Hoppa till huvudinnehåll

Vasa har stora planer för kollektivtrafiken – allt fler borde ta bussen, helst också från grannkommunen

Buss i Vasa.
Buss i Vasa. Buss i Vasa. Bild: Yle/Sarah Karjalainen bussar,vasa

Kollektivtrafiken ska bli ett riktigt alternativ att räkna med för de flesta i Vasa - eller det är åtminstone planen. Vasa har ambitiösa planer för utvecklandet av kollektivtrafiken, och under hösten behandlas utvecklingsprogrammet i de politiska organen både i Vasa och Korsholm.

I dagsläget sköter Vasa sin kollektivtrafik själv medan trafiken i Korsholm är underställd NTM-centralen. Nu är tanken ändå att Vasa och Korsholm ska bilda ett gemensamt kollektivtrafikområde, så att linjerna går över kommungränserna och samma biljettsystem gäller.

– Målet är att man inte skulle behöva ha två bilar per familj, säger Ivanka Capova (Gröna), medlem i tekniska nämnden i Vasa.

Kvinna framför granar
Ivanka Capova. Kvinna framför granar Bild: Yle/Filip Stén Ivanka Capova

Det uttalade målet är att höja andelen arbetsresor som görs med kollektivtrafiken med hälften - från åtta procent till tolv procent. Redan det förutsätter en del förändringar.

– Busstrafiken idag är ganska långt underordnad skolornas tider. Det gör att det till exempel kan vara svårt att ta sig hem från jobbet med buss, säger Capova.

Det krävs också både tätare tidtabell och fler, snabbare rutter. Det kostar naturligtvis. Enligt uträkningar borde Vasa satsa över två miljoner euro mer per år i tio års tid för att nå målet.

– Det är klart att det är en mycket krävande ekonomisk situation, annars också, säger Capova.

"Smidig lösning"

I Korsholm handlar det om betydligt mindre summor.

– Det är en sexsiffrig summa, säger näringslivschef Matias Båsk vid Korsholms kommun.

Att Korsholm och Vasa skulle bilda ett gemensamt kollektivtrafikområde ser Matias Båsk som en god idé.

– Det skulle vara en och samma instans som planerar trafiken för bägge kommunerna, det skulle öka smidigheten, säger Båsk.

man framför buske
Matias Båsk. man framför buske Bild: Yle/Filip Stén man,matias båsk

Något beslut på vilken den instansen skulle vara finns förstås inte ännu, eftersom politikerna i Korsholm inte ännu bestämt om man går med i det gemensamma kollektivtrafikområdet.

Fler turer kräver fler passagerare

Lokaltrafiken i Vasa sköts idag av företaget Wasa Citybus.

– Det är en ambitiös plan, men också förknippad med stora kostnader, säger vd Patric Wiik.

För att höja servicenivån behövs fler turer.

– Om det då görs så att vi har fler bussar i trafik samtidigt eller att de befintliga bussarna körs längre, hur som helst innebär det fler körtimmar och kilometrar, säger Wiik.

Busschaufför framför buss
Patric Wiik. Busschaufför framför buss Bild: Yle/Filip Stén man,buss,patrik wiik

För att få folk att ta bussen krävs att servicenivån är god – täta tidtabeller och turer och rimligt pris. För att få det krävs också en större mängd passagerare.

– Det är en hönan och ägget-problematik, helt klart, men så är det nästan alltid när det gäller transportlösningar, oavsett om det gäller människor eller gods, säger Matias Båsk.