Hoppa till huvudinnehåll

Allt färre finländska barn döps

En baby döps av en präst.
Ett barn döps i Kyrkslätt. En baby döps av en präst. Bild: Lehtikuva Baby,dop

Att döpa sina barn är inte längre en självklarhet ens för dem som hör till kyrkan.

Fram till augusti i år döptes bara tre av fem barn, visar statistik från Befolkningscentralen och kyrkan.

Vid millennieskiftet döptes fortfarande majoriteten av barnen i Finland, omkring 90 procent. Sedan dess har andelen döpta sjunkit – och trenden har varit kraftig under de senaste åren.

I år har nedgången varit speciellt brant: i januari-juli döptes bara 60,4 procent av barnen.

Föräldrar vill låta barnet göra egna beslut

Enligt en färsk enkät finns två huvudsakliga orsaker för att dopen är på nedgång.

För det första har andelen finländare som hör till kyrkan gått ner, och de som lämnar kyrkan brukar inte döpa sina barn.

För det andra upplever kyrkans medlemmar inte längre att barndopet är en självklarhet eller enda alternativ.

- Enligt enkäten vill många föräldrar inte ta beslutet för sina barn. Tanken är att barnet självt får avgöra när det växer upp. På det här sättet läggs barnets egna religiösa beslut i fokus, säger Hanna Salomäki, chef för Kyrkans forskningscentral till STT.

Stora regionala skillnader

Det finns också stora regionala skillnader i dopstatistiken.

- I Uleåborg stift, dit också Lappland hör, döptes i fjol 80 procent av alla födda. Den andra ytterligheten är Helsingfors stift, där drygt 40 procent döptes, säger Hanna Salomäki.

Det innebär att det döps upp till dubbelt fler barn i landets norra halva, jämfört med huvudstaden.

Också i övriga landet är det vanligt att barn som föds i städer döps mer sällan än på landsbygden.

Vid Uleåborg församling tror chefen för regionalregistret, Veijo Koivula, att den stora andelen döpta beror på att religionen spelar en stor roll för livet i norr.

Kristendomen har fortsättningsvis en stark ställning i regionen och barndopet ses som naturligt.

Samtidigt medger han att också där har andelen döpta gått ner, i takt med att människor lämnar kyrkan även i landets norra delar.

Källa: STT