Hoppa till huvudinnehåll

Tommy Gröndahl är orolig för lagidrottens framtid i Hangö: "Attityden till lagidrotten har ändrats radikalt"

En idrottshall och dess parkering.
Hangös uppiffade idrottshus rymmer 840 personer med läktare för 420 personer. En idrottshall och dess parkering. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,allaktivitetshallar,idrott,bollsport,skolidrott,hangö idrottshus

Hangöungdomarna motionerar hellre enskilt än idrottar i lag. Enligt Hangös ungdoms- och fritidschef kan man tala om en radikal attitydförändring hos ungdomar under de senaste åren.

- Jag är allmänt orolig för idrotten i Hangö, framförallt lagidrotten. Delvis har det att göra med utflyttningen, det finns inte tillräckligt med barn och ungdomar för att få ihop lag i de olika åldersklasserna, säger Hangö stads ungdoms- och idrottschef Tommy Gröndahl.

Olika föreningar kämpar om samma barn. Som exempel nämner Gröndahl fotbollen som han själv har en bakgrund i. Han ser en stor förändring under sina sju år som ungdoms- och idrottschef.

- Attityden till lagidrotten har ändrats ganska radikalt. Man vill inte förbinda sig på samma vis mera. I lagidrott har du ett visst ansvar, inte bara mot dig själv utan mot hela laget.

Man med lila skjorta står inne i en idrottshall.
Ungdoms- och fritidschef Tommy Gröndahl är orolig för lagidrottens framtid i Hangö. Man med lila skjorta står inne i en idrottshall. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,allaktivitetshallar,idrott,bollsport,skolidrott,tommy gröndahl

Gröndahl säger sig vara allmänt orolig över idrotten, vars framgång lidit inom flera grenar, bland annat fotboll och handboll.

- Så här låg nivå har lagidrotten inte haft på långa tider, det är beklagligt.

Förutom att få bukt på utflyttningen efterlyser Gröndahl en bättre attityd till idrott överlag.

- Föräldrarna borde pusha hemifrån och få barnen att förstå att man har ett ansvar när man är med i ett lag. Att komma och gå mitt under säsongen är inte "fair play" mot föreningen.

Lagidrotten lider medan motionsidrotten frodas i Hangö. I det nyrenoverade idrottshuset finns två gym, ett i övre och ett i nedre våningen.

Ett rum med motionsmaskiner.
Att gå på gym kräver mindre engagemang än att träna i ett lag. Ett rum med motionsmaskiner. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,allaktivitetshallar,idrott,bollsport,skolidrott,gymnastik,hangö idrottshus

Gymmet i nedre våningen förnyades 2015 och det i övre våningen blev klart på hösten i fjol.

- Gymmet på övre våningen är väldigt populärt. Vi har just nu 700-800 registrerade Hangöbor, en tiondel av befolkningen. Så motion utövas det nog, men tävlingsidrotten är i en vågdal.

Bildningsnämnden ser över hyrorna för lokalerna vartannat år.

- För alla våra idrottsutrymmen har vi ett så kallat “Hangöpris” och ett pris som är dubbelt högre för såna som kommer från andra ställen.

För barn och ungdomar under 18 år är all verksamhet gratis i Hangö.

- Jag vågar påstå att idrottshuset är en av Hangös mest besökta byggnader. Kanske till och med den mest besökta.

Nytt golv i idrottssalen

- Nu under sommaren har vi förnyat hela golvet i salen, både konstruktioner och golvyta.

Tanken var att bara golvet skulle förnyas under sommarmånaderna. Men efter provtagningarna på våren uppdagades det problem med väggarna i salen.

- Det fanns någon form av mikrober som ledde till att även väggarna delvis måste förnyas, berättar Gröndahl.

Ursprungligen fanns det reserverat 200 000 euro för förnyandet av golvet. Men renoveringen av väggarna orsakade tilläggskostnader.

Golv och väggar i idrottssal.
Det ursprungliga parkettgolvet var från 1983. Det nya golvet är ett massagolv, lättskött och modernt. Golv och väggar i idrottssal. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,allaktivitetshallar,idrott,bollsport,skolidrott,hangö idrottshus

- Huschefen var tvugnen att flytta över från andra renoveringsprojekt för att pengarna skulle räcka till, säger Gröndahl.

Han uppskattar att slutnotan blir mellan 250 000 och 300 000 euro.

- Vi har en stor sal som dagtid fungerar som skolornas gymnastiksal ända fram till klockan 16. Sedan intar föreningarna den på kvällstid och på veckosluten.

I salen utövas i första hand handboll, innebandy, gymnastik och futsal.

- Det är en kompromiss för att det ska lämpa sig för alla de här idrottsgrenarna.

På våren rasade den ena av salens två mellanväggar ner. Gröndahl försäkrar att mellanväggarna kommer att ses över och förnyas i början av nästa år.

Golv i en idrottssal. Golvet är blått med olika färgers linjer.
Golvet är klarblått och målat med olika linjer, exempelvis gult för badminton, rött för handboll. Golv i en idrottssal. Golvet är blått med olika färgers linjer. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,allaktivitetshallar,idrott,bollsport,skolidrott,hangö idrottshus

- Den som kom ner kommer högst antagligen att tas ner under vecka 38 och den andra kommer att servas så att den hålls säker under hösten. Vi får leva med en under hösten.

En annan sak är att vaktmästarbåset ska göras om till en försäljningsdisk. Det betyder att kafeterian framöver finns i aulan.

Ljudåtergivningen förnyades inför Davis cup 2017 och belysningen förnyades i fjol.

Vy från övre våning inne i ett hus över ingången.
Vy från övre våning inne i ett hus över ingången. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,allaktivitetshallar,idrott,bollsport,skolidrott,hangö idrottshus

Ännu i maj rådde tvivel det tvivel om att projektet skulle hinna ros i land till skolstarten.

- Jag blev själv lite skeptisk här under försommaren. När man förnyar saker och ting i allaktivitetshallar så måste det göras på sommaren när det är så kallad “off season”.

Tidtabellen höll och salen kommer att tas i bruk nästa måndag (9.9).

Texten baserar sig på en intervju gjord av Helena Rosenblad.