Hoppa till huvudinnehåll

Arto Satonen valdes till ordförande för Yles förvaltningsråd

The TV link tower in Helsinki. Behind it a blue skies with white clouds.
The TV link tower in Helsinki. Behind it a blue skies with white clouds. Yle,Länktornet i Böle

Yles nya förvaltningsråd konstituerade sig vid höstens första möte den 17 september i Stora smedjan. Riksdagen valde medlemmarna den 18 juni.

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bland annat att besluta om bolagets strategi samt att säkerställa och övervaka att de uppgifter som hör till de programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda. Förvaltningsrådet sammanträder 6-7 gånger per år.

Till förvaltningsrådets ordförande valdes riksdagsledamot Arto Satonen (saml).

Till vice ordförande valdes Ari Torniainen (c).

Bolagets personal har två representanter i förvaltningsrådet. De har närvarande- och yttranderätt men inte rösträtt.

Tidigare i höst valdes Yles redaktörer Pirjo Auvinen och Risto Mattila till personalens representanter i förvaltningsrådet.

Som Pirjo Auvinens suppleanter fungerar Minna Hannula och Miikka Liukkonen.

Som Risto Mattilas suppleanter fungerar Jukka Kuusinen och Antti Laakso.

Katri Olmo, direktör för Yles juridiska ärenden, valdes till förvaltningsrådets sekreterare.