ett alternativt förslag gällande församlingshemmet är att den nuvarande byggnaden rivs och att staden och kyrkan tillsammans planerar ett nytt hus som skulle vara anpassningsbart för både skolans och kyrkans behov. Till exempel skulle två klassrum kunna omvandlas till ett stort sammanhängande rum som kyrkan behöver.

Byggnadskostnaderna skulle delas enligt hur mycket parterna använder byggnaden, eller så skulle staden hyra lokalerna av kyrkan med ett avtal på 30 år. Ett nybygge beräknas kosta 970 000.

Både staden och kyrka kunde vinna på gemensamma lokaler

Ifall Pargas stad går in för att i framtiden hyra skolhus i Houtskär istället för att äga, krävs ett välfungerande samarbete med församlingen. Stadens fastighetschef Seppo Pihl lyfter fram att både staden och församlingen har hus som står tomma i skärgården.

- I dagens läge är det inte klokt om en byggnad står tom stora delar tiden. Det kunde vara en bra idé för staden och församlingen att samarbeta, säger Pihl.

Också Jim Karlsson, Pargas kyrkliga samfällighets fastighetschef, ser fördelar med att dela på hus. Redan under vårterminen flyttade en Pargasskola in under kyrkans tak då Sunnanberg skola utrymdes och eleverna fortsatte sin skolgång i församlingens lägergård i Koupo.

- Vi är intresserade av den här formen av samarbete. Det är fördelaktigt för båda parter att använda samma hus, det ger inbesparingar.

Kyrkan har enligt Karlsson flera lokaler som kunde användas effektivare än idag, och användas gemensamt med andra, till exempel staden.

Röda låga lägerskolbyggnader.
Koupo lägergård i vinterskrud. Hit flyttade Sunnaberg skola i januari 2019. Röda låga lägerskolbyggnader. Bild: Linus Hofman / Yle lägergårdar,koupo lägergård

Ortsbornas åsikter i frågan kommer att höras bland annat via Houtskärsnämnden.

- Jag anser att de bästa specialisterna är de som bor på orten och använder huset, därifrån måste vi starta, säger Pihl.

Stadstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster ska bekanta sig med de olika alternativen på sitt möte på onsdag (28.8).

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland