Hoppa till huvudinnehåll

Flera hektar i Ingå kyrkby byter ägare - kvarteren på Ingåstrand-området säljs till grönholmska bolag men kommunen betalar mer för infrastrukturen än köparen för marken

vinterförvaring av båtar
Meningen är att det ska byggas vånings- och småhus för upp till 250 människor på området vid stranden invid Ingås centrum. vinterförvaring av båtar Bild: Yle/Monica Slotte strandplaner

Ingå kommun kan få punga ut med 3,8 miljoner euro för infrastrukturen vid Ingåstrand. Det framgår av de senaste beräkningarna.

Eftersom planeringen av infrastrukturen fortfarande pågår blir de slutliga beräkningarna av kostnaderna klara först vid årsskiftet.

Så sent som i juni hette det att kostnaderna för infrastrukturen blir cirka 3 miljoner euro. Men nu har priset alltså stigit ytterligare.

I kostnaderna ingår också byggandet av kajkanten där kostnaderna har stigit med 700 000 euro jämfört med de ursprungliga beräkningarna.

Om all byggnadsrätt utnyttjas blir kommunens intäkter för försäljning av tomterna på området nästan 2,5 miljoner euro. Markförsäljningen ska ge kommunen drygt två miljoner euro.

Då infrastrukturen är klar beräknas kommunen få in ytterligare 400 000 euro i form av anslutningsavgifter till bland annat vatten- och avloppsnätet.

Den nya detaljplanen för området vann laga kraft i augusti i år.

Grönholmska köp i tre etapper

När all mark har bytt ägare, har Marcus Grönholms företag blivit ny ägare till omkring 3,5 hektar mark vid havet mitt i Ingå kyrkby. Det är en betydande del av kyrkbyn.

Försäljningen ska nu delas upp i tre faser.

I den första fasen säljs största delen av området. Då får kommunen in 74 procent av intäkterna och kan börja bygga infrastrukturen på området.

Försäljningen kan inledas i snabb takt efter att Ingå kommunfullmäktige har fattat försäljningsbeslutet. Fullmäktige möts i mitten av september.

I den andra fasen säljs en del av området och det ska ske senast i mitten av augusti 2020. Senast ett år senare, i mitten av augusti 2021, ska den tredje och sista delen av området ha sålts.

Enligt ett avtalsutkast som har gjorts upp säljer kommunen en del av fastigheterna till Inkoon keskustakehitys, ett bolag där tidigare rallyföraren, Ingåföretagaren Marcus Grönholm är styrelseordförande.

Köparen ska också betala för kommunaltekniken

En intressant detalj i avtalstexten är att köparen ska delta i investeringskostnaderna om de totala kostnaderna för att bygga infrastrukturen överstiger det totala försäljningspriset för alla fastigheter som ska säljas.

Den slutliga kostnaden för infrastrukturen blir klar först i samband med att upphandlingarna slutförs.

Ingå kommunstyrelse godkände på måndagen (9.9) att försäljningen kan genomföras i tre faser och att kommunen kan godkänna föravtal och köpebrev. Frågan går nu vidare till Ingå kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

En del av området säljs enligt köpebrevet direkt till Marcus och Teresa Grönholm för 174 000 euro.

Enligt det andra köpebrevet säljs tre olika områden till Inkoon Keskustakehitys för ett under bildning varande bolag för 1,3 miljoner euro.

Enligt det tredje köpebrevet säljs två områden till Inkoon Keskustahehitys för ett under bildning varande bolag för 530 000 euro.

Artikeln kompletterades med tilläggsinformation 12.9 runt klockan 7.

 • Fiskets natt, Kållby

  Forellfiske, sumodräkter och brinnande bilar vid åstranden.

  Varje år sedan 2001 fylls Esse å med forell och åstranden av bybor. Fiskets natt är en dold pärla bland Österbottens otaliga sommarevenemang.

 • Finlands längsta vägg, Brahestad

  En överraskande lång vägg förbluffar i Brahestad.

  I Brahestads trähusområde döljer sig en oväntad sevärdhet. Är det här Finlands längsta vägg?

 • Art Bank, Pargas

  Nordens enda offentliga Salvador Dalí-utställning.

  Surrealism i skärgården. I nordens enda offentliga Salvador Dalí-utställning kan du bekanta dig med en av 1900-talets mest kända surrealistiska konstnärers verk och träffa hans finlandssvenska reinkarnation.

 • Peuran polku – Renstigen

  En sydlig vildmark där du får vandra i lugn och ro.

  Du behöver inte flyga till Lappland för att uppelva vildmarkens lugn och ro. Den sydliga Peuran polku, eller Renstigen på svenska, erbjuder rusningsfri vandring med låg tröskel.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland