Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Går det inte att muta en vän? Fallet med den mutåtalade ex-stadsdirektören slutade i stor besvikelse för åklagaren

En bild på en äldre man med allvarlig min. På bilden finns ett litet fotografi av en yngre man med texten analys Christoffer Gröhn.
Jukka Peltomäki var mellan 2007 och sommaren 2011 biträdande stadsdirektör och från början av augusti till mitten av september 2011 stadsdirektör i Vanda. En bild på en äldre man med allvarlig min. På bilden finns ett litet fotografi av en yngre man med texten analys Christoffer Gröhn. Bild: Yle Jukka Peltomäki,tingsrätter,mutning,domstolar,brott

Efter en åtta år lång process blev slutresultatet för åklagarens del lamt i fallet Jukka Peltomäki. Peltomäki får bara böter och kvinnan som ansågs ha mutat honom frias helt. På tisdagen meddelade Högsta domstolen att man inte tar fallet till behandling och hovrättens mycket lindriga dom blir slutgiltig.

Det är slutet av september 2016. Efter över fem år av förundersökning och åtalsprövning ska fallet Jukka Peltomäki behandlas av Helsingfors tingsrätt. Utanför rättssalen håller Peltomäki om Leila Tuominen som är åtalad för att ha mutat honom. Han lutar sitt huvud mot hennes och ser ut att sätta näsan i hennes hår.

När Tuominen senare hördes i rätten försvarade hon sig med att hon och Jukka är nära vänner och har haft ett förhållande.

Jukka är ambitiös och empatisk. Han orkar stödja mig, lyssna och vara närvarande. Jag är djupt troende och vill enligt mina kristna värderingar hjälpa Jukka, sade Tuominen.

Enligt åklagaren är däremot Tuominens gåvor på hundratusentals euro till Peltomäki mutor. Vid tiden för det misstänkta brottet var hon vd för en arkitektbyrå och han biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplanering. Senare valdes Peltomäki också till stadsdirektör i Vanda.

Tingsrätten ger åklagaren rätt. Peltomäki och Tuominen får båda två ovillkorligt fängelse för grovt tagande av muta respektive grovt givande av muta.

Men i hovrätten ställs allting på ända.

Leila Tuominen och Jukka Peltomäki i Helsingfors tingsrätt 27.9.2016.
Leila Tuominen och Jukka Peltomäki. Leila Tuominen och Jukka Peltomäki i Helsingfors tingsrätt 27.9.2016. Bild: Yle/ Juha Kivioja helsingfors tingsrätt,Jukka Peltomäki,Matti Manner,Helsingfors tingsrätt

Döms bara för mutförseelse

Helsingfors hovrätt anser att Peltomäki inte hade makt att påverka om Tuominens arkitektbyrå får uppdrag av Vanda stad. Hovrätten anser också att lånen, de förmånliga hyreskontrakten och bjudresorna som Peltomäki fått av Tuominen beror på deras nära förhållande och Tuominens givmildhet.

Slutresultatet i hovrätten blir därför att Tuominen frias helt eftersom penningtransaktionerna inte anses som en förmån ägnad att påverka Peltomäki. Peltomäki döms för mutförseelse till 60 dagsböter eftersom förmånerna han mottagit minskar förtroendet för myndigheters opartiskhet.

För åklagaren är hovrättens dom en kalldusch och hoppet ställs därför till Högsta domstolen. Men på tisdagen kom beskedet därifrån: fallet behandlas inte och hovrättens dom är slutgiltig.

"Går också att muta en vän"

Eftersom tingsrätten och hovrättens slutsatser skiljer sig på ett avgörande sätt skulle det ha varit bra med en prövning i Högsta domstolen. Det handlar dessutom om ett fall av stor samhälleligt betydelse.

Är det faktiskt så att man slipper straff om man förklarar misstänkta mutor med vänskap?

I ett mejl till Yle Huvudstadsregionen påpekar fallets åklagare Tuire Tamminiemi att det också går att muta en vän. Hon skriver att vänskap kan vara skälet till gåvan men samtidigt kan vännen ha en inflytelserik position.

Tamminiemi är förstås besviken över att Högsta domstolen inte behandlar ärendet och skriver att det inte finns prejudikat när det gäller grovt givande av muta. När det gäller grovt tagande av muta finns två domar i Högsta domstolen från åren 1997 och 2016.

Gör beviströskeln hög

Det centrala är om det behövs konkreta bevis på att mutorna har haft effekt. Enligt åklagare Tamminiemi räcker det enligt lagens förarbete att tjänstemannen kan påverka någonting som är i givarens intresse.

Men hovrätten ansåg att inte ens den högsta tjänstemannen med ansvar för planläggning ensam kunde påverka vilka uppdrag en arkitektbyrå får av en stad. Det här gör att beviströskeln blir väldigt hög.

Tidigare har organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD varit oroade för att finländska domare inte har tillräckligt med specialkunskap när det gäller internationella mutfall. Organisationen påpekade 2017 att trots att man i Finland har undersökt flera internationella mutfall har åtalen alltid förkastats i rätten.

Mer rättspraxis när det gäller mutor fås snart. Peltomäkifallet ledde nämligen till en utredning kring HOK-Elanto och där ges domen i början av oktober. Tuire Tamminiemi är åklagare och får se om hon är mindre besviken efter den domen.