Hoppa till huvudinnehåll

Thomas Blomqvist: Snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo utesluter inte en framtid för kustbanan

Ett IC-tåg på Karis järnvägsstation.
Kommunikationsministeriet bildar planeringsbolag för snabbare tågtrafik mellan Helsingfors och Åbo. Ett IC-tåg på Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman ic-tåg

Planerna på en ny snabb järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo - via Lojo - har politisk medvind.

Men ännu har ingen förbundit sig till att finansiera det, påpekar Thomas Blomqvist (SFP) som är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott har beslutade i tisdags (10.9) förhandla med kommunerna om snabbare tågtrafik mellan Helsingfors och Åbo.

Det finns en ganska stark politisk vilja att se på de här sakerna― Thomas Blomqvist, SFP-minister

Planen är att grunda ett planeringsbolag för det här ändamålet. Staten förutsätter att också andra intressenter, som kommuner, kommer med som ägare med kapital i planeringsbolagen.

Också privata aktörer kan vara med. Men regeringen förutsätter ändå att staten har kontroll och äger mer än hälften av bolagen.

Thomas Blomqvist på partidag i Vasa.
Minister Thomas Blomqvist vill att konsekvenserna av en snabb tågförbindelse utreds. Thomas Blomqvist på partidag i Vasa. Bild: Johan Hagström Thomas Blomqvist,Svenska folkpartiet i Finland,Vasa,partidag 2019

- Det här som man nu har beslutat är ju i enlighet med det som man kom överens om i samband med regeringsförhandlingarna och som finns med i regeringsprogrammet, påpekar Thomas Blomqvist.

Lojo: Bra med framsteg för nya Åbobanan men varför ska kommunerna betala?

Lojo kunde dra stor nytta av en ny järnvägsförbindelse och lobbar aktivt för projektet.

Lojos stadsdirektör Mika Sivula säger att det är bra att stora tågprojekt nu går framåt.

- Det som är sämre är att man än en gång försöker flytta över finansieringen för statens projekt på kommunernas ansvar. Att kommunerna deltar i planeringskostnaderna är befogat, men då måste staten i någon form binda sig till att förverkliga projektet.

- Saker klarnar säkert under förhandlingarna. Oberoende är det bra att planeringen framskrider, säger Sivula.

Staten ska äga minst 51 procent i planeringsbolagen och andra delägare omkring 49 procent.

Mika Sivula.
Stadsdirektör Mika Sivula ifrågasätter att kommunerna förväntas delta i finansieringen av den snabba tågförbindelsen. Mika Sivula. Bild: Marica Hildén / Yle Lojo,Västnyland,mika sivula

Thomas Blomqvist understryker vikten av att noggrant utreda projektets återverkningar.

- Det var bra att man i regeringsprogrammet också säger att man ska göra omfattande konsekvensbedömningar och det utgår jag ifrån att planeringsbolagen ska göra - vad är lönsamt att göra, hur ska man göra det och så vidare.

Vilken är sannolikheten av att de här planerna förverkligas?

- Det är onödigt för mig att spekulera i det. Det finns en ganska stark politisk vilja att se på de här sakerna. Förra regeringen ville göra det och nu kom man i samband med regeringsförhandlingarna överens om att också den här regeringen ska undersöka de här möjligheterna.

- Viljan finns men nu ska det göras konsekvensbedömningar, utredningar och det ska planeras. Ingen har ju i det här skedet förbundit sig till att finansiera det här. Det är ganska enorma projekt som det handlar om.

"Det finns en framtid för kustbanan"

Trots att planerna för den snabba förbindelsen går framåt ser Blomqvist att det också finns hopp för kustbanan.

Regeringen beslutade i sin tilläggsbudget att satsa på att grundförbättra kustbanan och det tyder på att man räknar med en lång framtid för järnvägssträckan, menar Blomqvist.