Hoppa till huvudinnehåll

Nu går också Ingås ekonomi back

Wilhelmsdal
Kommunen föreslås slopa planerna på att renovera Wilhelmsdal. Wilhelmsdal Bild: Linus Westerlund Västnyland,Ingå,wilhelmsdal

Ingå har hittills varit den kommun i Västnyland som ofta kunnat stoltsera med sin ekonomi. Kommunens intäkter och utgifter har varit i hyfsad balans och boksluten på plus.

Men nu har mörka moln seglat upp i den lilla kustkommunen.

Årets resultatet skulle enligt planerna landa på ett litet plus, 300 000 euro. Som det nu ser ut, blir det i stället ett minus på drygt en miljon euro. Gapet är med andra ord över 1,3 miljoner euro.

Uppgifterna bygger på rapporten för första halvan av 2019, det vill säga det ekonomiska läget i slutet av juni.

Ingå får in för lite skatteintäkter

Det största probelemet är skatteintäkterna som Ingå kommun får. Ingå hade räknat med 26,8 miljoner euro i skatteinkomster. Men nu ser summan ut att bli bara 25,9 miljoner euro, med andra ord nästan en miljon euro lägre än budgeterat.

Bortfallet gäller främst kommunalskatten.

Om man plockar bortfallet i bitar, kan man särskilja flera delorsaker till bortfallet:

  • Det ser sämre ut än väntat för hela landet.
  • Kommunerna och företagen har haft problem med anmälningarna i det nya inkomstregistret så det har varit svårt att se vartåt det barkar.
  • Skattekortsreformen har också trasslat till det.
  • Ingå kommuns invånarantal växer inte som kommunen önskat. Färre skattebetalare betyder mindre skatteintäkter.

Den dyra specialistvården

En av de övriga stora orsakerna stavas specialiserad sjukvård, precis som i grannkommunen Raseborg. Ingås kostnader uppskattas i år bli en halv mijon euro högre än budgeterat.

Också socialservicen spränger sin budget. Här handlar det om cirka 100 000 euro.

Statsandelarna - Ingå får mindre utjämningspengar av staten

En tredje orsak till problemen i Ingå är statsandelarna.

Kommunen hade räknat med över 100 000 euro mer i statsandelar än vad som nu ser ut att bli verklighet; de slutliga summorna klarnar dock först vid årsskiftet.

Statsandelarna utgör en betydande del av kommunernas intäkter.

Statsandelarna är en mekanism för att jämna ut inkomstskillnaderna mellan kommunerna.

"Skär ned på investeringarna"

Kommunstyrelsen i Ingå får bekanta sig med de dystra siffrorna på måndag (9.9).

Ännu föreslås inga ändringar i budgeten utan kommundirektör Robert Nyman föreslår att man väntar till följande delårsrapport.

Den beskriver läget i slutet av september när tre fjärdedelar av året har gått. Den rapporten blir klar först i början av november och då kan beslutsfattarna vid behov besluta om mer pengar i budgeten för pågående år.

För närvarande försöker man göra vad man kan. I praktiken betyder att man går igenom planerade investeringar och ser var man kunde spara.

Förslag på var man kunde spara efterlyses

Ingå kommun har för i år reserverat 4 miljoner euro för olika investeringar. Av dem hade endast en femtedel använts i slutet av juni. En del har skjutits fram på grund av utdragna planerings- och beslutsprocesser.

Kommundirektören tycker kommunstyrelsen nu ska uppmana tekniska nämnden att gå igenom investeringarna och komma med förslag på vad som kunde lämnas ogjort för att spara pengar och minska på det resultatminus som hotar.

Redan på måndag föreslås kommunstyrelsen till exempel slopa planerna att renovera det gamla bibliotekshuset Wilhelmsdal eftersom kostnaderna för renoveringen visar sig bli betydligt högre än kommunen räknat med.

Dessutom borde social- och hälsovården analysera orsakerna till de höga vårdkostnaderna.