Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen vill satsa på sysselsättning och utbildning - och minskar på företagsstöden

Antti Rinne med ministrar under budgetpresentationen 17.9.2019
Antti Rinne med ministrar under budgetpresentationen Antti Rinne med ministrar under budgetpresentationen 17.9.2019 Bild: Lehtikuva Antti Rinne,public budget

Regeringen har fått klart sitt förslag till statsbudget för år 2020. Jämfört med Finansministeriets förslag från augusti föreslår regeringen mera pengar till utbildning och sänkta företagsstöd.

Innan budgeten kan träda i kraft måste den godkännas av riksdagen före jul.

Regeringen Rinnes första budgetförhandlingar blev okomplicerade. Det mesta verkar ha varit överenskommet på förhand.

Rinne var så säker på regeringens förmåga att fatta snabba beslut, att han bokade in en träff med Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris på onsdagen, som skulle vara förhandlingarnas andra och sista dag.

Redan på tisdag kväll klockan 19 kunde han inleda sin presentation av regeringens budgetförslag.

Utbildningspengarna

Totalt satsar regeringen ungefär 350 miljoner euro på utbildning i alla stadier. Grundskoleutbildningen föreslås få 180 miljoner euro och småbarnspedagogiken 125 miljoner euro under åren 2020-2022.

Regeringen satsar som väntat lite mera på högskolor och universitet än Finansministeriet föreslog i medlet av augusti.

Finansministeriet föreslog att basfinansieringen höjs med 15 miljoner euro. Regeringen föreslår nu att summan höjs till 60 miljoner.

Förslagen är i linje med löftena i regeringsprogrammet. Där lovades universitet och högskolor 40 miljoner och yrkeshögskolorna 20 miljoner.

I Finansministeriets budgetförslag hade summorna krympt till 10 respektive 5 miljoner.

Det kan ändå sättas i proportion till att Sipiläs regering, beroende på hur man räknar, skar över 960 miljoner euro i utbildningen.

Yrkeshögskolorna har under åtta år förlorat nästan en fjärededel av sina anslag.

Men nu får de alltså tillbaka lite av de här anslagen.

De sysselsättande åtgärderna

Regeringen har kritiserats för att satsa allt på att sysselsättningen ökar, men ändå inte agera tillräckligt snabbt för att verkligen höja den.

Det är klart att en regering som är relativt ny inte genast kan sätta i gång omfattande åtgärder, men de dystra ekonomiska prognoserna har ökat pressen att agera snabbt.

Nu presenterade regeringen en lista på 25 sysselsättande åtgärder som den hoppas ska räcka som en första åtgärd.

Regeringen kommer ändå att återkomma till dem i början av oktober för att avgöra vilka den börjar driva framåt i början av året.

De 25 åtgärderna ska främja individuell service till arbetslösa, förnya lönestödssystemet, öka kommunernas ansvar för sysselsättande åtgärder, förenkla rekryteringen av utländsk arbetskraft och öka kunskapsnivån i samhället.

Aktiveringsmodellen avskaffas i början av 2020.

Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen

Regeringen har utlovat ett lagförslag om en striktare personaldimensionering (0,7 per klient) inom äldreomsorgen ännu i år. Frågan var på tapeten inför riksdagsvalet i våras.

Det hävdades att förändringarna skulle gå snabbt att genomföra. Kommunförbundet uppskattar att projektet skulle kräva 228 miljoner euro om man skulle gå in för en engångssatsning.

Regeringen planerar satsningar på 80 miljoner euro år 2020, 130 miljoner euro 2021, och 150 miljoner 2022 för att målet ska nås.

Regeringen vill satsa på vård och omsorg. De lägsta nivåerna av rehabiliteringspenning, sjukdagpenning, föräldradagpenning, utkomstskydd och arbetsmarknadsstöd stiger med 20 euro, vilket kostar 40 miljoner euro.

Folkpensionens fulla belopp ökas med 34 euro och garantipensionens fulla belopp med 50 euro.

Klimatåtgärderna

Klimatförändringen är det första ordet i regeringen Rinnes regeringsprogram. Miljöskyddet ska få 100 miljoner euro till år 2020. Av det kanaliseras drygt 10 miljoner via jord- och skogsbruksministeriet.

Renoveringar som förbättrar energieffektiviteten i höghus ska stödas med 20 miljoner euro.

Däremot slopar regeringen en skattelättnad för paraffinisk dieselolja på 120 miljoner euro.

Också i framtiden kommer regeringen att fortsätta minska företagsstöd som främjar föroreningar.