Hoppa till huvudinnehåll

President Niinistö: Svåra grundlagsfrågor kunde behandlas i domstol på förhand

Republikens president Sauli Niinistö talar i riksdagen då Finlands regeringsform fyller 100 år
Republikens president Sauli Niinistö talade i riksdagen på tisdag under firandet av Finlands regeringsform som fyller 100 år i år. Republikens president Sauli Niinistö talar i riksdagen då Finlands regeringsform fyller 100 år Bild: Emmi Korhonen/ Lehtikuva Sauli Niinistö,riksdagen,Jubileum,Finlands regeringsform

Republikens president Sauli Niinistö anser att de högsta domstolarna kunde ha en tydligare roll då det gäller att avgöra svåra grundlagsfrågor i lagstiftningsarbetet.

Riksdagens grundlagsutskott överbelastades under den föregående regeringsperioden, då regeringen Sipilä försökte genomdriva sin massiva social- och hälsovårdsreform.

Niinistö påpekade inför riksdagen att det redan är möjligt att låta en domstol pröva enskilda lagars grundlagsenlighet i efterhand.

Men i svåra situationer kunde det vara motiverat att låta grundlagsutskottet på förhand be om ett utlåtande av en sektion, bestående av de högsta domstolarna.

Niinistö får inte medhåll av justitieministern

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) tar avstånd från tanken. Hon är en anhängare av principen att det är riksdagen som stiftar lagarna, medan domstolarna tolkar och tillämpar lagarna.

Hon får medhåll av sin partikamrat Mats Löfström, som själv är medlem i grundlagsutskottet.

- Grundlagsutskottet hade en viktig betydelse då och kommer fortfarande att ha det under den här mandatperioden, säger Löfström.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson anser inte att domstolarna ska ha en tydligare roll i att avgöra svåra grundlagsfrågor i lagstiftningsarbetet. Justitieminister Anna-Maja Henriksson. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen Anna-Maja Henriksson,SFP

President Niinistö talade inför riksdagen på tisdag, med anledning av högtidlighållandet av Finlands regeringsform av 1919.

Niinistö påpekade vidare i sitt festtal att medborgarna har både grundlagsenliga rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

- För den som inte värdesätter andras rättigheter, finns det inte heller egna rättigheter, sade Niinistö.

Regeringsformen som blev långlivad

Regeringsformen som godkändes av riksdagen år 1919 slog fast att Finland skulle vara en republik med parlamentarisk demokrati och två nationalspråk, finska och svenska.

Regeringsformens fader, K J Ståhlberg, blev också republiken Finlands första president.

Finlands regeringsform av 1919 som förvaras i Riksarkivet i Helsingfors.
Regeringsformen i original från 1919 förvaras på Riksarkivet i Helsingfors. Finlands regeringsform av 1919 som förvaras i Riksarkivet i Helsingfors. Bild: Yle/Thomas von Boguslawski Finland,Finlands grundlag,Riksarkivet (Finland)

Regeringsformen förblev i stort sett oförändrad i över 80 år. Det var inte förrän vid millennieskiftet som hela grundlagen genomgick en betydande reformprocess. Särskilt presidentens maktbefogenheter inskränktes.

- Presidenten hade, i arv från den gustavianska regeringsformen, ganska stor makt. Han fick upplösa riksdagen enligt egen bedömning, påpekar forskare Pertti Hakala vid Riksarkivet.

Finlands regeringsform av 1919 som förvaras i Riksarkivet i Helsingfors.
Det var inte förrän vid millennieskiftet som hela grundlagen genomgick en betydande reformprocess. Finlands regeringsform av 1919 som förvaras i Riksarkivet i Helsingfors. Bild: Yle/Thomas von Boguslawski Finland,Finlands grundlag,Riksarkivet (Finland)

Hakala påpekar att regeringsformen har tillämpats i både krig och fred utan större avvikelser

- Det är ganska unikt i Europas historia, säger han.

Justitieministern berömmer grundlagen.

- Vi har haft kloka beslutsfattare då Finland blev självständigt, det blev en bra grundlag som har hållit länge. Vi har naturligtvis förnyat grundlagen och den är vår ryggrad, den är garantin för demokrati, rättvisa och jämlika rättigheter och den behöver också försvaras, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Läs också