Hoppa till huvudinnehåll

Ingen språkbadsskola i Veikars i höst – ny ansökan är inlämnad

Veikars skola i Korsholm.
Veikars skola i Korsholm. Bild: Yle/Joni Kyheröinen veikars,Korsholm

Det blir ingen språkbadsskola i Veikars, Korsholm. Utbildnings- och kulturministeriet har sagt nej. En ny ansökan är inlämnad, berättar Pia Smeds som är ordförande för föreningen Älvbyarna.

I våras var sista gången det sjöngs En blomstertid nu kommer i Veikars skola i Korsholm. Från och med i höst går eleverna och förskolebarnen i skola i Kvevlax. Daghem finns dock fortfarande kvar i byn.

Byborna hade hoppats få starta en privat språkbadsskola i Veikars och på så vis hålla igång skolan i byn. Svaret blev dock nej från Utbildnings- och kulturministeriet.

- Vi hade gjort ett par missar när vi skrev läroplanen för skolan. Ministeriet hade missförstått och trodde att vi ville börja med en språkbadsskola direkt för årskurs 0-6. Vi planerade att börja med språkbad i förskolan och bygga upp det årskursvis, så att det är en fullständig språkbadsskola först efter sju år, säger Pia Smeds, som är ordförande för byaföreningen Älvbyarna.

Smeds säger att de nu hoppas kunna börja språkbadsskolan med elever från förskolan upp till årskurs två men de måste ännu kontrollera om det är möjligt före de lägger till det i sin ansökan.

kvinna i vinterrock med skinnkrage
Pia Smeds kvinna i vinterrock med skinnkrage Bild: Yle/Antti Kuusiniemi byaföreningar,byaföreningens ordförande

En annan miss de omkring 20 personer som jobbat med ansökan gjort var att det inte fanns ett tydligt avtal angående skolbyggnaden med kommunen med i ansökan.

- Vi hade bara fört allmänna diskussioner med kommunen per e-post om att vi får köpa skolbyggnaden när det blir aktuellt, säger Smeds.

Beslutet tappades bort i posten

Beslutet med det nekande svaret kom sent. Brevet med beslutet hade postats i somras men något gick fel i postgången och brevet skickades tillbaka till ministeriet före det hann komma fram till rätt mottagare.

- Vi har lämnat in en ny ansökan men eftersom vi fick beslutet sent har vi ännu lite tid på oss att komplettera ansökan, säger Smeds.

- Allt måste vara perfekt. Nu ska vi ännu göra lite finslipningar på läroplanen.

Om den nya ansökan följer samma tidtabell som den föregående är svar att vänta först i april eller maj. Det betyder att en språkbadsskola i Veikars startar tidigast hösten 2020.

Var det oväntat att det blev ett negativt beslut?

- Vi visste att vi jobbat väl och från statsrådet fick vi höra att vi hade en stark och bra ansökan. Men jag misstänker att det är få ansökningar som går igenom på första försöket.

Smeds säger att tanken på att skapa en privat språkbadsskola i Veikars har tagits emot positivt i Älvbyarna dit Veikars, Voitby, Anixor, Martois, Staversby och Miekka hör.

- Men så klart är det så att när man har ställt in sig på en annan skola så åker barnen dit. Hade vi vetat tidigt att det blir av så kanske det varit en annan sak.

I samarbete med flera parter

Planen är att den privata språkbadsskolan i Veikars ska kombinera språkbad med Freinetpedagogiken. Den typen av pedagogik går ut på att eleverna lär sig bäst genom praktiskt arbete med verkligheten som lärobok.

Skolan ska heta Älvbyarnas skola och ska fungera som ett samarbete mellan forskning, tredje sektorn och offentliga sektorn i Korsholm.

Åbo Akademi kommer att stå för kompetensutvecklingen och uppföljningen. Korsholms kommun möjliggör skolhälsovården och stöder projektet politiskt. Föreningarna Veikids och Älvbyarna ansvarar i sin tur för förverkligandet av skolan.

Undervisningsspråket kommer att vara svenska, medan språkbadsspråket är finska. Tanken är att utveckla skolan till en tvåvägsspråkbadsskola. Då skulle finska barn få språkbada på svenska och svenska barn på finska.