Hoppa till huvudinnehåll

Ny engelskspråkig lärarutbildning vid Åbo Akademi i Vasa – forskardoktor: "Ökar mångfalden i skolorna på sikt"

Åbo Akademi i Vasa
Åbo Akademi i Vasa Bild: YLE/Agneta Glad byggnad,åbo akademi i vasa

Från och med nästa höst finns möjligheten att studera till lärare på engelska vid Åbo Akademi i Vasa. Det är ett nytt internationellt magisterprogram i pedagogik.

Programmet är tvåårigt och ger de studerande finländsk lärarbehörighet.

– Det handlar om samma generella pedagogiska lärarbehörighet som till exempel ämneslärare eller yrkeslärare har, säger Fritjof Sahlström, dekanus vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Åbo Akademi är först i Finland med att erbjuda utländska studerande den här möjligheten.

– Det finns ett antal engelskspråkiga magisterprogram i pedagogik ute i landet, men Åbo Akademi är unikt i det avseendet att vi också vill erbjuda behörighet, säger Sahlström.

Cirka 20 studerande kommer att antas till det nya programmet.

Finländsk utbildning har hög status utomlands

Det är forskardoktor Emmanuel Acquah som har planerat det nya programmet. Han säger att finländsk lärarbehörighet har hög status utomlands.

– Finland är världsledande inom utbildning, särskilt inom barns och ungas utbildning, och en orsak till det är de högtstående lärarutbildningarna. Varför inte dela med sig av det värdefulla kunnandet, säger Acquah.

Men även om de studerande får finländsk lärarbehörighet får de inte automatiskt rätt att undervisa i finländska skolor. De måste också ha kunskaper på modersmålsnivå i skolans undervisningsspråk.

– Det nya magisterprogrammet möjliggör på sikt en större mångfald bland lärarna i finländska skolor och på fakulteten, vilket är något vi arbetar för.

Främsta målet med utbildningen är ändå att de som går den ska ta med sig av det finländska kunnandet hem.

– De kommer att kunna ta med sig forskningsbaserat kunnande om undervisning och lärande. De får insyn i världens bästa utbildningssystem, de får ett nätverk av finländska och internationella kolleger, och en finsk lärarexamen dessutom, säger Acquah.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten