Hoppa till huvudinnehåll

Mentalhälsopoolen: Psykoterapiutbildningen bör vara gratis i jämställdhetens namn

Terapisession
Det är dyrt att utbilda sig till psykoterapeut. Terapisession Bild: Tommaso Altamura / Alamy / All Over Press psykoterapi,terapeut,terapi,mentala problem,psykiska problem

Det behövs likabehandling vid utbildning av psykoterapeuter, säger Mentalhälsopoolen i ett upprop. I dag måste en studerande betala mellan 20 000 och 50 000 euro för att kunna utbilda sig till psykoterapeut.

De olika psykosociala vårdformerna och utbudet på psykoterapeuter motsvarar inte efterfrågan. År 2015 gav Folkpensionsanstalten 15 000 personer rehabiliteringsstöd för psykoterapi och år 2017 hade antalet stigit till 36 000.

Antalet psykoterapeuter har inte ökat i takt med det tilltagande behovet av psykoterapi.

En av orsakerna till bristerna är att det är dyrt att utbilda sig till psykoterapeut, och att många som är intresserade av yrket inte har råd att vidareutbilda sig till psykoterapeut.

För en studerande kostar utbildningen mellan 20 000 och 50 000 euro beroende på inriktning.

"Gratis utbildning skulle betala sig tillbaka"

Psykoterapi har konstaterats vara en vårdmetod som kan få en person att återhämta sig och att återfå sin arbetsförmåga. Därför skulle gratis - med offentliga medel betald - utbildning av psykoterapeuter vid universitet vara lönsamt, säger Mentalhälsopoolen i ett ställningstagande.

Gratis utbildning skulle också innebära likabehandling för personer som söker till utbildningen, påpekar Mentalhälsopoolen.

I dag är utbildningen till psykoterapeut den enda utbildning inom hälsovården där den studerande måste betala utbildningen helt och hållet själv.

Det är yrkesskicklighet - inte förmögenhet - som ska utgöra grunden för antagandet av en studerande

Mentalhälsopoolen påpekar att den centrala vårdformen för den här typens patienter inte ska vara beroende av att en enskild studerande använder tiotusentals euro på sin utbildning. Det är yrkesskicklighet - inte förmögenhet - som ska utgöra grunden för antagandet av en studerande.

Också andra i branschen skulle behöva kompletterande utbildning

Enligt Mentalhälsopoolen vore det dessutom viktigt att det vid sidan av psykoterapeututbildning skulle finnas övrig hälsovårdspersonal som får kompletterande utbildning i psykosociala och psykoterapeutiska metoder inom vård och rehabilitering.

Mentalhälsopoolen

Poolen består av aktörer inom den finländska mentalhälsovården, och representerar över 30 olika organisationer inom mentalhälsovården. Målet är att främja medborgarnas mentala hälsa och förbättra vårdtjänsterna för personer med psykisk ohälsa.

Mentalhälsopoolens medlemmar:

 • Akavas sjukskötare och Taja rf
 • Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
 • FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf
 • Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
 • Finnish Association for Infant Mental Health – Pirpana ry
 • Föreningen för mental hälsa i Finland rf
 • JHL – Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena rf
 • Kaksisuuntaiset
 • Kukunori ry
 • KoKoA — Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf
 • Luova hulluus ry
 • Mielenterveyden keskusliitto – Centralförbundet för mental hälsa rf
 • Mielenterveysyhdistys HELMI ry
 • MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
 • Mieli Maasta ry – Förening för deprimerade
 • Psykosociala förbundet rf
 • Sexpo-säätiö
 • Suomen Klubitalot ry – Finnish Fountain House Clubhouse Coalition
 • Suomen Lastenpsykiatriyhdistys – Barnpsykiaterföreningen I Finland ry
 • Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry
 • Suomen psykogeriatrinen yhdistys ry (SPGY) – Finlands psykogeriatriska förening
 • Suomen Psykologiliitto ry – Finlands Psykologförbund
 • Suomen skitsofreniayhdistys ry
 • Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
 • Taiteen Sulattamo ry
 • Tarpeenmukainen hoito ry
 • Tehy ry
 • Tukiyhdistys Majakka
 • Ätstörningsförbundet i Finland rf
 • Sakkunniga medlemmar
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) – Enheten för mental hälsa
 • Suomen Psykiatriyhdistys – Psykiaterföreningen i Finland
 • Työn ja työorganisaatioiden kehittämisen osaamiskeskus, Työterveyslaitos – Arbetshälsoinstitutet

Sakkunniga medlemmar:

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL) – Enheten för mental hälsa
 • Suomen Psykiatriyhdistys – Psykiaterföreningen i Finland
 • Työn ja työorganisaatioiden kehittämisen osaamiskeskus, Työterveyslaitos – Arbetshälsoinstitutet

Källa: Mentalhälsopoolen

Läs mera:

Brist på psykoterapeuter - en svenskspråkig utbildning har inte ordnats på nästan tio år

Bristen på svenskspråkiga psykoterapeuter är stor men det har inte ordnats en utbildning för psykoterapeuter på nästan tio år.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes