Hoppa till huvudinnehåll

Priset fördubblades för stadens arbeten vid underfarten i Hangö

Tunnelbygge i Hangö
Underfarten i sig kostar inte mera än beräknat. Det är priset för arbetena kring den som ökar. Tunnelbygge i Hangö Bild: YLE / Linus Westerlund Västnyland,Hangö,underfarter,hangö-hyvingebanan

Kostnaderna har stigit ytterligare för arbetena i anslutning till underfarten som byggs i Hangö.

Hangö stad insåg redan i somras att de budgeterade pengarna inte räcker för arbetena som staden själv ska sköta och betala.

I budgeten fanns 0,7 miljoner euro för de här arbetena. I somras steg summan med över 50 procent till 1,1 miljoner euro.

Nu ser det ut att bli ännu dyrare. En orsak är att många arbeten inte fanns med när projektet konkurrensutsattes.

Dyra tilläggsarbeten fanns inte med när staden valde entreprenör

De stigande kostnaderna gäller för Hangös del inte själva underfarten. För den har Hangö stads kostnadsandel från första början varit spikad till 2,5 miljoner euro medan staten betalar merparten, 5 miljoner euro.

Det som höjer kostnaderna för staden är diverse rör och kablar som skulle ha varit i vägen för bygget och därför måste flyttas.

Också den krävande tidtabellen har höjt kostnaderna.

Dessutom fanns det kostnader som inte var med när entreprenaden konkurrensutsattes. Sådana är till exempel kabelbolagens och fjärrvärmebolagets egna specialarbeten, svetsningar, kabelförlängningsarbeten och materialkostnader.

I beredningstexten för tekniska nämnden (28.8) förklaras det bland annat så här:

"Dessa arbeten utförs som specialarbeten av ägarna till rören och kablarna och det är mycket svårt att förutspå deras kostnadseffekter på förhand. Jordbyggnadsarbeten i anslutning till dem utförs till största delen som tilläggsarbeten eftersom de inte heller ingick i entreprenadens konkurrensutsättning."

0,7 miljoner blev 1,5 miljoner euro

Allt som allt räknar staden att hela paketet till slut kommer att kosta 4 miljoner euro. Av det är 1,5 miljoner sådant som inte hör till entreprenaden som är gemensam med staten.

Kostnadskalkylen har därmed mer än fördubblats från det ursprungliga som var 0,7 miljoner euro.

Stadens högsta beslutande organ stadsfullmäktige har därför nu (10.9) beviljat en miljon euro extra pengar för att staden ska kunna betala för kostnaderna i takt med att bygget framskrider.

En underfart under bangården ska göra trafiken tryggare bland annat för många skolelever i Hangö.

Statsmakten beslutade 2016 att bevilja fem miljoner euro för underfarten som hundratals skolbarn använder varje dag.

Underfarten består av flera broar och den uppskattas stå klar 2020.

Källa: Föredragsningslistor och beslut från Hangö stads tekniska nämnd 28.8 och Hangö stadsfullmäktige 10.9

Läs också