Hoppa till huvudinnehåll

Tingsrätten avgör ödet för åtalade beväringen i Skogbyolyckan - att anses skyldig är straff nog, säger åklagaren - Försvarsmakten lovar hög tjänstesäkerhet

Marianna Semi.
Häradsåklagare Marianna Semi på olycksplatsen i Skogby 9.9.2019. I stämningsansökan yrkade hon ännu på straff, böter eller villkorligt fängelse. Marianna Semi. Bild: Paula Tiainen / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,plankorsningsolycka skogby

Tingsrätten i Ekenäs fortsatte i dag att behandla fallet kring den tragiska dödsolyckan i Skogby för två år sedan, då tre beväringar omkom och elva skadades.

Marianna Semi, häradsåklagare vid Västra Nylands tingsrätt, berättar om sina tankar kring beslutet att inte ge den beväring som körde bilen något straff.

I dag blev det klart att inget straff krävs för den åtalade beväringen. Varför?

- I slutpläderingen sade jag att jag anser att det under de här omständigheterna är helt rätt och tillräckligt att vi anser att han är skyldig, men att han bör lämnas ostraffad.

- Vi har tagit emot bevisföringen och vi har sett mediecirkusen runt honom. Ett straff skulle ha varit mycket betungande för honom. Han har nog fått tillräckligt över sig.

- Det här är bara något som åklagare kan konstatera, och tingsrätten är inte bunden till det. Tingsrätten beslutar själv vilket straff som ges.

Var det ett svårt eller lätt beslut för dig?

- Det är ju polisen som undersöker fallet och det är åklagare som gör åtalsprövning och det är domstolen som fattar beslutet, eller ger domen.

Vad betyder det här för resten av rättegången?

- Det är tingsrätten som dömer och motiverar domen. Tingsrätten - domaren och de två medlemmarna - bedömer vad de tycker att är det rätta straffet. Desto mera betyder det inte.

Hur brukar det gå i sådana här fall? Brukar tingsrätten följa åklagarens rekommendation?

- I sådana fall då åklagaren ändrar straffyrkandena kan tingsrätten också göra det. Vi följer ju allmän rättspraxis, men i det här fallet finns det inget rättspraxis. Den här gången i det här fallet beslutade jag att ändra på straffyrkan.

Om det nu går så att den åtalade beväringen inte straffas, men anses skyldig, betyder det då att domen främst är symbolisk?

- Nej, det betyder det inte.

Varför inte?

- Jag anser att om han döms som skyldig till tre dödsvållande och de andra brotten han blev åtalad för - så är det ganska tungt för en ung man. Det är inte alls obetydligt.

Du menar att det är ett tillräckligt hårt straff i sig?

- Han fick åtalseftergift, sedan åtal och hela rättegången. Det här har pågått i många år, många år för honom. Det var också något som motiverade mitt beslut att ändra på straffyrkandet.

Matti Linteri ledde övningen på olycksdagen: Trafiksäkerheten prioriteras allt mer

Matti Linteri, chef för den operativa avdelningen vid Nylands brigad, var den person som ledde övningen på olycksdagen.

Hur ser du med två års perspektiv på det som har hänt?

- Ur Försvarsmaktens synvinkel är det viktigt att tingsrätten får göra sitt och att vi vid Försvarsmakten, vid Nylands brigad och marinen, ser till att det som har kommit fram beaktas. Tjänstesäkerheten ska också i framtiden hela tiden utvecklas och hållas på hög nivå.

Vilka saker har ändrats hos er efter den här olyckan?

- Kanske det att trafiksäkerheten prioriteras mer och mer hela tiden. Och jag tycker att det inte bara angår Försvarsmakten, utan hela samhället.

Det har kommit fram att lastbilarna fick köras med bara en förare, och att det inte fanns någon till höger som kunde hålla utkik. Har man ändrat på det nu? Är det så att det alltid nu finns två personer i förarhytten?

- Nej, inga ändringar där. Försvarsmaktens bilar, precis som alla andra bilar, får köra med enbart en person i hytten.

Beväringsförbundet skriver i dag att man inte tycker om att beväringen lämnas ensam i processen, och att han ses som den skyldiga. Hur ser du på det?

- Skyldighetsfrågan är svår för mig att kommentera eftersom det är tingsrätten och andra myndigheter som ansvarar för det. Men ur Nylands brigads synvinkel kan jag enbart konstatera att vi tar hand om våra beväringar och reservister, det är klart.

Men borde det vara någon högre person som är ansvarig, som skulle sitta åtalad i rätten, någon från försvarsmakten eller andra myndigheter, i stället för den här föraren?

- Vi litar på det som polisen och andra myndigheter och tingsrätten jobbar med. Vi lever med det. Jag kan inte kommentera frågan desto mer utan rättsprocessen baserar sig på det som polisen har undersökt.

Tycker du ändå inte att det borde vara någon högre upp som bär ansvaret i stället?

- Vi litar på det som tingsrätten gör. Det är säkert så att alla har sina egna synpunkter på saken.

Har ni inom Försvarsmakten funderat på ert eget ansvar?

- Det är klart. Vi ansvarar för vår egen övningsverksamhet, det är helt klart.

Har ni haft kontakt med den här föraren under de här två åren?

- Det har vi haft.

Vilken slags kontakt har ni haft?

- Jag tänker inte gå in på det, det är hans personliga ärende. Det är mellan Nylands brigad och individen. Jag kommenterar helst inte.

Hur har den här händelsen påverkat övningar i brigaden?

- Som jag sade; trafiksäkerheten, körhastigheten, användningen av säkerhetsbälte. Det granskas mera och mera hela tiden. Så mycket vi bara kan. Det angår övningsverksamheten, men precis lika mycket var och en av oss som dagligen kör bilar och motorcyklar i trafiken. Trafiksäkerheten måste prioriteras.

Du var alltså ansvarig den dag då olyckan hände. Hur har det påverkat dig, personligen?

- Som jag sade, jag försöker prioritera trafiksäkerheten mer och mer, eftersom man själv har upplevt en allvarlig olycka.

Och du upplever att ni har lyckats förbättra?

- Det försöker vi hårt. Vi gör allt vi kan för att hålla säkerheten på bästa möjliga nivå.

Häradsåklagare Marianna Semi intervjuades av Johannes Taberman.
Frågorna till Matti Linteri ställdes av Marica Hildén / Yle och av Maria Gestrin-Hagner / Hufvudstadsbladet

Läs också