Hoppa till huvudinnehåll

SFP:s Thomas Blomqvist lugnar konservativa väljare: Vi har inte glömt det som var bra med förra regeringen

Thomas Blomqvist
Nyutnämnda ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvists i Helsingfors. Thomas Blomqvist Bild: Karoliina Simoinen / Yle Thomas Blomqvist,politiker,nordiskt samarbete,minister,styrelse,Integrations- och jämställdhetsdepartementet

För den stora allmänheten är Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) ett nytt namn. Inom sitt parti är han känd som en lojal och jovialisk politiker som inte gör stort väsen av sig. I Nylands valkrets skrev ändå 6 137 personer hans nummer på valsedeln och Blomqvist fick fortsätta en fjärde period som riksdagsledamot.

Stämningen på Justitieministeriets fjärde våning är familjär. Ministermedarbetarna har trots sin bråda tidtabell tid att stanna och hälsa och berätta att arbetet på ministeriet har kommit väl igång.

Inne på ministerns arbetsrum har kaffe dukats fram. För min del är dagens kaffekvot fylld, men ministern tar för sig och berättar vad som fick honom att gå med i politiken.

- I grunden handlar det väl om ett samhällsintresse. Jag har alltid gillat samhällsfrågor och historia och år 1992 ställde jag upp i mitt första kommunalval.

Som jordbrukare hemma från Tenala har också företagarfrågor alltid legat nära Blomqvists politiska hjärta.

Sin väljarbas har han byggt upp under många år, i politiken och på lokal nivå är Blomqvist följaktligen ett välkänt namn.

Men finns det något hans väljare inte vet om honom.

- Jag kommer på två saker som kan komma som en överraskning för många. De som känner till hur jag är i ett mötesrum skulle förvånas över att jag utanför det har ett häftigt temperament, vilket kommer fram till exempel när jag idrottar eller gör jordbrukssysslor.

Den andra okända sidan hos Blomqvist är hans intresse för dikter.

- Karin Boye och vår nationalskald hör till favoriterna.

Det möjligas konst

Rent matematiskt borde Svenska Folkpartiet ha fått nöja sig med färre ministrar i Antti Rinnes regering eftersom posterna delas ut enligt principen om proportionalitet.

Men politik är ibland det möjligas konst och när förhandlingsresultatet stod klart hade en ny ministerportfölj skräddarsytts för SFP.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet placerades under samma tak som SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Därtill är Blomqvist tredje minister i Social- och hälsovårdsministeriet och Utrikesministeriet.

Näkymä Thomas Blomqvistin pihalta
Thomas Blomqvists hemtrakter i Tenala. Näkymä Thomas Blomqvistin pihalta Bild: Karoliina Simoinen / Yle Thomas Blomqvist,Raseborg,landskap,landsbygd

Orsaken till att SFP krävde två ministerportföljer - oberoende av hur lätt den ena skulle bli - är att det för en ensam minister blir närmast omöjligt att följa med alla ministerutskott som jobbet förutsätter.

Och nordiskt samarbete och jämställdhet passar in i SFP:s profil.

Lång väg till jämställd lönenivå

Men hurudan politik ska Blomqvist föra i till exempel jämställdhetsfrågor?

- Jag ser nog det här som att vara med i ett lag och nu spelar jag i regeringens lag. Det har fallit på min lott att vara minister för nordiskt samarbete och jämställdhet och det gör jag med stort intresse och stor iver.

Det är överenskommelsen på Ständerhuset i Helsingfors som fungerar som ryggstöd för Blomqvist så länge regeringsperioden varar.

- Det är skrivningarna vi har i regeringsprogrammet som är mina ledstjärnor och som jag vill förverkliga.

En av skrivningarna är att regeringen ska öka lönejämställdheten.

Jag frågar om Blomqvist tycker att lönenivåerna i till exempel den kvinnodominerade vårdbranschen är på en rimlig nivå. Jag nämner att startlönen för en närvårdare är 2 017 euro.

- Jag vet att det är en låg lön och det är ett problem för den som har den låga lönen. Samtidigt är det också problematiskt för hela sektorn, eftersom vi på många håll har svårt att rekrytera yrkeskunnig personal.

- Det här är också en fråga som ligger överst på arbetsmarknadsorganisationernas bord och en enskild minister kan inte ta ställning till hur höga lönerna ska vara inom specifika branscher.

En företagarvänlig regering

När det stod klart att SFP skulle gå med i den av socialdemokraterna ledda regeringen där också Centern, de Gröna och Vänsterförbundet ingick, var det naturligtvis en lättnad för dem som arbetat fyra långa år i oppositionen.

Samtidigt höjdes också kritiska röster. Regeringens ekonomiska politik ogillades av en del av SFP:s mer högersinnade väljare som även uttryckte sitt missnöje i offentligheten.

Blomqvist tycker ändå inte att SFP tvingades till stora eftergifter och uppmuntrar dem som är oroliga: läs regeringsprogrammet!

- Givetvis är det en kompromiss, men om man läser regeringsprogrammet finns det belägg för att det vi fört fram i valkampanjen syns där. När det gäller företagsamhet och skattepolitik kan man se att regeringen inte skärper beskattningen och det kommer vissa skattelättnader. Och företagsbeskattningen hålls på konkurrenskraftig nivå

Thomas Blomqvist esplanadin puistossa
Thomas Blomqvist utanför justitieministeriet på Esplanaden i Helsingfors. Thomas Blomqvist esplanadin puistossa Bild: Karoliina Simoinen / Yle Thomas Blomqvist,politiker,nordiskt samarbete,minister,styrelse,jämställdhetsminister

Blomqvist vill också betona att det inte skett alltför stora justeringar i förhållande till den förra regeringen när det kommer till den ekonomiska politiken.

- När det gäller föregående regering och om man ser till den ekonomiska politiken och företagandet, så fanns det inte så stora brister. Och den här regeringen gör det inte svårare för företagen. Vi vill öka på flexibiliteten på arbetsmarknaden, till exempel.

Den flexiblare arbetsmarknaden är något han tycker fungerar bra i Danmark.

Vad annat tror han Finland kunde lära sig av de nordiska länderna?

- När det kommer till föräldraledigheter är ju Sverige och Island nog före. Och Norge har ju sina oljetillgångar förstås - men trots det är den norska miljöpolitiken avancerad.

Läs också