Hoppa till huvudinnehåll

Beväringsförbundet: Försvarsmakten borde ta ansvar för Skogbyolyckan och inte låta beväringen ensam stå för följderna

En grushög framför plankorsningen var Skogbyolyckan inträffade.
Den stängda plankorsningen i Skogby från rättegångens första dag. En grushög framför plankorsningen var Skogbyolyckan inträffade. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,Skogby, Raseborgs stad,rättegång,Ekenäs,Plankorsningsolyckan i Raseborg 2017,olycksplatser,Västra Nylands tingsrätt,Järnvägsspår,Plankorsning,skogby

I ett uttalande säger förbundet att orsaken till Skogbyolyckan var ett strukturellt säkerhetsproblem, som Försvarsmakten borde ta ansvaret för.

I måndags kom det fram att den unga mannen som körde militärfordonet i Skogbyfallet står åtalad för äventyrande av trafiksäkerheten och tre fall av dödsvållande, samt tjänstebrott.

Enligt Beväringsförbundet är det inte konstigt att mannen inte ville höras i rättegången eftersom han inte kunde påverka händelseförloppet.

I stämningsansökan säger åklagaren att mannen underlät att tillräckligt noga försäkra sig om att tåg inte närmar sig.

Om inte beväringen som satt bredvid föraren sett tåget eller hört lokförarens varningssignaler, kan inte heller föraren ha gjort det, skriver förbundet.

"Försvarsmakten måste ta sitt ansvar"

Enligt förbundet måste Försvarsmakten bära ansvar för det skedda.

- Beväringsförbundet kräver att Försvarsmakten försvarar sina beväringar. Det här fallet har många skyldiga, men den enskilda föraren kan inte ensam stå för följderna, säger Beväringsförbundets ordförande Matias Pajula.

- Orsaken är ett strukturellt problem, att den generella säkerheten inte är på önskad nivå.

Enligt advokaten skulle Försvarsmakten inte ha tillåtit användningen av plankorsningen, ifall man varit medveten om den dåliga sikten, vilket kom fram först efteråt.

Därför frågar sig förbundet varför Försvarsmakten inte visste om omständigheterna, trots att rutten var känd på förhand. Enligt uppgifter fanns en annan, mera säker, järnvägsövergång i närheten.

Var instruktionerna tillräckliga?

I nuläget vet man att plankorsningen var obemannad, sikten dålig och beväringarna körde hem efter en tung stridsövning.

Enligt förbundet kan man i det här fallet inte vara säker på att de strikta instruktionerna om vilotider uppfyllts, och även om så skulle ha skett, måste man ta i beaktande att personerna kanske ändå inte var alerta.

Beväringarna kan sällan avsäga sig ett köruppdrag, och utbildas så att de inte ifrågasätter sina ledare, vilket lägger ett stort ansvar på dem som befinner sig högre upp i hierarkin, skriver förbundet.

- Försvarsmakten måste prioritera säkerhet i tjänstgöringen, och undvika onödigt risktagande. I en dylik situation, där beväringarna fått order om att åka i militärfordonet, får sådant här inte hända, säger Topi Korpinen, styrelsemedlem i Beväringsförbundet i pressmeddelandet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes