Hoppa till huvudinnehåll

Blir världen en bättre plats om jag diskuterar med en främling?

Människor sitter parvis vid bord och diskuterar.
Muse Conversations ordnades på Amos Rex i Helsingfors. Människor sitter parvis vid bord och diskuterar. Bild: Iia Palovaara / Amos Rex Amos Rex,Muse Conversations

Idén är enkel. Du sätter dig till bords, mitt emot en person du inte känner. Ni får en meny, med underrubriker förrätt, soppa, fisk, grill och efterrätt. Men istället för maträtter innehåller menyn ett antal frågor.

Frågor som ni turvis svarar på. Du förväntas alltså både tala och lyssna.

Frågorna på menyn är inga lätta konversationsöppnare, det handlar alltså inte om hur semestern var eller vilken är din favoritfilm. Istället är det stora frågor, frågor om känslor, rädslor, glädje, framgång och misslyckanden.

Frågor som kräver att man faktiskt funderar innan man svarar.

Du och din “middagsgäst” får fritt välja frågorna från menyn. Den reserverade tiden är två timmar och meningen är att du genom att tala med en främling, inte bara lär dig något om hur hen ser på världen, utan att du också kommer fram till nya insikter om dig själv.

Bilden tagen inne på Bio Rex. Ett antal bord där personer som deltar i Muse Conversations parvis sitter och diskuterar.
Att sitta ner och prata ostört i två timmar känns lyxigt. Bilden tagen inne på Bio Rex. Ett antal bord där personer som deltar i Muse Conversations parvis sitter och diskuterar. Bild: Kerttu Raittila / Amos Rex Amos Rex,Muse Conversations

Att mötas genom ett samtal

De här samtalen är en del av ett koncept som kallas Muse Conversations och som skapats av filosofen och författaren Theodore Zeldin.

I Finland är det Amos Rex i samarbete med MiklagardArts och Stina Krook Foundation som tagit initiativ till att ordna samtalen. Zeldin höll också själv ett kort anförande innan samtalen startade och betonade hur viktig det är att mötas och prata med andra eftersom vi aldrig kan veta vad som händer i en annan persons huvud.

Till saken hör också att vi som deltar inte skall sprida frågorna vidare. Därför skall menyn med frågorna lämnas tillbaka till arrangörerna. Deltar du i en Muse Conversation skall du inte känna till frågorna på förhand.

Så hur går det då två finlandssvenskar sätter sig ner för att diskutera?

Visst känns det lyxigt att i två timmar ostört få sitta och samtala med en person. Mobilen är ljudlös och vi två får själva välja vilka frågor vi tar upp.

Det finns förstås inget rätt eller fel svar eftersom vi berättar om oss själva, våra egna erfarenheter, upplevelser, känslor och tankar.

Det finns heller inget tvång att vara underhållande, utan istället krävs det ärlighet och respekt.

Utmaningen blir att formulera och sätta ord på känslor, att uttrycka sig så att den andra förstår. Och samtidigt kan man också se det hela som en övning i att visa sårbarhet.

Rad av bord med vita dukar där deltagare i Muse Conversations sitter parvis och talar med varandra.
Muse Conversations har ordnats i över 20 olika länder. Rad av bord med vita dukar där deltagare i Muse Conversations sitter parvis och talar med varandra. Bild: Iia Palovaara / Amos Rex Amos Rex,Muse Conversations

Under samtalets gång är det intressant att upptäcka hur rörande överens jag och min samtalspartner är om många saker. Vi börjar ofta ivrigt fylla i den andras meningar.

Det är också intressant att märka hur olika vi tolkar vissa frågor, hur endel frågor blir personliga medan andra ser vi på ur ett mer samhälleligt perspektiv.

Hade det varit mer utmanande att diskutera med någon som är mer “annorlunda”?

Men de absolut intressantaste och mest inspirerande är då vi diskuterar känslor och rädslor och det visar sig att vi har olika upplevelser.

Här blir också titeln Muse Conversations mer förståelig. I den grekiska mytologin var muserna gudinnor som inspirerade och beskyddade musik, konst, vetenskap och diktning.

I de här samtalen skall vi deltagare fungera som muser för den vi talar med. Och därför var det också passande att samtalen skedde i regi av museet Amos Rex, då själva ordet museum också härstammar från ordet musa.

När två finlandssvenskar sätter sig till bords

På Amos Rex delades deltagarna in i olika grupper beroende på om vi ville diskutera på svenska, finska eller engelska.

Så hur går det då två finlandssvenskar sätter sig ner för att diskutera?

Det visar sig förstås att vi kommer från samma trakt, har gått i samma skola och att våra mammor varit kolleger.

Så frågan är om det varit mer utmanande att diskutera med någon som är mer “annorlunda”?

Konceptets svaga punkt är kanske just att de som söker sig till en Muse Conversation antagligen redan från början är nyfikna på att möta en främling och att gå utanför sin egen bekvämlighetszon.

Artikeln uppdaterades 23. 9. 2019 kl. 13.12 med uppgifter om att evenemanget i Finland ordnades i samarbete med MiklagardArts, Stina Krook Foundation och Amos Rex.

Läs också