Hoppa till huvudinnehåll

Nästa år kan Åboskolorna ha två vegodagar i veckan - Åbo vill sänka skolmatens koldioxidavtryck

Elev tar skolmat från självserveringsdisk.
Åbo stad vill införa mer vegetarisk mat på skolornas matsedel. Elev tar skolmat från självserveringsdisk. Bild: Tapio Rissanen / Yle skolmat,skolbespisning

Två dagar i veckan med vegetarisk mat på tallriken. Det kan bli aktuellt i Åbos lågstadier och inom småbarnspedagogiken. Inom staden jobbar man nämligen just nu för att minska skolmatens koldioxidavtryck.

Dagligen serveras nästan 20 000 portioner skolmat i Åbo. Under ett år genererar detta 5 350 ton växthusgaser. Slår man ut det per måltid, blir det cirka 1,4 kg per måltid, vilket hopräknat blir 0,3 ton per elev per år.

Men nu vill man sänka koldioxidavtrycket för skolmatens del rejält.

Det berättar Suvi Haukioja, servicechef för strategisk upphandling vid Åbo stad.

Kasvisruokaa
Över 90 procent av koldioxidutsläppen härstammar från proteinkällan och matsvinnet, berättar Haukioja. Kasvisruokaa Bild: Henrietta Hassinen / Yle mat,vegetariska rätter,vegetarianism,batat,hälsa,maträtter,skolmat,matrecept,närproducerad mat,ekologisk mat

Ny räknare ska ge fungerande lösningar

För att få en bättre bild av koldioxidutsläppen inom stadens köksnätverk och de kökstjänster som Åbo stad köper, så har staden tillsammans med Finlands miljöcentral, SYKE, utvecklat en räknare med vilken koldioxidavtrycket kan fastställas.

Räknaren beaktar alla delar av mattillredningen ända till matsvinnet.

Där ingår uppvärmningen av byggnader, köksmaskiner, tillredningsmetod, vatten- och elförbrukning, transporter och andelen vegetarisk mat på menyn. Räknaren ger sedan en siffra för den enskilda måltiden koldioxidavtryck.

Tack vare räknaren har man kunnat fastställa att 84 procent av mattjänsternas koldioxidutsläpp kommer från själva maten. 10 procent är matsvinn och 6 procent av koldioxidutsläppen orsakas av el och värmeförbrukning.

- Då vi gick inför att utreda detta, trodde jag att transporterna skulle spela en mycket stor roll. Ganska snart blev det ändå klart att över 90 procent av koldioxidutsläppen härstammar från proteinkällan och matsvinnet, säger Haukioja.

Det gäller alltså för staden att nu hitta sätt för att minska på matsvinnet och välja sådana råvaror som har ett litet koldioxidavtryck.

lagad sötpotatis med kryddor - närbild
All vegetarisk mat som bjuds ut i affärerna lämpar sig inte för storkök. Mycket beror på att förpackningarna är för små eller råvarorna för dyra. lagad sötpotatis med kryddor - närbild Bild: Henrietta Hassinen / Yle mat,vegetariska rätter,batat,hälsa,maträtter,skolmat,matrecept,närproducerad mat,ekologisk mat,vegetarianism

Utredningen som gjordes på basen av olika recept visade nämligen att koldioxidavtrycket för vegetariska måltider var endast sjättedel av utsläppen för en måltid som var köttbaserad.

Räknaren kommer att användas i framtiden då man planerar matlistor, köksnätverk och matservicen i Åbo, samt då man upphandlar matservice.

Informationen som genereras kan också vara till nytta för andra städer då de funderar kring sina utsläpp och den finns tillgänglig för alla.

Ambitiösa utsläppsmål

Ännu finns det inga officiella målsättningar för mattjänsternas del inom Åbo stad, säger Haukioja. Men Åbo vill vara en koldioxidneutral stad 2029, vilket betyder att man måste får ner koldioxidutsläppen med 80 procent från 1990-års nivå.

Den resterande andelen kompenseras genom att binda koldioxid från atmosfären.

- Men att sänka utsläppen med 80 procent för matens andel är helt enkelt inte möjligt. Det som däremot kunde vara realistiskt är att halvera utsläppen under de kommande tio åren.

parsakaali
Man måste också beakta vanor och smak när man väljer att övergå till mer vegetarisk mat i skolorna. Annars kan matsvinnet öka. parsakaali Bild: Laura Hyyti / Yle vegetariska rätter,grönsaker,kryddväxter

Eftersom lösningen nu verkar ligga i att öka andelen vegetarisk mat och genom att minska matsvinnet utreder staden nu möjligheterna att inför en till dag med vegetarisk mat på lägre stadiet och inom småbarnspedagogiken.

- På övre stadiet och vid gymnasierna serveras vegetarisk mat redan idag varje dag, vid sidan av den vanliga skolmaten. På de lägre stadierna har vegetarisk mat serverats under en dag i veckan. Nu utreder vi olika möjligheter för att utöka den vegetariska matens andel, förklarar Haukioja.

En lång process

Men det är inte helt lätt att genomföra förändringar av det här slaget, utan det är många saker som måste tas i beaktande då man ska tillreda närmare 20 000 matportioner per dag.

Trots att det till exempel finns nya vegetariska alternativ på marknaden, så lämpar sig inte alla för storkök.

- Råvarorna kanske bara finns förpackade i 200 grams förpackningar. Sådana kan man inte hålla på att öppna i ett storkök, priset är också för högt per förpackning. Där skulle det behövas fem kilos förpackningar. Men finns inte sådana att tillgå faller de bort.

kasvispata
På övre stadiet och vid gymnasierna serveras vegetarisk mat redan idag varje dag, vid sidan av den vanliga skolmaten, berättar Haukioja. kasvispata Bild: Laura Hyyti / Yle vegetariska rätter,grönsaker,gryträtter

En annan viktig sak att beakta är våra matvanor. Är förändringarna till exempel i smak för drastiska, kan matsvinnet öka.

Därför kan det blir aktuellt med att stegvis övergå till en vegetarisk dag i veckan. Ett annat förslag är ett stegvis övergå till mer vegetariska råvaror.

- Till exempel kunde man ersätta en del av köttet i maletköttsåsen med sojakross eller med någon annan form av protein. Förändringarna är lättare att ta till sig för dem som äter maten, ifall de över en tid får vänja sig vid nya smaker.

Ny vegodag nästa år?

Arbetet fortsätter under hösten tillsammans med olika service- och råvaruproducenter för att de ska kunna förverkligas med önskade resultat, inte bara ur miljösynvinkel.

- Recepten ska vara sådana att maten uppfyller kostrekommendationerna, att den smakar gott, och att barnen njuter av den. Det är utgångspunkten för all vår verksamhet.

När en andra vegetarisk måltidsdag skulle införas i det lägre stadiets Åboskolor är ännu inte klart.

Förslagen förbereds under hösten och behandlas av beslutsfattare i slutet av året eller i början av nästa år.