Hoppa till huvudinnehåll

Soptippen i Virkby ska återställas – hit dumpades också avfall från ortens fabriker

Matens ändhållplats
I avstjälpningsplatsen i Tötar finns också fabriksavfall från såväl forna Lojo Ab som Metsäliittos fabrik i Gerknäs. Bilden haringet med Tötar att göra. Matens ändhållplats Bild: YLE/Fancy-Marnie Burkhart avstjälpningsplats

Den gamla avstjälpningsplatsen i Tötar nära Virkby i Lojo ska återställas. Att återställa soptippen beräknas kosta drygt 1,6 miljoner euro.

Ingen vet när avstjälpningsplatsen i Tötar i forna Lojo landskommun togs i bruk. Men uppskattningsvis användes det cirka fyra hektar stora området både som soptipp för allmänheten och som dumpningsplats för ortens fabriker redan på 1950-talet.

Både den lokala kalkfabriken och pappersfabriken ska i tiderna ha kört avfall till Tötartippen.

Ingen vet heller exakt vad som genom årtiondena har deponerats på avstjälpningen i Tötar.

Klart är i alla fall att avstjälpningsplatsen stängde 1993 och fram till 2007 fungerade den som ett komposteringsområde.

Lång väntan

Närings- trafik- och miljöcentralen har redan i flera år uppmanat Lojo stad att ansöka om miljötillstånd för att återställa avstjälpningsplasten i Tötar. Tillståndsprocessen har ändå fördröjts på grund av att man hittat utrotningshotade växter på området.

I samband med vägbygget vid Tynnismalmen har man de senaste åren fört omkring 23 tusen kubikmeter schaktmassor till den forna avstjälpningsplatsen. Det här i ett led att återställa soptippen.

De hotade växterna har flyttats bort.

Den preliminära planen är att stänga avstjälpningsplasten i Tötar under åren 2021-2023. Den utdragna tidtabellen beror på miljölovet som ska beviljas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland men också på hur snabbt man kommer igång med arbetena att byta ut den förorenade jorden.

Att återställa avstjälpningsplatsen beräknas ta tre år och kosta drygt 1,6 miljoner euro.

Lojo stadsstyrelse har gett grönt ljus för att staden ansöker om miljötillstånd och föreslår att fullmäktige gör den obligatoriska reservationen på 1,6 miljoner euro i stadens bokföring.

Källa: Lojo stadsstyrelses beslut 2.9.2019

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland