Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler vill studera energiteknik vid ÅA i Vasa: "Regionen behöver fler diplomingenjörer, det räcker inte som det är idag"

Studeranden i Åbo Akademi i Vasa
Allt fler hoppas få studera energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa. Studeranden i Åbo Akademi i Vasa Bild: Yle/Chanette Härus Åbo Akademi,universitet,studiemiljö,elever,studeranden

Företagen som ingår i energiklustret i Vasa ropar efter fler diplomingenjörer med rätt kunskaper. Sedan några år tillbaka svarar Åbo Akademi på en del av det här behovet genom ett magisterprogram i energiteknik. Professor Margareta Björklund-Sänkiaho skulle gärna öppna dörren för fler studerande.

På bara ett par år har antalet företag som ingår i energiklustret i Vasa och deras totala gemensamma omsättning vuxit med tio procent.

Samtidigt ökar också behovet av kompetent arbetskraft och Margareta Björklund-Sänkiaho, som är professor i energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa, skulle gärna svara ännu bättre på industrins behov.

Intresserade sökande finns det nämligen.

– Intresset för vår utbildning har ju ökat år för år. I våras fick vi in jättemånga ansökningar, kring 30 stycken, säger Björklund-Sänkiaho.

Diplomingenjörsutbildningen med inriktning energiteknik är en tvåårig magistersutbildning. Många av de sökande kommer från yrkeshögskolan Novia, där de utbildat sig till ingenjörer.

Enligt Björklund-Sänkiaho är det inte svårt att förstå varför många av dem vill studera vidare vid just ÅA.

– Vasaregionen är liten och alla vet vad andra sysslar med. Vi har 29 personer som redan blivit färdiga från vårt program, som nu är ute och jobbar inom industrin och de gör jättebra reklam för hurdana fina arbetsplatser och karriärmöjligheter som erbjuds.

Academill i Vasa.
I framtiden hoppas man kunna höja kvoten av studerande som antas till energiteknikprogrammet, idag ligger kvoten på 15 studieplatser. Academill i Vasa. Bild: Yle/Rolf Granqvist academill

Dessutom svarar utbildningen och tillgången till arbetsplatser efter avslutad examen på ett annat behov, tror Björklund-Sänkiaho.

– Att man får stanna kvar i Österbotten är viktigt för många.

Hoppas få höja kvoten

Hur stor kvot av studerande som ska antas till utbildningen avgörs från år till år av styrelsen för Åbo Akademi. Årets kvot har lagts vid 15 studerande.

– Hur många som antas beror på söktrycket, gärna skulle vi vilja se att det är dubbelt så många sökande som platser vilket ledningen strävar efter.

Björklund-Sänkiaho hoppas ändå att man ska se behovet som finns på den österbottniska arbetsmarknaden och utöka antalet studieplatser.

– Först och främst hoppas jag att vi ska få en större kvot.

En begränsande faktor i regionen är hur många ingenjörer som utexamineras från Novia och hur många av dem som sedan vill bygga på genom att bli diplomingenjörer just genom utbildningen i energiteknik.

– Annars får vi hitta på nya rekryteringskanaler. För regionen behöver flera diplomingenjörer, det räcker inte som det är idag.

En datorskärm som visar EnergyVaasas hemsida.
Energiklustret i Vasa söker ständigt efter diplomingenjörer med rätt kompetens. En datorskärm som visar EnergyVaasas hemsida. Bild: Yle/Juho Teir Vasa,webbplats,energyvaasa

I symbios med industrin

Professor Margareta Björklund-Sänkiaho glädjer sig ändå åt att utbildningsprogrammet på bara några år sedan starten redan lyckats etablera sig så väl, blivit populärt att söka till och även blivit ett bevis på fungerande samarbete mellan näringslivet och högskolan.

Hon beskriver relationen till industrin som härlig.

– De hjälper oss jättemycket med att skaffa forskningsfinansiering och erbjuder väldigt intressanta diplomarbeten åt våra studerande och deltar väldigt sakkunnigt i handledningen också.

– Vi lever i symbios med industrin här i Vasa, det kan man nog säga.

Allt som industrin önskar går ändå inte att förverkliga genast.

– Inte så som man kunde önska. Ska man ändra på något så sker det ganska långsamt. Vi började förra hösten med en gasteknisk modul som kom som initiativ från industrin, men det tog två-tre år före vi fick in det i vår utbildning.

Fler flickor bland de sökande?

Björklund-Sänkiaho har inte bara fler studieplatser på sin önskelista för utbildningen i energiteknik, hon hoppas också få in nya krafter i undervisningen.

– Jag hoppas på nya lärare till regionen, vi har jobbat underbemannat i flera år. Jag skulle gärna se att vi kunde utveckla egna kurser som behövs just för vasaregionen.

Under den senaste tiden har man satt mycket fokus på att börja bygga upp egen forskning och fler doktorander, vilket börjar ge resultat.

Projektchef Janne Suomela berättar om motorn och forskning på energilaboratoriet på Brändö i Vasa.
Wärtsiläs motorlaboratorium på Brändö i Vasa fungerar som unik forskningsmiljö. Varje år satsar företagen i energiklustret 200 miljoner euro på forskning och utveckling. Projektchef Janne Suomela berättar om motorn och forskning på energilaboratoriet på Brändö i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa universitet,motorlaboratoriet på brändö

Men ett problem ser Björklund-Sänkiaho att man ännu inte lyckats rå på: För få kvinnliga studerande väljer energiteknik.

– Vi får cirka 2-3 kvinnliga sökande per år, så de flickor som blir antagna är väldigt ensamma.

Hon framhåller de massor av arbetsmöjligheter som finns i branschen oavsett kön.

– Och man behöver inte tänka att man ska sitta och skruva på en moped för att kunna söka in.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten