Hoppa till huvudinnehåll

I Jakobstadsregionen lyser lamporna med grön el – men få vet om det

sähkölinja
sähkölinja Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle elektricitet,elledningar,elförbrukning,elnät,elöverföring,elavbrott

Efterfrågan på grön el blir allt större i Österbotten, men någon rusning är det inte. Det förvånar med tanke på att klimatkrisen diskuteras flitigt, säger Jouko Haapoja, på Karleby Energi. I Jakobstadsregionen erbjuds alla privatkunder grön el, men få verkar veta om det.

Alla privatkunder hos elbolaget Herrfors köper automatiskt förnybar eller så kallad grön el. Det är ett par år sedan bolaget insåg att man har så mycket vind- och vattenkraft att den räcker för alla privatkunder.

- Vi valde att ge det här till våra kunder och det har gått ganska jämnt ut, den gröna el vi producerar har gått till kunderna. Våra privatkunder får grön el på köpet så att säga, säger produktionsdirektör Andreas Rasmus på Herrfors.

I Herrfors produktionspalett utgör förnybar energi i dag den största delen, 43 procent. Fossila bränslen står för 28 procent och kärnkraft för 29 procent.

Svag efterfrågan förvånar

Vasa Elektriska och Karleby energi har inte lika stor andel förnybar el i sin palett. Bolagen uppger att efterfrågan på grön el blir större, men någon rusning verkar det inte handla om.

- Intresset har blivit större men det är inte massivt på något sätt, säger Mikaela Jussila, kommunikationschef på Vasa Elektriska.

På Karleby Energi är affärsverksamhetschef Jouko Haapoja förvånad att den gröna el bolaget erbjuder bara har lockat några procent av kunderna.

- Efterfrågan har ökat i år, men när man ser till det totala antalet abonnenter är andelen liten. Det förvånar oss en aning för klimatkrisen diskuteras ju flitigt. Ändå får vi knappt några förfrågningar alls om grön el, säger Haapoja.

Har inte kommit på tanken att byta

På stan i Jakobstad tycks folk ändå tända på idén om grön el. Orsaken till att de inte aktivt valt grön el verkar bero på att det har stannat vid en tanke, eller så har man inte ens tänkt tanken.

- Jag kunde tänka mig grön el. Men vi har inte pratat om det, inte ens tänkt på det. Ingen har försökt bjuda ut det och inte har jag sökt efter det heller, säger Henrik Granholm.

- Ja det är en bra idé men jag har inte tänkt på det, säger Karin Nylund.

Både Nylund och Granholm säger att de kunde tänka sig att betala lite mer för elen om den är grön.

Jockum Engström säger å andra sidan att priset är avgörande.

- Jag kunde tänka mig grön el om det skulle vara precis lika billigt som annan el.

Är 10 euro om året en för hög tröskel?

- Ja, det är en principsak, säger Engström.

Jockum Engström.
Jockum Engström. Jockum Engström. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,engström

Elis Libeck säger att han tänkt lite på grön el men bara inte tagit tag i saken. Anders Sandlin är också positiv till grön el om den inte är så mycket dyrare än annan el.

- Men jag har inte så höga elräkningar så jag har inte tänkt på det.

Kaj Johnsson har inte heller ägnat en tanke åt varifrån hans el kommer. Men också han ställer sig positiv till förnybar energi.

- Ja, det skulle inte vara sämre. De som kommer efter oss skulle ha lite lättare att andas om vi får bort skräpet.

Helst off grid så man slipper bolagen

I Jakobstad träffar Yle Österbotten också Kerstin Lundin som bor i Småland i Sverige. Hon planerar en framtid off grid - alltså att helt slippa koppla upp sig till elnätet.

- Helst vill jag leva off grid så jag slipper elbolagen. I Sverige är grundtaxan väldigt hög.

Tidigare har hon köpt grön el men efter en flytt har hon inte längre det.

- Visst skulle jag föredra grön el men man får sätta sig in i det lite.

Kaj och Raija Johson och Kerstin Lundin.
Kaj och Sirpa Johnsson, Kerstin Lundin. Kaj och Raija Johson och Kerstin Lundin. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,raija johnsson

Är det krångligt?

Egentligen inte, jag tror mest det är ens egen lathet, säger Lundin.

Men du vill helst göra din egen el?

- Ja, när jag blir fattig pensionär. En kombination av vindkraft och solpaneler tror jag blir bäst i så fall.

Kunderna vet inte att de köper grön el

Flera av de Yle Österbotten intervjuar är alltså kunder hos Herrfors men de verkar inte ha en aning om att de redan köper grön el.

Enligt produktionsdirektör Andreas Rasmus har bolaget nog försökt informera sina kunder om att elen de köper är grön, men det verkar inte vara så lätt att greppa för konsumenterna.

Herrfors justerade inte heller elpriset då man valde att sälja bara grön el till kunderna, så det kan hända att förändringen gått omärkt förbi.

Den enda Yle Österbotten träffar på som verkar känna till att lokla bolaget Herrfors säljer grön el till sina kunder är Forsbybon Niklas Bergqvist. Han köper också grön el, men tycker att också kärnkraft egentligen är en rätt så grön energi.

- Den är lätt att framställa och det är bra effekt. Den är hållbar på det sättet att vi behöver el på vintern. Klart solkraft och vind också är bra också men det är januari, februari, mars som är utmaningen.

Niklas Bergqvist
Niklas Bergqvist. Niklas Bergqvist Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,Pedersöre,bergqvist

Elpriset som avgör

Priset verkar inte vara avgörande för folk på stan i Jakobstad. Men så är tilläggskostnaden för grön el enligt bolagen ganska liten.

- Det beror lite på hur mycket energi man förbrukar, men bor man i en höghuslägenhet är det kanske 40 cent mer per månad, säger Jussila på Vasa Elektriska.

Karleby Energi använder sig av bland annat träpellets och flis för att framställa egen, grön el. Kärnkraften står för 47 procent av den el som elbolaget säljer, förnybara energikällor står för 30 procent och fossila bränslen 23 procent.

Vasa Elektriska har en jämnare fördelning där en tredjedel är förnybar el, en tredjedel kommer från fossila energikällor och resterande tredjedelen från kärnkraft.

Hur elen framställs är inte huvudsaken för de flesta av kunderna säger Haapoja, det är priset som avgör.

- Euron är en tuff konsult. Gröna produkter får inte skilja sig så mycket från den vanliga elen. Också en liten prisskillnad är avgörande för kunderna är inte beredda att betala extra för grön el, säger Haapoja.

Torv är inte grön el

Vad räknas då egentligen till grön el?

- Det är vattenkraft, vindkraft och biomassa, säger Andreas Rasmus.

Biomassa i det här fallet handlar om bark och annat som är sidoprodukter från skogsindustrin. Torv eller kol får man inte räkna som förnybar energi.

Solenergi är något som också räknas till grön eller utsläppsfri el.

Vindkraft är en viktig del av den energi som Vasa Elektriska säljer.

- Vi använder relativt mycket vindkraft. Den står för elva procent av all den energi vi säljer och det är en energikälla vi aktivt går in för att utöka i vår energipalett, säger Jussila.

Men varför slår grön el inte igenom då - med tanke på alla klimatdiskussioner och så vidare?

- Kanske folk tänker att det blir mycket dyrare. Men då intresset ökar för att göra miljövänliga val i det man konsumerar så kan jag tänka mig att det är något konsumenter börjar sätta sig in i mer.

Läs också