Hoppa till huvudinnehåll

Transportföretag lobbar bland politiker - riksdagsledamöter åkte till jobbet i tunga fordon

Korsningen vid Simpukka i Karis.
Transportbolag vill att sådana här ställen, som korsningen i Läpp i Karis, ska försvinna. Arkivbild. Korsningen vid Simpukka i Karis. Bild: Yle/Malin Valtonen Raseborg,Ekenäs,läpp

Transportföretag lobbar flitigt bland riksdagsledamöter för att få fram sina åsikter om trafiken.

Det gör man bland annat genom att skjutsa riksdagsledamöter till jobbet i Helsingfors och samtidigt visa på problem i trafiken. I år åkte två västnyländska ledamöter med tunga fordon till jobbet.

Intressebevakningsorganisationen Finlands Trafik och Logistik SKAL såg till att lokala företagare transporterade riksdagsledamöterna till jobbet i onsdags (4.9).

Den här gången var det främst vägavgifter för utländska yrkeschaufförer, att avskaffa bränsleskatten för yrkesbilister och riksväg 25 som diskuterades med riksdagsledamöterna.

Johan Kvarnström (SDP) från Raseborg och Riikka Slunga-Poutsalo (Sannf) från Lojo åkte med lokala företagare från sina hemorter.

Thomas Blomqvist (SFP) var upptagen med jobbet som minister och kunde inte åka med ett tungt fordon till jobbet.

Problemlösning redan i början av åkturen

Det var lärorikt, säger Johan Kvarnström efter åkturen som började på Karis järnvägsstation.

- Jag har åkt långtradare förut, men det var lärorikt att se vägen ur en yrkeschaufförs perspektiv.

Kvarnström åkte med transportföretagaren Niklas Rajalin.

Niklas Rajalin, Stig-Henrik Sjöblom och Johan Kvarnström.
Riksdagsledamoten Johan Kvarnström (SDP), till höger, åkte med företagaren Niklas Rajalin, till vänster, till jobbet i Helsingfors. I mitten syns Stig-Henrik Sjöblom som är ordförande för Västra Nylands yrkesbilister. Niklas Rajalin, Stig-Henrik Sjöblom och Johan Kvarnström. Bild: Johan Kvarnström Raseborg,Västnyland,johan kvarnström niklas rajalin stig-henrik sjöblom

Redan vid korsningen Bangatan-riksväg 25 i Malmkulla hade Niklas Rajalin åsikter om hur vägen kunde förbättras, berättar Kvarnström.

- Han tyckte att man kunde bredda vägen och bygga en fil till. Det skulle hjälpa mycket och vara billigare än en planskild korsning.

Rajalin: Förbättringar med mindre summor

Niklas Rajalin konstaterar att det är frågan om mycket pengar för att förbättra riksväg 25.

Han anser ändå att förbättringar kan genomföras för mindre summor.

- I korsningarna i Karis kunde man fylla ut riksvägen, bredda den och bygga en till två filer till.

Det är ganska klart att utländska bolag inte gynnar vår ekonomi― Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP)

Ju närmare Helsingfors paret Rajalin och Kvarnström kom, så handlade diskussionen mera om internationell trafik och de finländska transportbolagens förutsättningar jämfört med kollegerna i samma bransch i andra länder.

Utländska transportbolag hämtar inga pengar till Finland, säger Rajalin.

- De varken tankar eller handlar här.

Kan tre riksdagsledamöter göra något?

Stig-Henrik Sjöblom är ordförande för Västra Nylands yrkesbilister. Han pratade också med Johan Kvarnström innan Rajalin körde honom till Helsingfors.

Sjöblom säger att Finlands Trafik och Logistik länge har hoppats att politikerna ska diskutera vägskatten.

- Nu har vi tre riksdagsledamöter från Västnyland, men det finns 197 andra som också bestämmer i riksdagen, så det är inte lätt.

Vi har ju fått några vägar i skick i Västnyland, men det finns mycket kvar att göra― Stig-Henrik Sjöblom, ordförande för Västra Nylands yrkesbilister

Kvarnström tror att han som riksdagsledamot och medlem i kommunikationsutskottet kan påverka trafikfrågor.

- Riksdagen kan till exempel ta initiativ till att utländska transportbolag borde betala vägskatt. Det är ganska klart att utländska bolag inte gynnar vår ekonomi. De sliter på vägarna, tankar utomlands där det är billigare och de har ofta så låga löner att de inte äter i Finland. Det är en fråga som kan bli aktuell.

Hoppet lever i Västnyland

Stig-Henrik Sjöblom hoppas att en västnylänning i kommunikationsutskottet leder till att det sker något i frågan om vägskatt.

- Det skulle gynna de finländska yrkeschaufförerna.

Riksdagsledamöterna lyssnar säkert, men kan de göra något?

- Ja, det hoppas jag. Vi har ju fått några vägar i skick i Västnyland, men det finns mycket kvar att göra. Det är ju inte bara vägar det handlar om, utan även järnvägar och flyg.

Blir det alls något resultat av sådana här aktioner?

- Det är svårt att säga, men vi försöker hålla kontakt med riksdagsledamöterna så att de känner till transportbranschens behov.

Johan Kvarnström och Stig-Henrik Sjöblom.
Organisationen Finlands Transport och Logistik SKAL har i tio år lobbat bland riksdagsledamöterna för att föra fram de frågor som är viktiga för yrkeschaufförerna. Här pratar Stig-Henrik Sjöblom från Västra Nylands yrkesbilister med riksdagsledamoten Johan Kvarnström (SDP). Johan Kvarnström och Stig-Henrik Sjöblom. Bild: Niklas Rajalin Raseborg,Västnyland,johan kvarnström stig-henrik sjöblom

Västra Nylands yrkesbilister lobbar via Södra Finlands transportföretagare som är en del av Finlands Transport och Logistik SKAL.

Stora summor längs riksväg 25

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har gjort en utredning över hur stort behovet av förbättringar på riksväg 25 är.

Om man genomför alla planer behövs 550 miljoner euro. De allra viktigaste åtgärderna skulle kosta 150 miljoner.

De här pengarna finns inte, men man anser från NTM-centralen att det är bra att planerna finns, om det beviljas pengar.

Kvarnström: Det blir regional kamp

Behovet att utveckla riksväg 25 är uppenbart, säger Johan Kvarnström.

- Men det är för tidigt att sia om vad som är realistiskt. Det nya regeringsprogrammet satsar mera på infrastruktur såsom vägar och järnvägar, så det kommer pengar, men det är en regional kamp om vart pengarna styrs.

- Det är en skam att riksväg 25 är så smal och krokig mellan Mjölbolsta och Lojo. Det är inte värdigt att en riksväg är i sådant skick.

Vi vill inte ha trafikljus― Stig-Henrik Sjöblom, ordförande för Västra Nylands yrkesbilister

Johan Kvarnström konstaterar att det finns för många svängar över körfilerna då man kör längs stamväg 51.

- Det viktigaste är att minska antalet olyckor. Min uppfattning är att det blir tryggare med planskilda korsningar eller med flera filer.

“Korsningarna är viktigast”

Stig-Henrik Sjöblom säger att förbättringen av riksväg 25 måste ske i etapper eftersom arbetena kräver så stora summor.

Det är korsningarna som man borde ta itu med först, anser han.

- Planskilda korsningar är den bästa lösningen för att trafiken ska löpa. Vi vill inte ha trafikljus.

Är planerna på två- och fyrfiliga vägar en bra idé?

- Vi vill gärna ha flera filer, men det skulle också vara bra med bredare vägar.Läs också