Hoppa till huvudinnehåll

Båda bröderna häktas misstänkta för två mordförsök i Borgåfallet

Östra Nylands tingsrätt i Vanda behandlade det ena häktningsärendet klockan 13, det andra klockan 14. De två männen häktades för två mordförsök i Borgå i söndags.

Bakgrund

 • På söndag kväll grep polisen två män misstänkta för att ha skjutit mot två poliser i Borgå natten till söndagen.
 • De två poliserna skadades, men fick inte livshotande skador.
 • Männen greps i Ikalis efter en biljakt. De avlossade ett tjugotal skott mot polisen också under biljakten. På grund av det här misstänks de för ett ospecificerat antal mordförsök.
 • De två männen är bröder. Den ena är 25 år gammal, den andra 30 år. Båda är svenska medborgare, en av dem har också finländskt medborgarskap. Männen pratar såväl finska som svenska.

DÄRFÖR PUBLICERAR VI NAMNEN

 • I Journalistreglerna konstateras det att “när man hanterar uppgifter som leder till identifiering är det skäl att vara försiktig så länge det gäller misstanke om brott eller åtal" (punkt 32).
 • Vidare konstateras det (punkt 27) att omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga “kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse”.
 • Samma sak upprepas i lite annorlunda ordalag i Yles egna etiska regler för program- och innehållsproduktion (EPI): "Om den information vi kommit över kan åsamka en person skada eller lidande, och informationen hör till privatlivet, publiceras informationen endast om den berörda är en samhällelig makthavare".
 • Alltså: Vi kan gå ut med namnet om personen ifråga har en samhällelig maktposition eller om frågan har ett stort allmänintresse.
 • Det säger sig självt att principen är öppen för väldigt mycket tolkning. Svenska Yle har därför överlag en mycket restriktiv policy när det gäller att gå ut med namn.
 • Det ifrågavarande fallet är ändå såpass spektakulärt och har ett såpass stort allmänintresse, att vi anser det befogat att publicera namnen även om rättsprocessen ännu är i sin början.
 • Slutligen: att det går snabbt att googla fram namn är i sig inget argument för oss att publicera det, inte heller det att uppgifterna cirkulerar på sociala medier. Det är oftast först då etablerade medier rapporterar om ett namn som det når folkets breda lager. Därav försiktigheten i frågan.