Hoppa till huvudinnehåll

Svenskans ställning oroar efter sammanslagningen av tingsrätterna i östra Nyland - risk för att svenskspråkig Borgåpersonal byter jobb i stället för att pendla till Vanda

tingsrätten i östra nyland
Tingsrätten i Östra Nyland har fortfarande sessioner i Borgå, men ingen kundtjänst. Så småningom ska personalen börja jobba allt mer i Vanda. Arkivbild. tingsrätten i östra nyland Bild: Yle/Erica Vasama tingsrätten i borgå

I början av året slogs Östra Nylands tingsrätt i Borgå samman med tingsrätterna i Vanda, Hyvinge och Tusby.

Reformen väckte oro för hur det skulle gå för kunskaperna i svenska, och nyligen måste en häktningsförhandling med svenska misstänkta hållas på finska eftersom någon tvåspråkig domare inte fanns tillhanda snabbt nog.

Enligt lagman Timo Heikkinen från Östra Nylands tingsrätt är det ändå inte domarnas kunskaper i svenska man behöver oroa sig över.

Han är orolig för att en del av den svenskspråkiga kanslipersonalen kanske byter jobb när Borgåkontoret flyttar till Vanda.

människor i rätten
Rättegångar och sammanträden kommer att hållas i Borgå också i framtiden. Arkivbild. människor i rätten Bild: Yle/Carmela Walder åtalade i sagaboendet

Sedan årsskiftet hålls rättegångar och sammanträden i Borgå liksom tidigare men kundtjänsten har stängt.

Det mesta går att sköta per telefon eller via nätet, men om man vill besöka tingsrättens kansli i fysisk form så måste man åka till Vanda eller Hyvinge.

Det som väckte mest oro innan reformen var ändå hur sammanslagningen påverkar personalens språkkunnighet.

I en artikel från oktober förra året sa lagman Anders Cederberg från Östra Nylands tingsrätt att svenskan kan lida när den svensktalande Borgåpersonalen sammanblandas med en större finsk helhet.

Av tingsrättspersonalen i Borgå har ungefär hälften svenska som modersmål och resten talar en hyfsat bra svenska.

Häktningsförhandlingarna följde inte språklagen

Den sista augusti skrev Hufvudstadsbladet (kräver inloggning) att häktningsförhandlingarna med de två svenska bröderna som misstänks för polisskjutningen i Borgå ägde rum på finska med svensk tolkning. Språklagen kräver att domaren borde ha använt svenska.

Den äldre brodern täckte också sitt ansikte.
Häktningsförhandlingarna tolkades till svenska. På bilden syns den äldre brodern och hans advokat. Arkivbild. Den äldre brodern täckte också sitt ansikte. Bild: Lehtikuva Borgå,mord

Enligt HBL:s uppgifter har både de misstänkta och de målsägande, det vill säga poliserna, svenska som modersmål.

Det här fick justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) att be Östra Nylands tingsrätt om en förklaring.

- Det är alldeles klart att domstolen inte har följt språklagens bokstav. De språkliga rättigheterna har inte uppfyllts, sade Anna-Maja Henriksson till Hufvudstadsbladet.

Engångshändelse

Enligt Timo Heikkinen, lagman vid Östra Nylands tingsrätt, var man tvungna att låta en finskspråkig domare sköta häktningsförhandlingarna.

De måste utföras enligt en mycket snabb tidtabell, inom 24 timmar efter att häktningsansökan lämnats in.

Alla tvåspråkiga domare råkade vara upptagna just då.

Det här är det enda fallet jag känner till. I övrigt har språkärendena skötts som de ska― Timo Heikkinen, lagman vid Östra Nylands tingsrätt om att häktningsrättegången med de svenska bröderna gick på finska.

Enligt Heikkinen var det här en engångshändelse.

- Det här är det enda fallet jag känner till. I övrigt har språkärendena skötts som de ska, säger han.

Enligt Heikkinen har man i Borgå sedan tidigare många helt tvåspråkiga domare. I Vanda finns det två domare som är helt tvåspråkiga.

Ingen av domarna i Hyvinge och Träskända är tvåspråkiga, men om en svenskkunnig domare behövs så kan någon från Borgå eller Vanda åka dit.

domarklubba
Enligt Heikkinen är det vanligtvis inga problem med att hitta tvåspråkiga domare. Arkivbild. domarklubba domstolar,domare

Innan tingsrätterna slogs samman skulle det inte ha varit möjligt, utan då skulle man ha använt tolk i Hyvinge och Träskända.

Åtal i fallet med skottlossningen i Borgå ska väckas senast den 24 januari. Domaren som tar sig an den egentliga rättegången är tvåspråkig, enligt Heikkinen.

Inte domarna man oroar sig över

Advokat och vicehäradshövding Leif Möller från Borgå har inte upplevt att det skulle vara svårare att använda svenska i tingsrätten nu än innan tingsrättsreformen.

- Ur min synvinkel har det fungerat som vanligt. Det måste bero på att den svenskspråkiga personalen finns kvar i tingshuset i Borgå. Hur blir det sen om eller när kontoret stängs i Borgå och personalen måste åka till, förmodligen, Dickursby? undrar Möller.

Vi är mycket oroliga över att vi i något skede kommer att mista svensktalande assisterande personal. Med så små löner är det mycket svårt att hitta ersättande personal i huvudstadsregionen― Lagman Timo Heikkinen från Östra Nylands tingsrätt

Tingsrättspersonalen som har jobbat i Borgå innan reformen får sitta kvar åtminstone året ut, men så småningom ska de börja jobba från Vanda allt mer.

- I något skede måste vi avstå från kontorsvåningen i Borgå. Efter det kommer sessionssalarna och enstaka arbetsrum att finnas kvar i Borgå, säger lagman Timo Heikkinen.

Redan innan sammanslagningen väcktes oron över huruvida personalen i Borgå skulle gå med på att pendla till Vanda, eller om många skulle byta jobb. Det är ändå inte de tvåspråkiga domarna som man är rädd för att mista.

- Vi är inte så oroliga för domarnas kunskaper i svenska, utan för kunskaperna hos den assisterande personalen, säger Heikkinen.

En stor del av den assisterande personalen i Borgå är tvåspråkig, vilket möjliggör god service på båda språken.

Människa pratar i trådtelefon.
Det är oftast någon ur den assisterande personalen som svarar när man ringer till något av tingsrättens kanslier. Arkivbild. Människa pratar i trådtelefon. Bild: Yle Telefon,Trådtelefon

Till den assisterande personalen hör till exempel tingssekreterare som bland annat svarar i telefon och för protokoll.

Ingen svenskspråkig domstolssession kommer att behöva avbrytas för att protokollföraren inte förstår svenska.

- Men det gör arbetet svårare eftersom uppgifterna då måste fördelas bland andra som kan språket, säger Heikkinen.

Låga löner, lång arbetsväg

Frågan är huruvida den lågavlönade assisterande personalen från Borgå kommer att vilja fortsätta jobba vid Östra Nylands tingsrätt också när kontoret ligger i Vanda.

Arbetsresan blir längre och kräver antingen egen bil, samåkning, eller en besvärlig resa med allmänna färdmedel via Helsingfors.

Bilkö
I fortsättningen måste tingssekreterarna åka till Vanda för att jobba. Arkivbild. Bilkö Bild: YLE/Linda Söderlund rusningstrafik,vägtull

- Vi är mycket oroliga över att vi i något skede kommer att mista svensktalande assisterande personal. Med så små löner är det mycket svårt att hitta ersättande personal i huvudstadsregionen, säger Heikkinen.

En del av resekostnaderna går förstås att få till godo i beskattningen, men det är inte sagt att det hjälper. Tingssekreterarna kan välja att byta till bättre betalda jobb på den fria marknaden.

Den assisterande personalens låga löner gör det svårare att hitta personal, både finsk- och svenskspråkig. Varför inte höja lönerna då?

- Jag önskar verkligen att lönerna kunde höjas för att bättre motsvara det kunnande som behövs, men lönerna är bundna till tjänstekollektivavtalet. Enskilda ämbetsverk kan inte betala mer än vad tjänstekollektivavtalet tillåter, förklarar Heikkinen.

Personalen vid tingsrättens kontor i Borgå vill inte kommentera sina framtidsplaner.

Läs också