Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrar missnöjda med nytt system i Borgå – dagistider ska bokas två veckor i förväg

Två barn med böcker.
Två barn med böcker. Bild: Yle/Markku Pitkänen barn (familjemedlemmar),leksaker,dagvård,daghem

Oregelbundna arbetstider gör det svårt för många familjer att reservera dagistider för barnen i god tid. Borgå stad motiverar systemet med att man bättre kan se till barnens rättigheter.

- Jag förstår tanken med att daghemmen vill kunna planera verksamheten bättre, men för mig som jobbar skiftesjobb betyder det problem, konstaterar Naija Johansson, förälder från Seitlax i Borgå.

Programmet låser sig

Sedan i våras ska föräldrarna meddela om barnets vårdbehov på dagis via en elektronisk tjänst, Daisy Net.

Tidigare måste man meddela om vårdbehovet senast en vecka i förväg, men från och med 19 augusti måste man boka vårdtiderna senast två veckor i förväg.

Efter det låser sig det elektroniska systemet och föräldrarna kan inte själva göra ändringar.

För Naija Johansson och en del andra föräldrar betyder det att tjänsten hinner låsa sig innan de får en lista med sina arbetsturer.

- Jag måste sedan lämna in mina dagvårdstider till pappers eller via e-post till personalen, vilket betyder mer jobb för dem.

Naija Johansson.
Föräldern Naija Johansson. Naija Johansson. Bild: Naija Johansson kvinna,Naija Johansson

"Vi har full förståelse"

Från Borgå stads sida säger servicekoordinator Gina Liljeberg-Karlsson att man är medvetna om problemet.

Det var ett bekymmer för en del föräldrar redan då man skulle meddela sina vårdtider en vecka i förväg.

- Vi har full förståelse för föräldrarnas situation och vi försöker lösa problemen tillsammans, säger hon.

Problemet med Daisy Net är att man inte kan ta bort reserverade tider, bara lägga till timmar. Och man måste anmäla barnet antingen som närvarande eller frånvarande i systemet.

- Vi rekommenderar därför föräldrarna att de till exempel reserverar en vårdtid mellan klockan 10 och 14 de dagar de är osäkra. Sedan kan man lägga till timmar om man behöver en hel vårddag, säger Liljeberg-Karlsson.

Personalen ändrar inte tiderna i Daisy Net i efterhand, men den vårdtid som slutligen har använts registreras i och med att barnet checkar in och ut på dagis med en tagg.

Personalen behöver ändå informeras om de korrekta vårdtiderna då föräldrarna vet dem, så man känner till på förhand hur barnet kommer att vara på plats.

"Barn mår bra av en regelbunden vardag"

Risken finns alltså att föräldrar förlorar vårdtimmar, om man reserverar en vårdtid i Daisy Net som sedan inte används. Det här är ett problem till exempel för Naija Johansson.

- Om jag inte använder timmarna är de förlorade. Jag har mitt barn på deltidsvård, vilket betyder att jag måste kolla varje månad hur mina timmar räcker till.

Om antalet timmar enligt vårdavtalet överstigs stiger avgiften till följande avgiftsklass, men den återgår till den vanliga avgiftsklassen följande månad.

Trots föräldrarnas missnöje anser staden att det finns många fördelar med ett två veckors system.

- Småbarnspedagogiken handlar om barnens rättigheter. Man ska inte alltid planera närvaron utgående från föräldrarnas arbetstider. Barn mår bra av en regelbunden vardag, och den stärker barnens vänskapsband, säger Gina Liljeberg-Karlsson.

Carina Liljeberg-Karlsson
Gina Liljeberg-Karlsson från Borgå stad. Carina Liljeberg-Karlsson Bild: Yle/ Fredrika Sundén tjänstemän,porträtt,gina liljeberg-karlsson

Mycket nytt på samma gång

En viktig orsak till förändringen är också att man får tid att planera personalens närvaro och gruppens verksamhet. Kraven på innehållet i dagvårdsverksamheten har ökat tack vare ny lagstiftning.

Enligt Liljeberg-Karlsson är också två veckor i förväg en normal tidsgräns för bokandet jämfört med andra kommuner.

- De flesta föräldrarna förstår tanken bakom programmet, men systemet är så nytt att det tar tid för alla att komma igång. Också för personalen är allting nytt.

I sociala medier har det spekulerats kring förändringar till det sämre som är på kommande gällande hur man korrigerar sina vårdtider.

Enligt Liljeberg-Karlsson ska staden utvärdera hur systemet har fungerat, och först efter det kan man ta ställning till om det blir förändringar.

Mobilversion på kommande

Förutom Daisy Net finns sedan våren också tjänsten eDaisy, där föräldrarna får dagvårdsbeslut och kan ansöka om förändringar.

Liljeberg-Karlsson hoppas att alla föräldrar börjar använda de nya tjänsterna, och efter små bekymmer i starten tycker hon att användarna blivit duktiga på programmen.

Som bäst planerar man att småningom ta i bruk en mobilversion av Daisy för föräldrarna.

- Vi fortsätter också planera personalens arbetsturer, och positivt är att det nu finns flera avgiftsklasser inom dagvården och därmed mer valmöjligheter för familjerna.

Föräldern Naija Johansson hoppas att Borgå stad ser över det nya systemet för hur man bokar dagvårdstider.

- Jag hoppas att man kommer fram till en gemensam lösning som fungerar för både daghemmen och familjerna.

Artikeln uppdaterad 3.9.2019 kl. 15.04. Tilläggsinformation om hur vårdtiderna registreras lades till.