Hoppa till huvudinnehåll

Reuters Institute: De europeiska rundradiobolagens nyhetsinnehåll når i stor utsträckning medborgarna oavsett politiskt intresse

toimittaja pitelee mikrofonia
toimittaja pitelee mikrofonia Bild: Marja Väänänen / Yle Yle,rundradioverksamhet,journalister,mikrofoner,filmfotograf,nyheter,Yle Uutiset,videofilmare

De europeiska rundradiobolagens nyhetsinnehåll når i stor utsträckning publiken oavsett mottagarens politiska intresse visar den färska undersökningen Old, Educated, and Politically Diverse: The Audience for The Public Service News (2019) som gjorts av Reuters Institute vid Oxfords universitet.

Undersökningen jämför åtta rundradiobolag i Europa: Yle, BBC, ARD (Tyskland), France Tv/Radio France (Frankrike), RAI (Italien), RTVE (Spanien), EPT (Grekland) och Cesky rozhlas (Tjeckien).

Räckvidden för Yles nyhetsinnehåll är den mest balanserade bland de bolag som deltog i undersökningen, sett till publikens politiska intressen. Med andra ord når Yles nyhetsinnehåll finländare oberoende av tittarens, lyssnarens eller läsarens politiska intressen.

Yle är även det mest betrodda rundradiobolaget bland de europeiska mediehus som deltog i undersökningen. På skalan 1-10 fick Yles trovärdighet 7,77. Enligt undersökningen Yles Nyhetsvärderingar från 2018 är Yle det mest betrodda nyhetsmediet i Finland och 89 procent av finländarna litar på Yles nyheter.

Att nå unga, särskilt med nyhetsinnehåll på webben, är fortfarande en utmaning för rundradiobolagen. Enligt undersökningen använde 27 procent av finländarna under 25 år finska Yle nyheters nyhetsinnehåll på webben varje vecka. Reuters jämförelse med situationen för tre år sedan visar att räckvidden bland ungdomar minskar i nästan alla undersökta bolag.

“Vi jobbar dagligen för en trovärdig nyhetsrapportering och därför är resultatet gott. Vi når samtliga finländare väl oberoende av deras samhällsuppfattning. För att bättre nå unga har vi inom Yles finska nyheter skapat ett nätverk som fokuserar på att skapa nyhetsinnehåll uttryckligen för en yngre publik”, säger Jouko Jokinen, ansvarig redaktör vid Yles finska nyhets- och aktualitetsverksamhet.

Reuters undersökning baserar sig på material från Reuters Institute Digital News Report, som samlats in under januari-februari 2019. I undersökningen deltog cirka 2000 personer i vardera land.

Undersökningen gjordes på uppdrag av Yle. Undersökningen offentliggjordes under konferensen Public Broadcasting International 2019 (PBI) som Yle arrangerar i Musikhuset i Helsingfors 10.9.2019.


Pressmeddelandet har uppdaterats 11.9 kl 8:25 med uppgifter om undersökningens beställare.

Bolaget