Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Yle Vega ska tillgodose många behov

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,insändare,yle svarar

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet 10.9.2019.

HBL har under sommaren publicerat några insändare om innehållet, profilen och utbudet på Yle Vega. Skribenternas åsikter och förväntningar varierar, precis som de gör i de tusentals kommentarer, frågor och önskemål vi får årligen. En kritisk insändare leder ofta till att vi får orolig respons av nöjda lyssnare som inte vill se någon större förändring. Det som får en lyssnare att knäppa på radion varje dag är ointressant eller obegripligt för en annan.
Det betyder inte att vi är immuna mot den respons som skickas till våra kanaler för publikkontakt. Tillsammans med publikundersökningar, strategiska riktlinjer och omvärldsanalys utgör den grunden för hur vi utvecklar kanalen, musikurvalet, språket, programmen och tablån.

En röd tråd i Yle Vegas förändring under de senaste åren har varit behovet av att flexibelt kunna ta upp, diskutera och fördjupa dagens stora samtalsämnen oberoende av tid på dygnet. En annan har varit att bredda perspektiven, så att vi blir relevanta för fler vuxna lyssnare. En radiokanal kan dessvärre inte tillfredsställa alla hela tiden, eller motsvara det en uppsjö av finskspråkiga radiokanaler erbjuder. Ett sätt att närma sig utmaningen är det som också en av insändarskribenterna föreslår: att sända olika typer av innehåll olika tider på dygnet. Vi beaktar radiovanorna och förväntningarna genom att sända mer fördjupat innehåll bland annat under vissa kvällar och helger, medan dagen ofta fokuserar på dagens stora samtalsämnen. Det här försöker vi ytterligare utveckla och förtydliga.

Tack vare Arenan har möjligheterna att tillgodose olika slags behov ökat. Samtidigt tror vi att Yle Vega fortsättningsvis fyller en viktig funktion som en samlande plattform för vuxna svenskspråkiga lyssnare. Målet är att därför att parallellt med ett växande digitalt utbud erbjuda en direktsänd radiokanal som man gärna tillbringar tid tillsammans med och där så många som möjligt hittar betydelsefullt innehåll.

Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle
Johanna Törn-Mangs, mediechef, Svenska Yle

Följande svar skickades till HBL den 3.9, men publicerades inte:

Yle Vega ska tillgodose många behov

Sture-Christian Eklund skriver i sin insändare (HBL 31.8) att han har svårt att hitta något för honom intressant innehåll på Yle Vega och ifrågasätter lyssnarundersökningarnas tillförlitlighet.

Ingen radiokanal klarar sig utan att utvecklas. Här är Yle Vega inget undantag. Vi jobbar med vårt musikurval, utvecklar våra program, undersöker hur publiken lyssnar på radio på flera olika sätt och utbildar våra programledare.

Dessvärre kan Yle Vega trots det här inte tillfredsställa alla lyssnare hela tiden, eller motsvara det en uppsjö av finska radiokanaler erbjuder. Talande är att Eklunds insändare lett till att Yle fått orolig respons av lyssnare som vill försäkra sig om att Yle Vega inte utvecklas i den riktning insändarskribenten efterlyser.

Det är inte lätt att bygga en relevant och engagerande vuxenkanal för en heterogen befolkning med mycket varierande lyssnarvanor. Tack vare Arenan har möjligheterna att tillgodose olika behov ökat, men Yle Vega fyller fortsättningsvis en viktig funktion som en samlande plattform där lyssnarna möts av allt från nyheter till kultur lokalt och globalt, utan att glömma dagens största samtalsämnen och de inslag våra lyssnare bidrar med. Målet är fortsättningsvis att erbjuda en kanal som man gärna tillbringar tid tillsammans med och där så många som möjligt hittar relevant innehåll.

Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle
Johanna Törn-Mangs, mediechef, Svenska Yle