Hoppa till huvudinnehåll

Yle det mest betrodda rundradiobolaget i europeisk jämförelse

toimittaja pitelee mikrofonia
Yle är nummer ett när det kommer till att nå människor oberoende av deras politiska åsikter. toimittaja pitelee mikrofonia Bild: Marja Väänänen / Yle Yle,rundradioverksamhet,journalister,mikrofoner,filmfotograf,nyheter,Yle Uutiset,videofilmare

Yles nyhetsinnehåll når finländare oberoende av deras politiska intressen, visar en undersökning som gjorts av Reuters institut vid Oxfords universitet.

Institutet har granskat i hur stor utsträckning åtta europeiska rundradiobolag når sin publik oberoende av deras politiska åsikter.

Bolagen som ingick i undersökningen är Yle, BBC (Storbritannien), ARD (Tyskland), France Tv/Radio France (Frankrike), RAI (Italien), RTVE (Spanien), EPT (Grekland) och Cesky rozhlas (Tjeckien).

Yle visade sig erbjuda det mest balanserade nyhetsinnehållet i relation till tittarnas, lyssnarnas och läsarnas politiska intressen.

Unga är svåra att nå

Yle kämpar, precis som många andra europeiska rundradiobolag, med att nå unga.

I början av året nådde Yles nyheter endast 27 procent av Finlands under 25-åringar per vecka. Även flera andra mediehus som granskades nådde färre unga än för tre år sedan.

För att råda bot på det här har Yle börjat satsa allt mera på nyheter för en ung publik.

Trovärdigheten fortsättningsvis hög

Yle är det mest betrodda av de åtta rundradiobolagen. På skalan 1-10 fick Yles trovärdighet 7,77.

Enligt undersökningen Yles Nyhetsvärderingar från 2018 litar 89 procent av finländarna på Yles nyheter. Det här gör Yle till det mest betrodda nyhetsmediet i Finland.

Undersökningen baserar sig på material från Reuters Institute Digital News Report, som samlats in under januari-februari 2019. Cirka 2 000 personer från de åtta olika länderna deltog i undersökningen.

Yle är en av undersökningens beställare.